AGENDA LOPENDE ZAKEN VERENIGING P.E.L.


Inloggen leden voor agenda's en notulen ALV's.

Vrijdagmiddag 08/11/2013 12.00 uur: Extra overleg De Horzel.
Niet-openbaar. Alleen toegankelijk voor deelnemers Horzel-overleg. Plaats: PEL-kantoor te Leeuwarden.

Vrijdagmiddag 08/11/2013 15.00 uur: VergaderingDagelijks Bestuur PEL.
Niet-openbaar.Alleen toegankelijk voor leden. Plaats: PEL-kantoor Leeuwarden.

Dinsdagavond 12/11/2013 20.00-22.00 uur: Cursusavond 1 van PEL voor deelnemers aan de WWB-groep. Ook toegankelijk voor leden. S.v.p. eerst even aanmelden i.v.m. de plaatsruimte.
Plaats: PEL-kantoor Leeuwarden.

Donderdagochtend 05/12/2013 (Datum nog onder voorbehoud) Vooroverleg Clientenraad Werk en Inkomen van 10.00-12.00 uur:Alleen voor deelnemers Clientenraad.
Onderwerpen o.a.: Voorbespreken agenda voor middagoverleg met de gemeente.
Niet-openbaar. Plaats:Kosterij Grote Kerk.

Donderdagmiddag 05/12/2013 (Datum nog onder voorbehoud) Overlegvergadering Clientenraad Werk en Inkomen met de gemeente van 13.00-15.00 uur:Openbare vergadering.
Onderwerpen o.a.: Zie de aankondiging in de Huis aan Huis.
Plaats: Raadszaal Stadhuis.

Vrijdagmiddag 06/12/2013 15.00 uur: Vergadering Dagelijks Bestuur PEL
Niet-openbaar. Alleen toegankelijk voor leden. Plaats: PEL-kantoor te Leeuwarden.


PM. 1: Agenda's voor openbare vergaderingen van de Cliëntenraad Werk en Inkomen worden vermeld in het blad "Huis aan Huis" in de gemeentelijke pagina "Aan de Grote Klok".
Dit geldt ook voor de vergaderingen van alle Raads Advies Commissies, zoals Stadsontwikkeling, Welzijn, Bestuur en Middelen ed. Dit voorzover ze openbaar zijn.
(Er worden soms ook BESLOTEN commissievergaderingen gehouden!)

PM. 2: Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en beginnen meestal om 19.30 uur. (Soms zijn ze 's middags en beginnen dan vaak om 14.30 uur)
Waar: In nieuwe raadszaal in v.m. Hoofdwacht, naast oude Stadhuis bij het Hofplein.
Soms vergadert de gemeenteraad ook in het PostPlaza (v.m. hoofdpostkantoor) aan de Tweebaksmarkt of in het FEC aan de Heliconweg.
Publieke tribune open: Veelal een half uur voor aanvangstijd.
Bij een te verwachten grote publieksopkomst voor een bepaald onderwerp wordt ook wel een enkele keer uitgeweken naar de Hal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2.
Agenda's worden vermeld in blad 'Huis aan Huis' in de gemeentelijke pagina 'Aan de Grote Klok'.
De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via Radio Mercurius op 106.1 Mhz via de ether en via de kabel op 97.0 Mhz en via internet op de pagina van de gemeente Leeuwarden.

PM. 3: Vergaderingen van de Commissie Stadsontwikkeling zijn ook in de Raadszaal van het Stadhuis. Meestal starten ze om 19.30 uur, een enkele keer al om 19.00 uur.
Vergaderingen van de Commissie Welzijn en de Commissie voor Bestuur en Middelen zijn ook in de Raadszaal van het Stadhuis en starten ook meestal om 19.30 uur, soms al om 19.00 uur. Het gaat dan vaak om ofwel een presentatie door derden, of om een besloten gedeelte van de vergadering.

PM. 4: Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van het PEL zijn alleen toegankelijk voor leden.

PM. 5: Alle data onder voorbehoud van wijzigingen ed.


Pech! Geen verdere toegang voor niet-leden...

Alleen toegankelijk voor leden Vereniging P.E.L.: Agenda's en Notulen ledenvergaderingen.

INLOGGEN VOOR LEDEN MET EEN WACHTWOORD:
Klik op deze link:

Voor ledengroep 1: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.fcgi?user=verpel

Voor ledengroep 2: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.cgi?user=secretaris

Wachtwoord kwijtgeraakt?
Klik op deze link:

Voor ledengroep 1: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.fcgi?user=verpel&action=lost

Voor ledengroep 2: http://www.authpro.com/cgi-bin/auth.cgi?user=secretaris&action=lost

Terug naar het begin

LEDEN VAN HET PEL KUNNEN EEN WACHTWOORD AANVRAGEN OF OPGEVEN BIJ DE WEBMASTER. (Secretariaat P.E.L. )