OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1 JANUARI 2007.


'Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 januari 2007'.
Bron: Rubriek "Aan de Grote Klok" van de gemeente Leeuwarden in het blad Huis aan Huis van donderdag 28/12/2006.


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/1/2007

Per januari 2007 gaan vergeleken met de laatste wijziging in juli 2006, de bijstandsuitkeringen netto wat vooruit. De gezinsbijstand wordt EUR 27,53 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 24,77 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 19,27 per maand omhoog. Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen. Ook de vakantiegeld-opbouw stijgt iets. Al met al zijn de verhogingen wat meer dan de marginale verhogingen in juli 2006, maar m.i. te laag om het inflatiepercentage en het gestegen prijsindexcijfer te compenseren. En reken bij dat prijsindexcijfer ook even de verhogingen mee van de premies van de zorgverzekeraars en de zwaar onvoldoende zorgtoeslag voor met name alleenstaanden met lage inkomens.
In feite is men m.i. qua verhogingen niets opgeschoten...

Uit het blad Huis aan Huis van donderdag 28/12/2006:

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2007

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1236,86 EUR 1176,25 EUR 60,61
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1113,17 EUR 1058,62 EUR 54,55
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1199,75 EUR 1140,96 EUR 58,79
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1051,99 EUR 999,81 EUR 51,52

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1113,17 EUR 1058,62 EUR 54,55
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 989,49 EUR 941,00 EUR 48,49
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1076,07 EUR 1023,34 EUR 52,73
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 927,64 EUR 882,19 EUR 45,45

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 865,80 EUR 823,38 EUR 42,42
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 742,12 EUR 705,76 EUR 36,36
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 828,70 EUR 788,09 EUR 40,61
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 680,27 EUR 646,94 EUR 33,33

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 618,43 EUR 588,13 EUR 30,30
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 742,12 EUR 705,76 EUR 36,36
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 680,27 EUR 646,94 EUR 33,33

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1295,10 EUR 1231,64 EUR 63,46
Paar,65+/65-  EUR 1295,10 EUR 1231,64 EUR 63,46
Alleenstaande
ouder      EUR 1163,67 EUR 1106,65 EUR 57,02
Alleenstaande  EUR 944,86 EUR 898,56 EUR 46,30

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 185,53
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 86,58

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft.
Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48. Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakte in januari 2006 weer tot 1 : 2,14 en bleef op 1/7/06 ook 1:2,14. De verhouding blijft nu ook 1:2,14.

Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft. Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils. Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie: Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom. Ook moeten kosten gemaakt worden om de vaak in een niet al te beste staat verkerende panden wat wind- en waterdicht te krijgen of te houden.