Terug naar het hoofdmenu


Geef uw mening op de forumpagina


Werk, inkomen, uitkeringen, belastingen.Inspraakreakties, ingezonden stukken, kranteartikelen, etc.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Inspraakreacties, artikelen ed. van het Komitee Vrouwen en Bijstand (KVeB) te Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Brieven, inspraakverhalen, artikelen ed. van Vereniging De Horzel, samenwerkingsverband van Komitee Vrouwen en Bijstand (KVeB), Stichting BLUT (Bond Leeuwarder Uitkeringstrekkers) en Vereniging P.E.L. te Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Gezamenlijke standpunten, brieven ed. van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Leeuwarden.


Terug naar het hoofdmenu

Top


Lokale belastingen, Waterschapslasten, Zalmsnip ed.

Top


Terug naar het hoofdmenu


Vragen aan sociale zaken en de antwoorden daarop.
Regelingen Sociale Zaken.
Overige uitkeringen juridisch div.


Terug naar het hoofdmenu

Top


"Opwaartse Druk" v.h. "Het Werkbriefje"

"Het Werkbriefje" was een onregelmatig verschijnend krantje uitgegeven door 'De Horzel'. Omdat er geen maandelijkse werkbriefjes meer hoeven te worden ingeleverd heet het nu voorlopig 'Opwaartse Druk' totdat iemand met een betere naam komt.
Vereniging "De Horzel" werd opgericht op 14/12/1995.
Zie: Statuten Vereniging De Horzel

Top


Terug naar het hoofdmenu