ENERGIENOTA TOT EUR 135 HOGER
Ouderen meer in problemen door hoge energieprijzen


"Energienota tot EUR 135 hoger."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 13/11/2007 plus:
"Ouderen meer in problemen door hoge energieprijzen"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 3/12/2007


Opnieuw stijgt in 2008 de energienota. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 13/11/2007:

ENERGIENOTA TOT EUR 135 HOGER

LEEUWARDEN (GPD) - De energienota voor een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar met EUR 100 tot EUR 135 omhoog. Dit is het gevolg van de sterk gestegen olieprijzen op de wereldmarkt en de hogere energiebelasting op stroom die op 1 juli ingaat.

[Dus niet alleen in januari maar ook nog eens in juli valt een verhoging te verwachten van de nota voor gas en elektra. In een ander bericht in de LC van vrijdag 23/11/2007 wordt gemeld, dat de hoge olieprijs het rijk minstens EUR 1 miljard extra aan aardgasbaten op. Op Prinsjesdag was nog rekening gehouden met een olieprijs van $ 69 per vat en voor volgend jaar met $ 75. De olieprijs zit al een tijdje boven dit niveau en is inmiddels opgelopen tot tegen de 100 dollar per vat. De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs, iets waarvan me zin en nut altijd is ontgaan, behalve dan voor de rijksoverheid. Gas is m.i. gewoon gas en heeft zijn eigen prijs en elektriciteitscentrales lopen zowel op olie, gas, kernenergie en straks ook weer op steenkool. Dat laatste lijkt me niet zo goed voor het milieu, ondanks mooie verhalen over ondergrondse opslag van CO2. Voor wat betreft aardgas lijkt men meer interesse in de handel te hebben, waardoor we straks via een pijpleiding ook Russisch gas importeren, dan in het leveren van aardgas aan de eigen bevolking voor een schappelijke prijs.]

Gasterra, de grootste gasleverancier van Nederland, denkt dat de prijzen op 1 januari met 5 tot 10 procent stijgen. Blijft de olieprijs hoog of stijgt deze verder, dan is een nieuwe verhoging per 1 juli 2008 onontkoombaar.

[Het woord 'onomtkoombaar' is jargon om te suggereren dat hier niets aan te doen is. Nee, niet zolang de olieprijs is gekoppeld aan de gasprijs.]

Klanten met vaste prijscontracten betalen alleen de hogere energiebelasting van 0,3 cent per kilowattuur.

Dure gas en stroom drijven de jaarnota voor een gemiddeld huishouden (1850 kubieke meter gas en 3500 kilowattuur stroom) op tot bijna EUR 2300. Dit komt overeen met een modaal netto maandloon.

[En dat is veel: 1 maand per jaar werken alleen voor je energienota...
En alleen de energiebelasting van 0,3 cent extra per KWH kost in het gegeven voorbeeld al EUR 10,50 extra qua energieheffing.]

De energierekening in een doorsnee huishouden is sinds 2000 met meer dan 75 procent omhoog gegaan. Gas is ruim twee keer zo duur geworden, stroom werd bijna de helft duurder.

Nuon en Essent komen pas eind van de maand met de officiële tarieven voor 2008. De verhoging hangt af van het moment dat de energiebedrijven hun gas voor 2008 inkopen. De meeste hebben het grootste deel van hun contracten voor volgend jaar al rond. De ontwikkeling van de gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

Al een aantal jaren stellen de hoge energieprijzen mensen voor ernstige betalingsproblemen. Geen wonder als je in het vorige bericht kijkt naar de stijging van de energieprijzen in zeven jaar!
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 3/12/2007:

Ouderen meer in problemen door hoge energieprijzen

Van onze verslaggever

LEEUWARDEN - De energienota stelt vooral ouderen voor problemen. Leveranciers treffen steeds vaker een betalingsregeling, zegt Dirk Meijer, bij energieconcern Nuon belast met schuldsanering.
"Ik maak me vooral zorgen om de ouderen. Die groep redt het nu gewoon niet meer. Dat is écht schrijnend."

[Maar de andere leeftijdsgroepen dan met inkomsten op bijstandsniveau?
Een bijstandsniveau wat vooral voor alleenstaanden laag is, heel laag. Zeker als je door het ontbreken van betaald werk vaak op huis bent aangewezen, verstook je echt niet minder energie dan een gezin. Of de verwarming nu brandt voor 1 persoon of voor 6 mensen, het is even duur. En voor licht geldt hetzelfde. En voor de koelkast ook.]

Dit jaar steeg het aantal aanvragen voor een betalingsregeling met ruim 20 procent. Onder de achttienduizend mensen die vragen om een 'minnelijke schuldsanering' zitten veel 65-plussers met alleen aow en uitkeringsgerechtigden.
Mensen die gewoon te veel uitgeven, nemen driekwart van de aanvragen voor hun rekening, aldus Meijer.
"Die menen overal recht op te hebben. Een computer, drie huisdieren, een flatscreen-tv en vier mobieltjes."

[En hoe weet hij dat allemaal? Heeft hij het uitgavenpatroon van deze mensen gecontroleerd? Dacht het niet, dus dit is gewoon een slag in de lucht en een vermoeden van hem, geen weten.
Een computer: hoe duur is tegenwoordig de goedkoopste nieuwe computer? Of staat er een oud beestje; een tweedehands, een krijgertje?
Drie huisdieren: wat voor huisdieren? Drie kaklveren van honden die wel wat lusten? Of drie katten of cavia's? In het laatste geval: hoe duur is dat dan? Valt wel wat mee dacht ik.
Een flatscreen-tv: waar kun je tegenwoordig dan nog een gewone nieuwe tv kopen als de oude tv het opgeeft? Ik bedoel met een normaal beeldscherm qua grootte? Al eind 2005 was zowat nergens meer een gewone tv te krijgen, daar moest je echt al om zoeken. En hoe duur is nu een lcd-scherm en wat voor keus heb je op dit moment? Meijer komt er wel achter als zijn tv het begeeft.
Vier mobieltjes? Zolang ze prepaid zijn en je niet belt met drie van de vier, hoe duur is dat dan? Veel mensen hebben hun vaste telefoon de deur uitgedaan en hebben alleen nog een mobieltje. Dat scheelt ook geld. Nee, zolang de Nuon het inkomsten- en uitgavenpatroon van mensen niet kent, moet ze ook niet oordelen.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].