Bent u geboren in Mogadishu?
Dan moet ik u aanhouden.

Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen.


"Bent u geboren in Mogadishu? Dan moet ik u aanhouden."
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/5/2007 plus:
"Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen."
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 21/5/2007.


Ondergetekende heeft ooit gesteld dat Mark Rutte een wolf in schaapskleren is. Hij was staatssecretaris van sociale zaken en in die periode heeft hij volgens de rechtbank in Haarlem gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 19/5/2007:

Bent u geboren in Mogadishu? Dan moet ik u aanhouden

VVD-leider Mark Rutte heeft volgens de Haarlemse rechtbank in 2003 gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Rutte was toen nog staatssecretaris van sociale zaken. Hij adviseerde in een brief aan gemeenten alle circa 25.000 inwoners van Somalische afkomst te traceren en op eventuele bijstandsfraude te controleren. "Ambtenaren liepen met lijsten vol namen door de straten."

DEN HAAG (GPD) - Eind 2004 werd een veertigjarige Somalische man uit Haarlem op straat staande gehouden door twee sociale rechercheurs. Ze eisten zijn identiteitsbewijs te zien omdat de man het uiterlijk had Van een SomaliŽr. De man bleek tevens op een namenlijst voor te komen die de rechercheurs bij zich hadden.

[Identiteitsbewijzen werden dus gevraagd op basis van uiterlijk of ras. Wat dus al niet mag, maar gewoon gebeurt.]

Pas twee jaar later werd duidelijk dat er alleen burgers van Somalische afkomst op die lijst stonden. Burgers die tevens een bijstandsuitkering ontvingen. In totaal 84 mensen.
"Ambtenaren bleken met lijsten vol namen van mensen van één bepaald ras de straten af te struinen. Dat klinkt sinds de Tweede Wereldoorlog op zijn minst niet neutraal meer", stelt Pim Fisscher, een van de advocaten die de man de afgelopen jaren heeft bijgestaan.

[Ze moeten maar gauw een 'S' zetten in alle identiteitsbewijzen van alle Somaliërs en een 'L' van Landwacht ofwel Jan Hagel ofwel De Zwarte Wagon in de ID's van deze ambtenaren.]

De gemeente Haarlem stelde dat zij slechts het advies van voormalige staatssecretaris Mark Rutte (Sociale Zaken) heeft gevolgd. Die heeft in 2003 gemeenten geadviseerd alle burger& van Somalische komaf Je traceren. Indien zij een uitkering ontvingen, dan diende er een fraudeonderzoek plaats te vinden. Dit om eventuele bijstandsfraude door Somaliërs te voorkomen.

[In het moderne soos-jargon heet dit "een risicoprofiel"; op ras welteverstaan. Hierover is onlangs een uitspraak gedaan door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Zie hierover ons artikel met diverse berichten waaronder die uitspraak.]

De rechtbank in Haarlem oordeelt op basis van dat advies dat er sprake is van rassendiscriminatie. "Een onderzoek dat uitsluitend gericht is op personen van Somalische afkomst is discriminatoir. De grondwet verbiedt discriminatie op welke grond dan ook."

[Helaas is dat "op welke grond dan ook" in de Grondwet - wat we nog te danken hebben aan Marcus Bakker van de toenmalige CPN - tot nu toe geen grond geweest om ongelijke behandeling van alleenstaanden mee te bestrijden. Laatst weer een brandweercommandant in Friesland die geen alleenstaanden wilde aannemen, maar uitsluitend gehuwden. Wat me op zich in strijd lijkt met de Wet Gelijke Behandeling omdat het discriminatie is op grond van burgerlijke staat.]

Rutte schreef de brief omdat hij aanwijzingen bad gekregen dat enkele tientallen Somaliërs die naar Engeland waren verhuisd, zich niet hadden uitgeschreven bij hun Nederlandse gemeente. En dus een uitkering bleven ontvangen. Hij erkende dat het slechts om een kleine groep fraudeurs ging. "Ik wil benadrukken dat het fraudepatroon een minderheid binnen de Somalische gemeenschap betreft." Toch riep hij in diezelfde brief op alle bijstandsgerechtigden van Somalische komaf onder de loep te nemen.

[Hij wist dus zelf wel dat het vermoedelijk toen ging om enkele tientallen Somaliërs. Klopte dat verhaal, dan zouden zij bijstandsfraude plegen, waar de overige Somaliërs part noch deel aan hadden. Kortom: er werd weer gewerkt met "groepsschuld": als één persoon van een bepaalde groep fraudeert, dan zijn allen verdacht en moeten we die allemaal controleren. Om maar te zwijgen over de politiestaat-achtige methoden die zijn gebruikt. Voor de zoveelste keer: bijstandsfraude pleeg je niet als groep, maar als individu. Wat er in feite gebeurt is het verklaren van alle Somaliërs tot een soort "criminele organisatie": je hoort erbij dus je bent erbij...
Dit nu is exact hoe soos-risicoprofielen werken en daarom torpedeerde de Centrale Raad van Beroep bij de huisbezoeken-kwestie de risicoprofielen. In dit geval was feitelijk sprake van een risicoprofiel gebaseerd op ras en daarover is de Grondwet duidelijk: dat is niet toegestaan. Overigens vind ik dat de gemeente Haarlem ook veroordeeld zou moeten worden wegens rassendiscriminatie: Rutte zette hiertoe aan, maar zij voerden het uit. Ze hadden ook hun Bevolkingsregister eens kunnen controleren en opschonen, dan had gewoon gebleken dat er wellicht enkele Somaliërs niet meer in Haarlem woonden...]

Daarbij erkende hij dat deze groep niet zo makkelijk te traceren is omdat 'etnische oorsprong niet wordt geregistreerd in de bijstandsregistratie'. "U kunt daar op de volgende manieren toch inzicht in krijgen", adviseert Rutte vervolgens. Hij raadt aan alle archieven op geboorteplaats te doorzoeken. "Een grote meerderheid van de betreffende groep Nederlanders is geboren in één van de grote Somalische steden; Mogadishu, Galcaio of Hargeysa."

[Dus maar snel mee beginnen bij de soos met een registratie van de bijstandsklanten op ras...
Ik heb nog wel wat oude "politieherkenningsformulieren" die kunnen helpen, met daarop de mogelijkheid om kenmerken te vermelden als: "Jood", "homo", "zigeuner" enz.! Wat indertijd leidde tot een verschrikkelijke rel in de Leeuwarder gemeenteraad.]

De methode gaat alleen niet op voor Somaliërs die in Kenia of Ethiopië zijn geboren. Die gevallen zouden opgespoord kunnen worden via consulenten. Rutte stelt in zijn brief:
"Op het moment dat uw gemeente de Somalische huishoudens met een bijstandsuitkering in beeld heeft, adviseer ik u om nader onderzoek in te stellen, waarbij de focus zou moeten liggen op de identiteit en de woon- en leefsituatie."

[Dus gericht op een hele groep in plaats van op individueel verdachte personen.]

De woordvoerder van Mark Rutte laat weten dat de VVD-leider eerst wil weten wat de precieze motivering van de rechtbank is geweest, voordat hij gaat reageren. Volgens het ministerie van sociale zaken heeft de uitspraak in ieder geval geen gevolgen voor het huidige rijksbeleid.
"Sinds 2004 zijn gemeenten en niet langer het rijk verantwoordelijk voor de fraudebestrijding. Daarbij had die oproep destijds een actuele aanleiding. Er waren signalen dat er veelvuldig werd gefraudeerd met bijstandsuitkeringen door SomaliŽrs."

[Dus daar komt het Rijk weer makkelijk mee weg.]

De gemeente Haarlem zegt de zaak te betreuren en laat weten al gestopt te zijn met de specifieke onderzoeken naar Somalische burgers.

[De gemeente Haarlem had nooit op die manier te werk mogen gaan en het is jammer dat zij ook niet voor de rechter zijn gesleept. Als zij een individueel gericht onderzoek hadden ingesteld, bijvoorbeeld via een check op het Bevolkingsregister en de brief van Rutte verder hadden genegeerd, was er weinig aan de hand geweest.]


Einde eerste LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

Op maandag 21/5/2007 kwam de Leeuwarder Courant al snel met een tweede bericht:

Rutte: onderzoek naar groep moet kunnen

DEN HAAG(GPD) Gemeenten moeten gericht onderzoek kunnen doen naar fraude binnen een bepaalde bevolkingsgroep.
Dat zegt VVD-Ieider Mark Rutte in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Die oordeelde onlangs dat Rutte zich als staatssecretaris van sociale zaken schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie door gemeenten te vragen inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op bijstandsfraude.

[Of hij is achterlijk en stom, wat ik niet geloof, of hij is kwaadaardig. Ik stel voor om alle VVD-stemmers tot 'risicoprofiel' te verklaren voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting enz.
Rutte vindt dus dat het plegen van bijstandsfraude een rassenkenmerk is, waarbij sommige rassen meer geneigd zijn tot bijstandsfraude dan andere. Dit begint te stinken en de kleur is bruin.]

Rutte noemt de uitspraak van de Haarlemse rechtbank "vreemd". "Kennelijk is het nu niet mogelijk bepaalde bevolkingsgroepen gericht te onderzoeken. Als dat zo is moet de wet worden aangepast."

[Als het die kant uit gaat zijn we helemaal in de aap gelogeerd. De mogelijkheden die dan nog resten zal ik hier maar niet noemen.]

De huidige staatssecretaris van sociale zaken, Ahmed Aboutaleb, liet gisteren weten het voorstel van Rutte af te wijzen.
Hij voelt er niets voor om bevolkingsgroepen anders te behandelen op basis van etnische kenmerken.

[Dat is dan terecht: bijstandsfraude plegen heeft niets met ras van doen. Idioot eigenlijk, dat we zo ver gezonken zijn in Nederland in vrij korte tijd, dat dit gezegd moet worden. Als die Aboutaleb nog even doordenkt, zou hij echter moeten inzien dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de 'risicoprofielen' óók terecht is en dat ook daarover een wetswijziging zoals hij wil, precies even fout is, omdat het over exact hetzelfde gaat, alleen gaat het niet over ras, maar over leefvorm, huishoudensvorm, huisvestingsvorm (b.v. kamerbewoner of dakloze zijn), burgerlijke staat ed.]

Rutte adviseerde in een brief aan gemeenten alle circa 25.000 inwoners van Somalische afkomst te traceren en op eventuele fraude te controleren. Aanleiding was de verdenking dat enkele tientallen SomaliŽrs bijstandsfraude hadden gepleegd. Volgens de rechtbank in Haarlem is dat discriminatoir en in strijd met de grondwet.

Onzin, vindt Rutte. "lk zou de brief zo weer sturen. Dit heeft niets met rassendiscriminatie te maken, maar alles met fraudebestrijding."

[Natuurlijk had zijn brief te maken met fraudebestrijding, maar dat wil nog niet zeggen dat sommige methoden daarbij niet discriminatoir kunnen zijn en in strijd met de grondwet. Dat is het punt waar het om draait.]

De rechtbank in Haarlem deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Somalische man die werd gecontroleerd op fraude nadat hij op straat op grond van uiterlijke kenmerken door sociale rechercheurs staande was gehouden.

[Dat soort razzia-praktijken zou door iedereen bestreden moeten worden, om te beginnen door te weigeren om met een identiteitsbewijs om te lopen. Als we dat massaal zouden doen en over zouden gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid, kan men moeilijk heel Nederland de bak ingooien... Natuurlijk zal geantwoord worden met nog meer repressie, waarop vervolgens nog meer mensen over zullen gaan tot lijdelijk verzet.]


Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].