Terug naar het hoofdmenu


Geef uw mening op de forumpagina


Werk, inkomen, uitkeringen, belastingen, ziektekosten, zorgverzekeraars, WMO hulpverlening, pgb etc.
(zie de indeling)Inspraakreakties, ingezonden stukken, kranteartikelen, etc.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Inspraakreacties, artikelen ed. van het Komitee Vrouwen en Bijstand (KVeB) te Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Brieven, inspraakverhalen, artikelen ed. van Vereniging De Horzel, samenwerkingsverband van Komitee Vrouwen en Bijstand (KVeB), Stichting BLUT (Bond Leeuwarder Uitkeringstrekkers) en Vereniging P.E.L. te Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Gezamenlijke standpunten, brieven ed. van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Lokale belastingen zoals Afvalstoffenheffing, Rioolrecht, OZB, Waterschapslasten, Zalmsnip ed.

Top


Terug naar het hoofdmenu


WMO problemen, hulpverlening, pgb etc.
 • Oproep aan mensen die te maken hebben met WMO hulpverlening
  Geplaatst: 12-1-2021.

  Top


  Terug naar het hoofdmenu


  Ziektekosten, zorgverzekeraars, eigen risico, eigen bijdrage etc.

  Top


  Terug naar het hoofdmenu