GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN EEN AANTAL ORGANISATIES DIE ZITTING HEBBEN IN DE CLIENTENRAAD SOCIALE ZAKEN: AKL/CNV/FNV/CSO/STICHTING BLUT/VERENIGING P.E.L.


AAN DE LOKALE PERS, RADIO EN TV.

Onderwerp:
- Debat tegen armoede

Leeuwarden,13/2/2002

P E R S B E R I C H T

in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen op
6 maart a.s. organiseren bovenstaande organisaties onder de titel "DEBAT TEGEN ARMOEDE" een politieke avond over het minimabeleid in de gemeente Leeuwarden.


WAAR: ZAAL "OPEN HOF" GOUDENREGENSTRAAT 77 TE LEEUWARDEN
WANNEER: DINSDAGAVOND 26 FEBRUARI VAN 20.00-22.00 UUR.

Zaal open: 19.30 uur Toegang: Gratis.


P R O G R A M M A

Politieke partijen geven kort hun mening over twee aan hen willekeurig voorgelegde vragen/stellingen m.b.t. het minimabeleid.
De avondvoorzitter, dhr. Andries Veldman (journalist) zal hen hierover aan de tand voelen.
Tevens kan de zaal zich gaan bemoeien met de vragen/stellingen die zijn besproken.

De Werkgroep Minstbetaalden; de koepelorganisatie van AKL, FNV,CNV en CSO en Vereniging P.E.L. plus Stichting BLUT leggen hun wensen/eisen m.b.t. het minimabeleid op tafel waarna de zaal alles naar voren kan brengen wat zij wil richting politiek en belangenorganisaties, zolang het maar gaat over het minimabeleid.

Inmiddels hebben 8 van de 9 politieke partijen hun medewerking aan de avond toegezegd en zij sturen veelal hun woordvoerders/-sters die zitting hebben in de Commissie Welzijn.

Nadere telefonische informatie: 058-2671636