Voorlopige uitkomst vragenlijsten Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden van mensen die een re-integratietraject volgen


Op 28 mei 2008 heeft de Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden een openbare bijeenkomst gehouden in de tuinzaal van Zalen Schaaf, voor met name mensen in de bijstand. Daarbij is o.a. een schriftelijke enquête gehouden over de ervaringen van mensen met re-integratiebureau's en met de Leeuwarder "Werkacademie". Hieronder volgt de voorlopige uitkomst van de enquête:

Voorlopige uitkomst vragenlijsten van mensen die een re-integratietraject volgen

Opkomst in Zalen Schaaf mei 2008: Ongeveer 60 mensen.
Er zijn lijsten verzonden door de Sociale Dienst.
103 Liisten zijn geretourneerd, waarvan 51 per post.
Er waren 9 formulieren niet ingevuld. 3 Deelnemers waren boven de 65 jaar.
Op de bijeenkomst waren veel allochtone mensen die de Nederlandse taal niet machtig waren en de vragenlij sten niet konden invullen.

1. Bij welk integratiebureau zit u?
Alexander Calder
FourstaR
United Restart
Randstad Rentree
Reax
Agens
Serin
SagEnn
USG Restart

2. Hebt u het gevoel dat ti in een goed re-integratietraject zit?
Ja : 34
Nee : 48
Matig: 2

Conclusie: De meeste participanten vinden niet dat ze in een goed re-integratietraject zitten.

3. Wordt er (voldoende) rekening gehouden met uw eigen wensen?
Ja : 31
Nee : 38
Matig : 22

Conclusie: De meerderheid vindt dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de eigen wensen.

4. Is u een opleiding aangeboden?
Ja : 16
Nee : 74

Conclusie: Een grote meerderheid is geen opleiding aangeboden.

5. Maakt u kans op een betaalde baan?
Ja : 18
Nee : 52
Waarschijnlijk : 22

Conclusie: De meerderheid zegt geen kans op een betaalde baan te hebben.

6. Bent u ge´nformeerd over het Stipejild?
Ja : 25
Nee : 57

Conclusie: Een grote meerderheid is niet ge´nformeerd over het Stipejild.

7. Hebt u ervaring met de Werkacademie?
Ja : 30
Nee : 56

Conclusie: Een ruime meerderheid van de deelnemers heeft geen ervaring met de Werkacademie.

8. Wordt U met respect behandeld?
Ja : 51
Nee : 17
Matig : 24

Conclusie: De meerderheid van de deelnemers wordt met respect behandeld.

9. Voelt u zich onder druk gezet?
Ja : 42
Nee : 46
Matig : 2

Conclusie: Iets meer dan de helft van de deelnemers voelt zich niet onder druk gezet.

Voorlopige conclusie:
Men vindt over het algemeen dat men niet in een goed re-integratieproject zit en dat er geen rekening wordt gehouden met de eigen wensen.
De meesten wordt geen opleiding aangeboden. Veel mensen vinden dat ze geen kans hebben op een betaalde baan en zijn niet op de hoogte van het stipejild.
De meerderheid heeft geen ervaring met de werkacademie. Hebben ze wel ervaring dan pakt dat niet goed uit voor de deelnemer.
Gelukkig vinden de meesten dat ze met respect worden behandeld en niet onder druk worden gezet door medewerkers van de werkacademie of de sociale dienst.

De vragen, klachten, ideeen en de suggesties over de onderwerpen waar de CliŰntenraad zich mee bezig moet houden wordt integraal uitgewerkt.


Einde tekst voorlopige uitkomst vragenlijsten van mensen die een re-integratietraject volgen.