Kandidaat-lijsttrekker Rutte van VVD wil veel meer werkende armen en bijstand afschaffen:
RUTTE: MEESTE BIJSTANDSTREKKERS KUNNEN WEER AAN DE SLAG
plus: Tekst van bericht zoals dat verscheen op nieuwswebsite nu.nl


'Rutte: Meeste nijstandstrekkers kunnen weer aan de slag'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006) plus:
Tekst van bericht zoals dat verscheen op nieuwswebsite nu.nl


In de VVD-wedstrijd tussen de kandidaat-lijsttrekkers Rutte en Verdonk, gaat het erom zo 'rechts' mogelijke praat uit te slaan. Deze maal is de beurt aan Mark Rutte, vroeger staatssecretaris van Sociale Zaken en verantwoordelijk voor de verslechteringen bij de bijstand, door het indertijd invoeren van de Wet Werk en Bijstand. Rutte heeft een minder 'hard' imago dan Rita Verdonk en daarom staat hij 'achter' in de peilingen.
Maar kijk uit: Rutte is de wolf in schaapskleren en hij meent wat hij zegt: Zodra de VVD in een volgend kabinet zou zitten: Afschaffing van de bijstand, eerst voor mensen tot 27 jaar en over vier jaar voor iedereen! Iedereen in de bijstand wordt dan tewerkgesteld voor pakweg de helft of hoogop 70 procent van het minimumloon....
Het minimumloon is even hoog als de gezinsbijstand.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006:

Rutte: Meeste bijstandstrekkers kunnen weer aan de slag

DEN HAAG (GPD) - Mark Rutte, één van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de VVD, wil hard ingrijpen in de bijstand. De staatssecretaris van onderwijs wil iedereen uit de bijstand halen die niet arbeidsongeschikt Is. Die mensen moeten dan maar voor zo'n EUR 50 per dag 'maatschappelijk nuttig werk' gaan doen, aldus Rutte.

[Dus gewoon dwangarbeid voor een loontje van hoogop EUR 50,- per dag. Dat is per week EUR 250,- en per maand ongeveer 4,5 maal EUR 250,- is EUR 1125,- Let wel: Dit is BRUTO! Reken maar dat daar tegen de 40 procent belastingen en premies af gaan zodat er schoon ongeveer 700 euro overblijft. Dat is minder dan bijstandsniveau voor een alleenstaande vanaf 23 jaar.]

De circa 300.000 bijstandstrekkers moeten uit de 'cultuur van achteroverleunen', aldus de VVD'er in een interview met Elsevier. Rutte benadrukt dat zijn plan geen pleidooi is voor de herinvoering van de Melkertbanen, die goed waren voor 120 tot 140 procent van het minimumloon.

[Daar begint de stemmingmakerij weer: Het gezwets en gehets dat iedereen in de bijstand te lui is om te werken. Doe je dat niet, dan effen je niet het pad voor je vriendjes, de heren ondernemers, die goedkope werkkrachten willen.]

De kandidaat voor het VVD-partijleiderschap wil de bijstandstrekkers hoogstens 50 tot 70 procent van het minimumloon geven. Voor de vergoeding moeten ze dan gaan schoonmaken in een tehuis of 'desnoods een extra opleiding' volgen.

[Dus eerst de bijstand opheffen en mensen vervolgens dwingen om voor minder dan het minimumloon te gaan werken. Dus net als in de USA waar de 'working poor', de werkende armen twee baantjes van dit soort nodig hebben om te overleven en evengoed nooit een stap verder komen... En 2 baantjes heb je nodig, anders red je het niet, die kant gaat het hier op deze manier ook op, als Rutte z'n zin krijgt.
Kortom: Je kunt dan zo pakweg 70 tot 80 uur per week werken om het hoofd boven water te houden... Net als de lotgenoten in die fantastische USA...]

Rutte wil eerst de bijstand stopzetten voor jongeren onder de 27 jaar. Over vier jaar moet iedereen die niet ziek is eruit. Volgens de VVD'er kan 80 procent van de bijstandstrekkers gewoon aan de slag.

[Dat laatste zou wel eens kunnen kloppen, hoewel in Leeuwarden het aantal mensn in de bijstand ingedeeld in 'fase 4' hoger ligt. In principe zou iedereen in de bijstand die niet arbeidsongeschikt is wel kunnen werken, als er maar genoeg werk was...
Rutte wil onderbetaalde nep-baantjes scheppen. Het zou beter zijn om maar weer echt gesubsidieerd werk te scheppen en minimaal het minimumloon te betalen. Wat Rutte tevens met zijn plannen wil, is als volgende stap, het minimumloon laten verdwijnen: Maak heel veel uitzonderingen en de uitzonderingen worden de hoofdregel.]

Het CDA noemt het plan van Rutte 'beneden de grens'. "Hier gaan we nooit aan meewerken", aldus CDA-kamerlid Gerda Verburg.
"Dit is een klap In het gezicht voor iedereen die druk bezig is om mensen in de bijstand aan werk te helpen. Rutte zegt in feite dat iedereen die nu nog in de bijstand is te lui is om te werken. Dat gaat echt veel te ver."

[Het klopt, dat Rutte dat in feite zegt. Geloof echter van deze CDA-stellingname maar niets: Al te vaak hebben we beleefd dat uiteindelijk nadat er wat vage boterzachte 'voorwaarden' aan dat soort plannen waren toegevoegd, het CDA gewoon akkoord ging. Denk aan de plannen van minister Dekker m.b.t. de huurliberalisering.]

Gemeenten hebben In het verleden geklaagd dat er inmiddels een 'granieten onderlaag' in de bijstand zit die amper te bemiddelen is. Het zou gaan om mensen zonder opleiding, zonder noemenswaardige arbeidservaring en vaak met sociale of psychische problemen.

[In hoeverre is men arbeidsongeschikt verklaard in de bijstand op advies van de GGD? De internet-nieuwssite nu.nl meldde daarover:
"De VVD-er denkt met zijn aanpak circa 300.000 mensen aan het werk te helpen. Slechts 25.000 tot 30.000 personen zullen er ook dan niet in slagen aan de slag te komen. "Voor hen treffen we een nette regeling."
Ik zal hem een handje helpen: Verruim de WAJONG regeling zodat deze mensen op zijn minst zo'n uitkering krijgen en haal hen uit de bijstand.
Ik denk dan aan die mensen die jaar na jaar voor de zoveelste keer na het periodieke GGD-ritueel gewoon weer moeten worden ontheven van sollicitatieplicht ed. gewoon omdat ze arbeidsongeschikt zijn door ziekte. Maar dat zal wel niet gebeuren: "Rutte en een nette regeling?"; kijk naar zijn voornemens...]

Het plan voor de bijstand maakt onderdeel uit van Rutte's strijd met minister van vreemdelingenzaken Rita Verdonk om het leiderschap. De staatssecretaris ligt in de peilingen vooralsnog achter op zijn grote rivaal. Hij heeft te lijden onder een 'te links' en 'te soft' imago.

[En dan kom je dus met dit soort proefballonnen. Logisch toch?!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Volledigheidshalve volgt hieronder de tekst van het bericht zoals dat stond op de internet nieuws website nu.nl:

Volgens Rutte zal de werkloosheid verdwijnen door de economische groei en de vergrijzing. Daarom moet de bijstandswet worden aangepast.
"We sleuren iedereen de arbeidsmarkt op. Om te beginnen krijgen jongeren tot 27 jaar gn bijstand meer. Uiterlijk over vier jaar sluiten we de bijstandswet voor iedereen die niet arbeidsongeschikt is, want dan is er letterlijk werk voor iedereen."

De huidige bijstandswet kwam ruim twee jaar geleden tot stand onder leiding van Rutte zelf, die toen staatssecretaris van Sociale Zaken was.
Kern ervan was dat gemeenten er financieel baat bij kregen het aantal bijstandsuitkeringen zo laag mogelijk te houden.

Uit het succes van de wet concludeert Rutte (tegenwoordig staatssecretaris van Onderwijs) dat een volgende stap mogelijk is. In plaats van mensen een bijstandsuitkering te geven wil hij ze aan het werk zetten. "Desnoods volgen ze een extra opleiding of gaan ze schoonmaakwerk doen in een tehuis."

Melkertbanen

"Let op: ze krijgen gn Melkertbanen tegen 120 of 140 procent van het minimumloon. Voor maatschappelijk nuttig werk ontvangen ze de helft tot 70 procent van het minimumloon: 50 euro per dag. Zo haal je die mensen uit de cultuur van achteroverleunen."

Rutte wil ook stimuleren dat mensen die nu in de bijstand zitten eerder een eigen bedrijfje starten. Hij wijst erop dat veel allochtonen nu al een eigen kapperswinkeltje beginnen.

Versloganiseren

De VVD'er denkt met zijn aanpak circa 300.000 mensen aan het werk te helpen. Slechts 25.000 tot 30.000 personen zullen er ook dan niet in slagen aan de slag te komen. "Voor hen treffen we een nette regeling."

Rutte, die het in de strijd om het lijsttrekkerschap van de VVD moet opnemen tegen minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) en Tweede Kamerlid Veenendaal, haalt in het interview ook uit naar de politieke cultuur in Nederland.
"De politiek is sinds Fortuyn aan het versloganiseren. Dat is slecht."

nu.nl


Einde bericht van website nu.nl