P E R S B E R I C H T


Update 17/3/2007:
'Censuur' op computer wekt woede actieclub


Persbericht: Gemeente censureert website PEL...
Persbericht PEL 15/3/2007 plus:
'Censuur op computer wekt woede actieclub'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17/3/2007


Hieronder een persbericht. De inhoud spreekt voor zich. Op 17/3/2007 kwam de LC n.a.v. het persbericht met een eigen bericht over deze merkwaardige handelwijze van de gemeente. Het LC-bericht plus een reactie hierop staan als update onder het persbericht.

P E R S B E R I C H T

Leeuwarden, 15/3/2007

De gemeente Leeuwarden heeft op het stadskantoor een computer staan voor algemeen gebruik. Dat is handig voor mensen die thuis geen internetaansluiting hebben of wellicht zelfs helemaal geen computer.
Op deze manier kan men toch nog iets opzoeken op internet, op de website van de gemeente Leeuwarden ed. Een goed inititatief.

Gebleken is echter dat de gemeente Leeuwarden niet wil dat haar burgers zomaar de website van de vereniging P.E.L. bezoeken.
De gemeente Leeuwarden wil liever zelf bepalen wat haar burgers wel of niet mogen lezen...
Een aantal gedeelten van onze website zijn door de gemeente geblokkeerd en wel exact die gedeelten waar berichten en commentaar op staan van het PEL over Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden en over het volkshuisvestingsbeleid van Leeuwarden en de corporaties. Een gedeelte op onze website waar een aantal publicaties staan van het Komitee Vrouwen en Bijstand is niet geblokkeerd maar gewoon toegankelijk.
Dit wijst er op dat de gemeente heel gericht en doelbewust te werk is gegaan en met name die gedeelten van onze website blokkeert waar b.v. kritiek op Sociale Zaken of op het Leeuwarder volkshuisvestingsbeleid wordt gegeven.

Is dit alles "erg"?? Nee, het is niet erg, want de gemeente heeft niet de macht om onze website te blokkeren als vanaf een andere lokatie/computer wordt ingelogd. Bovendien weten we nu weer waarom de meeste ambtenaren niet deugen: voordat je het weet maken zij wel even uit wat je mag lezen...
Overigens zou je de blokkade ook als een compliment kunnen opvatten: blijkbaar staan er meningen op de website die in hun ogen serieus maar onwelgevallig zijn.
De website van het PEL blijft vanaf alle andere lokaties ongecensureerd te bereiken!

URL website P.E.L.: http://home.wanadoo.nl/verpel
OF: http://verenigingpel.nl

secretariaat vereniging P.E.L.


Einde tekst persbericht.

Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 17/3/2007:

'Censuur' op computer wekt woede actieclub

LEEUWARDEN - Woedend is het Platform Eén- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) op de gemeente. Op de computer in het stadskantoor, die bezoekers gratis kunnen gebruiken, zjn delen van de website van de belangenclub niet toegankelijk. "Deze website is geblokkeerd", meldt de computer bij uitgerekend die bladzijden waarin het PEL fel van leer trekt tegen het gemeentebeleid.

[Nee, alle berichten in de hoofdgroepsindelingen 'Werk, inkomen, uitkeringen, belastingen' en in 'Wonen, volkshuisvesting' zijn geblokkeerd, maar alleen voorzover het berichten betreft van het PEL zelf...
Alle berichten in de subgroep 'Inspraakverhalen en artikelen van het Komitee Vrouwen en Bijstand', die zit onder de hoofdgroepsindeling 'Werk, inkomen...' enz. zijn gewoon bereikbaar...]

Doelbewuste censuur van een ambtenaar, roept PEL-secretaris Johan Bakker in een persbericht. Hij gaat daarbij flink tekeer. "We weten nu weer waarom de meeste ambtenaartjes gewoon gespuis is en dat je gespuis moet bestrijden, anders vestigen ze prompt een dictatuur." waarna de Leeuwarder ambtenarij een verwensing in het Engels krijgt toegeslingerd.

[ En wat heet flink tekeer gaan? Al sinds 1978 heeft het PEL met ambtenaren van doen en daar word je door de jaren heen veelal niet vrolijk van... Het gaat om een structurele plaag, niet om eens een los incidentje, als je het hebt over b.v. ambtenaren-mentaliteit...]

Maar wat het PEL voor geniepige ambtenaartjes aanziet, is gewoon een internetfilter, zegt gemeentewoordvoerder Johan de Jong.

[Is het heus?? Laat ik nu denken dat internetcensuur nog gewoon handmatig plaats vond... Niet dus, censuur is tegenwoordig ook geautomatiseerd, meer zegt De Jong hier eigenlijk niet.]

"We blokkeren inderdaad sommige websites, zoals hostingsites waar mogelijk porno op staat. De meeste sites met een eigen domeinnaam laten we wel door."

[Wat een goedkope smoes... De hostingsite van de website van PEL zit bij provider Wanadoo, die door Orange is opgekocht. Alle providers hosten duizenden websites, waaronder vast ook wel pornosites. Heeft de gemeente dan alle commerciële providers geblokkeerd? Nee, natuurlijk niet. Als de gemeente bang is dat mensen op hun pc'tje porno gaan zitten zien, moeten ze er een heel ander filter opgooien, zoals bijvoorbeeld Cyberpatrol, NetNanny of soortgelijke programma's.
De hoofd-website van het PEL zit zoals gezegd bij provider Wanadoo, maar de eerste mirror-site heeft een eigen domeinnaam, namelijk 'verenigingpel.nl' en ook daar worden de eerder genoemde berichten-hoofdgroepen geblokkeerd, weer met uitzondering van de subgroepen waarin de berichten niet door het PEL zijn geschreven, zoals dus de subgroep met KVeB-berichten.]

Laat het PEL zijn website nou net over twee domeinen hebben verdeeld, waarvan de ene wordt geblokkeerd. Bakker gelooft niks van de uitleg.

[De website is niet over 2 domeinen verdeeld. Er is een website, namelijk http://home.wanadoo.nl/verpel en er is een mirrorsite waar precies hetzelfde opstaat, namelijk http://verenigingpel.nl en het verhaal "de meeste sites met een eigen domeinnaam laten we wel door" gaat hier niet op: de blokkade werkt hier precies zo als boven omschreven.
Het kan ook zijn, dat De Jong vindt dat de PEL-website valt onder het begrip "porno"? Zo ja, dan moet dat de nieuwste nieuwspraak zijn op het stadhuis of een vergissing: hij zal bedoeld hebben te zeggen: "misdunk" in plaats van porno? Het gaat dan dus eigenlijk om een filter tegen "misdunk" en ik ben de eerste om toe te geven, dat veel van de berichten op onze website onder dit begrip vallen...
Enfin, zijn "porno" gezwets zal tijdelijk wel de nodige extra website-bezoekers opleveren die even snel teleurgesteld zullen verdwijnen...
Samengevat: Zowel de website als de mirrorsite met eigen domeinnaam worden DEELS geblokkeerd en deels niet: doorgelaten worden berichten van derden op deze websites in elk geval voorzover ze in een aparte subgroep zijn geplaatst.
Voorbeeld: Een berichtje over de Rekenkamer die geen zin heeft om na te gaan of geld wat naar de reïntegratiebedrijven ging, wel goed is besteed:
http://home.wanadoo.nl/dbpel/geld/393vzrekenk.html is geblokkeerd.
Een inspraakverhaal van het KVeB van 9/3/04 http://home.wanadoo.nl/verpel/geld/275kveb-cwz.html is gewoon op te roepen en wordt niet geblokkeerd...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE MEI 2008: Anno 2008 is de website van PEL nog steeds geblokkeerd, niet alleen voor wat betreft de computer die in de hal staat van het Stadskantoor, maar ook voor wat betreft de computers van de ambtenaren die bij de gemeente werken... Als zij via de computer op hun bureau naar de website van PEL willen gaan, blijkt deze geblokkeerd te zijn... Hier kwamen wij bij toeval achter. Ambtenaren mogen alleen de gemeentelijke versie lezen van gebeurtenissen op het gebied van volkshuisvesting, bijstand, re-integratie enz., dat is duidelijk...
Het was ons bekend dat voordien ambtenaren in de pauze van hun werktijd soms even gingen kijken op de website van PEL... Vreselijk toch?!