OPROEP:
Ervaringsdeskundigen gezocht!


Leeuwarden, 12/3/2008

AAN ALLEN DIE AFHANKELIJK ZIJN VAN EEN BIJSTANDSUITKERING:
ERVARINGSDESKUNDIGEN GEZOCHT!

Beste mensen,

het is de bedoeling dat het PEL op MAANDAGAVOND 28 APRIL A.S. een avond houdt over de ervaringen van mensen met de bijstandsuitkering, ervaringen met Sociale Zaken (vooral met de soos van Leeuwarden), re-integratietrajecten, werken met behoud van uitkering, de WerkAcademie van de soos Leeuwarden enz.
WAAR? In bovenzaal café Wouters (vlak bij het station) Sophialaan 5 Leeuwarden.
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Avondvoorzitter is Pyt van der Galiën, voorzitter van het PEL.

Ons voorlopig programma ziet er ongeveer als volgt uit:

Voor de pauze drie sprekers:

Advocaat mr. Arno van Deuzen van ABVAKABO FNV over "werken met behoud van uitkering".
Hij heeft voor een van zijn cliënten hierover een rechtszaak lopen.

Inmiddels lopen er in het land wel 5 rechtszaken hierover, o.a. ook via advocatenkantoor Fischer te Haarlem.

Theo Veenboer van de Amsterdamse Bijstandsbond over hun ervaringen vanuit de praktij in Amsterdam.

Rinze Visser, raadslid voor de NCPN in Lemsterland, die tevens al jaren een spreekuur houdt voor o.a. mensen met bijstandsproblemen enz.

Na elke spreker is er voor de zaal kort de gelegenheid op hun verhaal te reageren of vragen te stellen.

Voor na de pauze zoeken we nog enige mensen die elk in vijf minuten iets willen vertellen die avond over hun ervaringen met Sociale Zaken, de bijstand, de re-integratiebedrijven, de Leeuwarder WerkAcademie enz. Het gaat om recente ervaringen, niet langer dan 1 jaar geleden.

Het kan bv. gaan over de problemen bij het aanvragen van bijstand, over een "traject" wat nergens toe leidt, over moeten werken met behoud van uitkering omdat je anders zwaar gekort wordt op je uitkering, over de klant-bejegening door Sociale Zaken, over onaangekondigde huisbezoeken door de soos, over geweigerde bijzondere bijstand enz. enz.
Het moet wel gaan over RECENTE ervaringen, liefst niet ouder dan 1 jaar geleden.

Het is de bedoeling dat het "deskundigenpanel" en/of de zaal hierop kan reageren, vragen kan stellen enz. Het deskundigenpanel wordt gevormd door de 3 sprekers van voor de pauze. De zaal kan ook vragen stellen aan dit panel, op elkaar reageren enz.

HEB JE BELANGSTELLING EN WIL JE JE VERHAAL IN HET OPENBAAR VERTELLEN, STUUR DAN EVEN EEN E-MAILTJE NAAR verpel@wanadoo.nl Bellen kan ook: 058-2671636

INTERVIEW MET TV VERSLAGGEVER RONNIE PORTE VAN OMROP FRYSLÂN:

Ronnie Porte wil een TV-reportage maken over bovengenoemde zaken en zoekt mensen waarmee hij een interview kan houden. Ook wil hij op de avond zelf wat opnamen maken. Naar we begrepen hebben, verwerkt hij dan de interviews en wat opnamen op de avond zelf tot een TV-reportage voor Omrop Fryslân.
Het interview kan bij de mensen thuis na afspraak en je hoeft niet beslist Fries te kunnen spreken.

HEB JE BELANGSTELLING VOOR EEN INTERVIEW MET RONNIE PORTE, stuur ook dan een e-mail naar verpel@wanadoo.nl
Wij sluiten dit daarna kort met Ronnie Porte. Ons bellen kan ook: 058-2671636

Beide kan natuurlijk ook: die avond iets vertellen EN een interview doen met Ronnie Porte. Geef dat s.v.p. even duidelijk aan als je reageert.

Verzoek: kopieer en plak deze oproep in een e-mail bericht en stuur deze door aan mensen die ook met de bijstand en/of re-integratietrajecten ed. te maken hebben!

secretaris Vereniging P.E.L.