Ontvangen via informele weg, brief voorzitter stichting Werkwijzer aan werknemers.
Vervolg op eerdere berichten over janboel bij Stichting Werkwijzer:

(Stichting Werkwijzer)
datum: 3 oktober 2000
kenmerk: M. van der Werf
onderwerp: Bedrijfsvoering Stichting Werkwijzer

Geachte heer, mevrouw,

Woensdag 4 oktober jl. heeft het bestuur van Stichting Werkwijzer een persbericht uitgebracht omtrent problemen in de bedrijfsvoering van de Stichting. Wij hebben u niet eerder kunnen informeren omtrent dit bericht en doen dit op deze wijze alsnog. Onze excuses daarvoor.

Er zijn problemen ontstaan bij de Stichting Werkwijzer, de organisatie die voor de gemeente Leeuwarden de Wet inschakeling werkzoekenden en de Regeling I/D-banen uitvoert. De bedrijfsvoering is niet op orde. De administratieve organisatie vertoont gebreken. Het bestuur beoordeelt deze situatie als ernstig en heeft dan ook besloten om de directeur en de bureaumanager te verzoeken hun functies neer te leggen. Om te voorkomen dat door deze maatregel een lacune ontstaat heeft het bestuur Deloitte & Touche opdracht gegeven met onmiddellijke ingang de taken van beide op zich te nemen. Het bestuur meent met deze maatregelen de voortgang van de werkzaamheden van de Stichting, de belangen van de Wiw-werknemers, de inlenende instellingen en het personeel van de Stichting te waarborgen.

Erop vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

B. Bilker

Voorzitter bestuur Stichting Werkwijzer

Adres:
Gouverneursplein 35
8911 HH Leeuwarden
Tel.: 058-2330990
Fax: 058-2135176
Bankrekening: Friesland Bank 29.64.22.207