De te vroege 1 april grap van staatssecretaris Ross-van Dorp: Bewegingsvrijheid gehandicapte houdt op bij de grens van de eigen regio!


Op 24/2/2004 ontvingen wij van het Komitee Vrouwen en Bijstand een ingezonden brief over de bezuinigingen op het WVG-vervoer. Hieronder volgt de complete tekst:

De te vroege 1 april grap van staatssecretaris Ross-van Dorp: Bewegingsvrijheid gehandicapte houdt op bij de grens van de eigen regio!

De zoveelste klap voor mensen met een handicap en chronisch zieken, en veelal ook met een minimum inkomen.
Eerst zijn deze mensen ernstig gedupeerd door de verhoging van ziektekosten, nu worden zij met ingang van 1 april ook ernstig beperkt in de mogelijkheden om te reizen.
Voorheen konden mensen met een handicap of ziekte waardoor ze slecht ter been of verplaatsbaar waren, naast de WVG ook gebruik maken van TraXX welke bestemd is voor het vervoer buiten de regio en was aan dit vervoer niet een maximum aantal kilometers verbonden. Het contract met TraXX loopt echter per 1 april af en het ministerie heeft een nieuw contract afgesloten voor het taxivervoer met Valys.
In tegenstelling tot de huidige situatie wil de staatssecretaris het aantal kilometers, vanaf 1 april 2004, op jaarbasis maximeren. Iedereen die gebruik mag maken van het nieuwe systeem heeft recht op een kilometerbudget van 275 kilometers per jaar. Indien mensen echt niet met de trein kunnen reizen dan kunnen ze nog een aparte indicatie aanvragen bij Ergonaut, kosten 25 euro, en dan is er een maximum mogelijk van 700 kilometer per jaar.
Valys regelt het vervoer per taxi voor 16 cent per kilometer. Ook als het budget op is, kunnen de pashouders nog gebruik maken van Valys. Het kost hen echter dan wel 1,25 euro per kilometer. Indien bijvoorbeeld een gehandicapte vrouw uit Leeuwarden familie zou hebben in Groningen en ze zal die familie nog willen bezoeken terwijl haar budget al op is, dan zal haar dit ongeveer 125 euro kosten!
Met een modaal inkomen kun je dit niet even zomaar doen, lijkt mij, laat staan voor iemand met een minimum inkomen. Binnen een budget van 275 kilometer zal zij slechts drie keer per jaar bij haar familie op bezoek kunnen. Men wordt dus bijna genoodzaakt om dichtbij de familie en vrienden en partners te gaan wonen, wil men deze mensen nog regelmatig kunnen ontmoeten. Maar wat als je familie in Leeuwarden woont en je partner met wie je een LAT relatie hebt in Groningen?
De wereld om ons heen wordt steeds mobieler, moet de leefwereld van mensen die genoodzaakt zijn gebruik te maken van een vervoersvoorziening ophouden bij de grenzen van de regio?

Het nieuwe beleid gaat voorbij aan het streven om mensen met een handicap op gelijkwaardige wijze te laten deelnemen in de maatschappij. Het gaat voorbij aan de wetenschap dat de leefwereld van veel mensen met een handicap, net als dat van iedere andere burger, niet ophoudt bij de grens van de regio waarin men woont.
Mensen met een handicap willen, net als ieder ander, familie en vrienden kunnen bezoeken, deelnemen aan het culturele en maatschappelijke leven, vrijwilligerswerk verrichten en hobby's uitoefenen.
Het voorstel van Ross-van Dorp bindt de sociaal maatschappelijke leefwereld van mensen met een handicap aan een maximum aantal kilometers.
Met de nieuwe regels voor het bovenregionaal vervoer constateren wij dat het motto over meedoen in de samenleving dus niet geldt voor mensen die vanwege hun handicap of chronische ziekte afhankelijk zijn van taxivervoer. Het lijkt er meer en meer op dat deze mensen worden uitgesloten van het "normale" leven in de toekomst meer en meer achter de geraniums zullen verdwijnen als het aan deze regering ligt en aan staatssecretaris Ross-van Dorp.

Wij zijn dus woedend op staatssecretaris Ross-van Dorp die het nieuwe voorstel voor het bovenregionaal vervoer van mensen met een handicap nog net voor het krokusreces heeft gelanceerd in de Tweede Kamer. Ze heeft waarschijnlijk op haar klompen kunnen aanvoelen dat haar voorstel een storm van protesten zou losmaken, of misschien heeft ze stiekem gehoopt dat ook de gehandicapten en chronisch zieken carnaval zouden vieren en achter deze voorstellen zouden komen als een soort hele foute 1 april grap als ze te horen krijgen dat hun wereld ophoudt bij de grens van de regio en dat ze hard op weg zijn een soort tweederangsburger te worden omdat ze minder vrijheid genieten dan een ander die niet gehandicapt is of chronisch ziek.

Leeuwarden, 24 februari 2004
Inge Rodenhuis

"Een van de burgers die ook dreigt in haar bewegingsvrijheid te worden beknot."