Initiatiefvoorstel
'Langer korter werken'.
Reactie Dagelijks Bestuur PEL


Op 6/6/2006 verzonden brief aan de gemeenteraad en aan de raadsadviescommissie Welzijn:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
============================================

AAN DE GEMEENTERAAD
EN AAN DE
RAADSADVIESCOMMISSIE WELZIJN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Initiatiefvoorstel
'Langer korter werken'

Leeuwarden, 6/6/2006

Geachte raadsleden,

met belangstelling heeft het Dagelijks Bestuur van de vereniging P.E.L. kennis genomen van het initiatiefvoorstel van PvdA en VVD "Langer korter werken".
Deze belangstelling werd met name gewekt omdat het nu eens niet lijkt te gaan om het zoveelste voorstel om mensen aan het werk te zetten 'met behoud van uitkering'. Tenminste... we hopen dat we dit goed hebben begrepen.

Wij lazen in de inleiding o.a.:

"De 40% werktijd die vrijkomt door deze regeling, wordt opgevuld door (jonge) mensen die geen werk hebben. De uren die gewerkt zullen worden door de jongeren is afhankelijk van het maatwerkcontract. Het kan hierbij gaan om een leerstage of om een normale (tijdelijke) aanstelling van een of twee jaar."

T.a.v. een 'leerstage': Hier hebben we geen problemen mee, mits het ook een echte leerstage is: Maar al te vaak wordt het woord 'stage' namelijk misbruikt om te verhullen dat het in werkelijkheid gaat om 'werken met behoud van uitkering'.
Wij hopen dat in dit geval daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan datgene wat staat vermeld bij: "Te nemen actie/onderzoek: m.b.t. (jonge) werkloze mensen" inzake "aanvullende opleiding/scholing".

T.a.v. "een normale tijdelijke aanstelling van een of twee jaar" verstaan wij een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst waarbij loon wordt betaald.

Wij lezen echter ook: "Deze werkloze (jonge) mensen krijgen een aanvulling op hun uitkering tot het niveau vergelijkbaar met het minimumloon."

Met andere woorden: Er wordt geen loon uitbetaald, maar het gaat om 'werken met behoud van uitkering', zij het dat er een aanvulling wordt gegeven "tot het niveau vergelijkbaar met het minimumloon".

Wij vinden het bovenstaande toch wat onduidelijk:
Een 'aanvulling op hun uitkering' tot een niveau *vergelijkbaar* met het minimumloon; wat moeten wij ons daarbij voorstellen? En waarom niet eenvoudigweg 40 procent minimumloon betaald vanuit de pot met geld voor het werkdeel van de WWB als loon? Aangevuld met bijstand plus een toeslag waardoor altijd het minimumloon-niveau wordt gehaald? Kortom: Het zou mooi zijn als dit punt wat zou kunnen worden verduidelijkt.

Samengevat: Met inachtneming van bovenstaande kanttekening vinden wij 'Langer korter werken' een plan dat zeker nader onderzoek verdient.

Namens het Dagelijks Bestuur van vereniging P.E.L.,

met vriendelijke groet,

(secretaris)


Einde tekst brief PEL aan gemeenteraad.