Uit de Leeuwarder Courant van 5-9-2000:

MINIMA LEVEREN EXTRA PROCENT IN 2001 WEER IN

AMSTERDAM (ANP) - De minima leveren de koopkrachtstijging van 1 procent die ze dit jaar van het kabinet hebben gekregen, volgend jaar weer in.
Dat heeft de vakcentrale FNV berekend. De vakcentrale noemt dit schandelijk.
Vorig jaar drong de Tweede Kamer er juist op aan de minima extra te geven.
Ook werkgevers- en werknemersorganisaties hadden daar unaniem op aangedrongen.

Volgens de FNV stijgt de koopkracht van de minima volgend jaar door de belastingherziening en aanvullende maatregelen met 3,25 procent. Modaal en tweeverdieners krijgen er echter 4,25 procent bij.
Einde LC-bericht.


Commentaar: De FNV vindt dat de minima de verliezers zijn in de kabinetsplannen voor 2001. Zij trekken hun conclusies op basis van voorlopige cijfers van het CPB (Centraal Plan Bureau) De minima zouden volgend jaar 3,25% in koopkracht winnen. Dat is 1% minder dan was berekend voor de modale inkomens.
Vorig jaar had het kabinet juist besloten: De minima krijgen 1% extra koopkracht ten opzichte van modaal.
Dat is nu weer weg...
De FNV is wel tevreden over de koopkracht vooruitgang van werknemers met minimumloon. Zij zouden er in 2001 6,25% op vooruit gaan en dus iets meer te besteden hebben. De FNV wil de koopkracht van de minima niet met 3,25% maar met 5,25% laten stijgen.
Overigens zet ik een vraagteken bij die koopkrachtverhoging van 6,25% voor mensen met het minimumloon en in feite bij alle percentages. Is de lokale lastendruk hier wel in meegenomen en met name de te verwachten enorme stijging van de onroerende zaak belasting, ook voor huurders?
(Huurders betalen het gebruikersdeel OZB. De OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde, de Wet Waardering Onroerende Zaken. Per peildatum 1-1-99 zijn nieuwe WOZ-waarden vastgesteld waarop de OZB is gebaseerd. Als de tarieven OZB niet fors omlaag gaan en dan bedoel ik ook fors, dan gaat in 2001 iedereen grof meer OZB betalen, wellicht het dubbele van wat nu betaald wordt. Reden: De enorm gestegen huizenprijzen.)
Ik ben bang dat de OZB in 2001 plus de BTW-verhoging van 17,5 naar 19 procent plus de stijging van de aan de WOZ-waarden vastgeknoopte waterschapslasten plus de hogere eco-tax op gas en elektra elke koopkrachtverbetering als sneeuw voor de zon laten verdwijnen.

secretaris Ver. PEL