OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JULI 2006.


Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 juli 2006.
Bron: Rubriek "Aan de Grote Klok" van de gemeente Leeuwarden in het blad Huis aan Huis van woensdag 28/6/2006


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/7/2006

Per juli 2006 gaan vergeleken met de laatste wijziging in januari 2006, de bijstandsuitkeringen netto wat vooruit.
De gezinsbijstand wordt EUR 6,38 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 5,74 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 4,47 per maand omhoog. Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen.
Ook de vakantiegeld-opbouw stijgt iets. Maar al met al zijn de verhogingen marginaal en m.i. te laag om het inflatiepercentage en het gestegen prijsindexcijfer te compenseren. In feite is dat dan weer achteruitgang...

Uit het blad Huis aan Huis van woensdag 28/06/2006:

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JULI 2006

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1207,91 EUR 1148,72 EUR 59,19
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1087,12 EUR 1033,85 EUR 53,27
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1171,67 EUR 1114,26 EUR 57,41
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1026,72 EUR 976,41 EUR 50,31

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1087,12 EUR 1033,85 EUR 53,27
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 966,33 EUR 918,98 EUR 47,35
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1050,88 EUR 999,39 EUR 51,49
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 905,94 EUR 861,55 EUR 44,39

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 845,54 EUR 804,11 EUR 41,43
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 724,75 EUR 689,24 EUR 35,51
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 809,30 EUR 769,64 EUR 39,66
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 664,36 EUR 631,81 EUR 32,55

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 603,96 EUR 574,37 EUR 29,59
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 724,75 EUR 689,24 EUR 35,51
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 664,36 EUR 631,81 EUR 32,55

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1269,92 EUR 1207,69 EUR 62,23
Paar,65+/65-  EUR 1269,92 EUR 1207,69 EUR 62,23
Alleenstaande
ouder      EUR 1140,54 EUR 1084,65 EUR 55,89
Alleenstaande  EUR 918,62 EUR 873,61 EUR 45,01

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 181,19
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 84,55

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft. Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48. Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakte in januari 2006 weer tot 1 : 2,14 en blijft nu ook 1:2,14.
Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft. Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils. Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie: Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom.