Ingezonden brief:
Onjuiste verhalen over Leeuwarder minimabeleid


Enige relevante links:
Brief PEL 10/3/2006 aan gemeenteraad over:
"Toelatingscriteria collectieve basisverzekering en aanvullende AV-Frieso verzekering van zorgverzekeraar De Friesland."
Brief PEL aan gemeenteraad van 10/4/2007 over:
"Opmerkingen over de AV-Frieso collectieve verzekering van De Friesland + update + tekst inspraakverhaal in commissie Welzijn + verloop behandeling van onze brief in deze commissie."
Ingezonden brief op 22/12/07 naar Leeuwarder Courant:
"Gemeente wil armoede in beeld brengen maar veroorzaakt deels zelf niet-gebruik van voorzieningen."
Brief CR aan College van B. en W. van 25/3/2008:
"Advies CliŽntenraad Werk en Inkomen over herziening armoedebeleid inclusief de financiŽle toelatingscriteria voor de AV-Frieso."

Op 28/6/08 werd de volgende brief ter plaatsing verzonden naar de rubriek "Ingezonden" van de Leeuwarder Courant:

INGEZONDEN

In de LC van 26/6/08 stond een verhaal over de formulierenbrigade.
Daarin werd o.a. gesteld: "Veel gemeentes, ook Leeuwarden, ondersteunen alleen mensen tot 105% van het minimumloon."

Was dat maar waar: het Leeuwarder minimabeleid gaat uit van maximaal 105% van het voor een huishouden geldende bijstands≠niveau, ongeacht de inkomensbron.

Er zijn echter wel 19 verschillende bijstandsniveau's waarvan de 3 voornaamste zijn die voor een alleenstaande, een eenou≠dergezin en een gezin. Het effect op het armoedebeleid is dat alleenstaanden, eenoudergezinnen en jongeren soms buiten de boot vallen en gezinnen met meer inkomsten dan zij, weer wel gebruik kunnen maken van het minimabeleid, zoals deelnemen aan de AV-Frieso zorgverzekering. Daarnaast hangt het ook af van je leeftijd: omdat jongeren tot 23 jaar een heel laag bijstandsniveau hebben, vallen zij ook met laagbetaalde (deeltijd)baantjes heel snel buiten het minimabeleid.

Het PEL pleit al jaren voor aanpassing van de norm in 105% van het minimumloon en ook de Cliëntenraad Werk en Inkomen en Tûmba hebben hetzelfde geadviseerd.

Leeuwarden, 28/6/2008 secretaris ver. PEL


Einde tekst ingezonden brief.