AANKONDIGING EN PROGRAMMA:
MAANDAGAVOND 28 APRIL 2008 OPENBARE AVOND PEL OVER O.A.:
RE-INTEGRATIE OF DWANGARBEID?


RE-INTEGRATIE OF DWANGARBEID?

Vereniging PEL houdt op maandag 28 april a.s. een openbare avond over o.a. het onderwerp: RE-INTEGRATIE OF DWANGARBEID?

Avondvoorzitter: Pyt van der Galiën.

Gastsprekers:

* Theo Veenboer van de Amsterdamse Bijstandsbond
over de dagelijkse praktijk voor wat betreft klachten en problemen waar men zoal mee te maken heeft.

* Advocaat mr. Arno van Deuzen van ABVAKABO FNV
Heeft voor een van zijn cliënten een zaak aangespannen tegen "werken met behoud van uitkering"

* Rinze Visser, raadslid NCPN te Lemsterland
heeft tevens al jaren een klachtenspreekuur voor mensen met problemen met de bijstand enz.

Na de pauze vertellen drie "ervaringsdeskundigen" over hun eigen wederwaardigheden met de bijstand, re-integratietrajecten ed.

Er is gelegenheid voor discussie met de gastsprekers, die na de pauze een deskundigenpanel vormen.

Plaats: Bovenzaal café Wouters Sophialaan 5 Leeuwarden.
Zaal open: zeven uur Aanvang half acht. We stoppen om 10 uur. Toegang gratis.

In de zaal liggen wat artikelen en publicaties voor het publiek om mee te nemen. Vergeet niet de flyer met onze gegevens te pakken voor het PEL-Klachtenspreekuur!

Na afloop is er gelegenheid om beneden in Wouters nog wat na te praten. Koffie of thee in zaal voor rekening PEL. Consumpties beneden voor eigen rekening.


P R O G R A M M A

MAANDAGAVOND 28 APRIL 2008 BOVENZAAL CAFE WOUTERS SOPHIALAAN 5 LEEUWARDEN OVER O.A. "RE-INTEGRATIE OF DWANGARBEID?"

Zaal open 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Toegang gratis.
Huishoudelijke mededelingen ed.: z.o.z.

1. Opening. Avondvoorzitter: Pyt van der Galiën, voorzitter PEL

2. Inleiding door de avondvoorzitter (5 minuten)

3. GASTSPREKERS:

* Theo Veenboer van de Amsterdamse Bijstandsbond. (20 minuten)
De Bijstandsbond krijgt veel vragen en problemen voorgelegd op het gebied van bijstand, re-integratie enz.

Beantwoorden van vragen en opmerkingen vanuit de zaal: 5 minuten.

* Rinze Visser raadslid NCPN te Lemsterland. (20 minuten)
Heeft al jaren een klachtenspreekuur voor mensen met weinig geld.

Beantwoorden van vragen en opmerkingen vanuit de zaal: 5 minuten.

* Advocaat mr. Arno van Deuzen van ABVAKABO FNV
Heeft voor een van zijn cliënten een zaak aangespannen tegen verplicht werken zonder loon, maar "met behoud van uitkering".

Beantwoorden van vragen en opmerkingen vanuit de zaal: 5 minuten.

PAUZE: 15 minuten (ongeveer om 20.50 uur)

Deskundigenpanel en drie "ervaringsdeskundigen"
(ong. 21.05-22.00 uur)

Deskundigenpanel, bestaande uit de drie gastsprekers, gaat in op vragen en klachten vanuit de zaal over:

Re-integratietrajecten, de bijstand, problemen en hindernissen bij het aanvragen van bijstand, de bejegening door re-integratiebureau's, sociale zaken en de Leeuwarder Werkacademie, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten enz.

Ervaringsdeskundigen.

In dit gedeelte van het programma krijgen ook drie mensen die te maken hebben of hebben gehad met dit soort problemen van de avondvoorzitter elk vijf minuten tijd om hun verhaal te doen.
(3 maal 5 minuten)

Nadat iemand zijn of haar ervaringen heeft verteld kunnen zowel de zaal als ook het deskundigenpanel hier nader op in gaan.

Sluiting: 22.00 uur Uitreiking kleine attentie aan de gastsprekers.


Huishoudelijke mededelingen ed.:
Gelegenheid om na afloop beneden in het café nog wat na te praten.
Consumpties: koffie en thee in zaal: voor rekening PEL.
Consumpties beneden aan de bar: voor eigen rekening.

ATTENTIE!! Op de leestafel liggen een aantal stukken over de onderwerpen over de thema’s van vanavond en de flyer van ons Klachtenspreekuur.
NEEM ZE MEE!

OPMERKING: We kunnen op deze openbare avond alleen globaal ingaan op vragen en opmerkingen uit de zaal. Heeft u individuele problemen op dit gebied en bijvoorbeeld stukken, brieven ed.:
NEEM DAN CONTACT OP MET ONS KLACHTENSPREEKUUR VOOR TELEFONISCH ADVIES OF VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK! (neem de flyer mee!)

ORGANISATIE: VERENIGING PEL TE LEEUWARDEN:
Telefoon: 058-2671636 E-mail:verpel@wanadoo.nl en/of pel@verpel.demon.nl (kantoor) Website: http://verenigingpel.nl

STEUN HET PEL IN DE STRIJD TEGEN VERPLICHT WERKEN ZONDER LOON EN WORD NU LID!

Contributie: EUR 15,00 per kalenderjaar.

Stort dit bedrag op:

POSTGIROREKENING: 39.55.799 t.n.v.

Vereniging PEL
Postbus 2602
8901 AC LEEUWARDEN
o.v.v. “contributie 2008”

Na ontvangst van dit bedrag bent u automatisch lid!


Einde tekst programma.