Weinig douchen nog geen bewijs fraude


Het is helaas in individuele gevallen aan de soos toegestaan het waterverbruik van iemand op te vragen als men diegene verdenkt van bijstandsfraude. Uit de Leeuwarder Courant van 20/5/2008:

Weinig douchen nog geen bewijs fraude

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - Nee, hij douchte niet veel, bekende een 41-jarige Leeuwarder gisteren beschroomd voor de rechtbank. "Ik heb wat moeite met hygiëne."
Zijn waterverbruik, zo had de sociale dienst van de gemeente bij controle vastgesteld, lag op maar 2 kuub per jaar. Dit moest wel betekenen dat de uitkeringstrekker stiekem op een ander adres verbleef.

[Reactie: het is niet verboden je niet te douchen. Laat iemand dat, dan wil dat nog niet zeggen, dat diegene niet woont op zijn adres.]

Volgens de sociale dienst woonde de man van 2001 tot eind 2006 bij zijn moeder. Hier stonden veel van zijn spullen, waaronder zijn computer. "Ik deed de boodschappen voor moedèr, want ze kon niet goed meer lopen. En we aten vaak samen. Gezellig."
Soms bleef hij een nachtje over, in de logeerkamer. En zijn moeder, als enige familielid, deed de was. "Ik heb zelf twee linkerhanden."
In zijn eigen huis, 300 meter verderop, was het waterverbruik toch al laag, omdat hij naar eigen zeggen altijd op pad is. "De stad in."

[Reactie: als je de was niet thuis doet, bijvoorbeeld omdat je geen wasmachine hebt, maar bij een ander, scheelt dat op jaarbasis nogal wat waterverbruik. En veel de stad in gaan, is ook niet verboden. Kortom: wie eist, die moet bewijzen dat zijn verhaal niet klopt. Vermoedens hebben is niet voldoende.]

De man, die negentien jaar lang leefde van een bijstandsuitkering, heeft inmiddels een betaald baantje bij de lokale radio. Uitgerekend de dag nadat zijn moeder overleed, in juli vorig jaar, werd hij door de Sociale Dienst aangeklaagd wegens fraude. De Leeuwarder zou zijn eigen woning alleen maar hebben gebruikt om een hogere uitkering te krijgen. In zes jaar tijd zou het gaan om ruim €15.000.

[Reactie: een boeiende stelling van de soos. Hij zou dus 15000 euro teveel uitkering hebben ontvangen over 6 jaar. Maar: voor zijn woning zal ook huur moeten worden betaald en zo niet, dan was hij daar allang uit gezet. Deelt men 15000 euro door 72 maanden dan is dat 208,33 per maand. Een huur van 208,33 euro/mnd (na eventuele aftrek van de huurtoeslag) is gewoon een lage huur en in werkelijkheid neem ik aan dat de huur na aftrek huurtoeslag vermoedelijk hoger is geweest. Kortom: welk voordeel heeft het om dit als "truc" te gebruiken om een hogere uitkering te krijgen? Antwoord: geen. Een onzin-verhaal dus van de soos.]

Afgezien van de standen van zijn watermeter, leverde de gemeente geen bewijs. Er waren geen observaties uitgevoerd of nadere controles verricht, Politierechter Hendrikje van der Werft vond het bewijs daarom te dun: "Ik spreek u vrij."

[Reactie: kortom: er is geen enkel bewijs geleverd voor de beschuldiging van de soos dat betrokkene bijstandsfraude pleegde.
Ervaringen vanuit het Klachtenspreekuur PEL leren dat dit niet de enige keer is dat de soos onderuit gaat door onjuiste beslissingen cq. beschikkingen. Ook in dit geval zal de zaak gestart zijn met een beschikking van de soos, een bezwaarschrift wat kennelijk werd verworpen en vervolgens een beroepschrift bij de rechtbank.]


Einde tekst LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []