Mededelingen van het Dagelijks Bestuur van het P.E.L.


In de maand november 2003 is het kantoor van het PEL verhuisd!
We waren toen dus tijdelijk slecht bereikbaar! De e-mail bleef echter gewoon draaien evenals de website. Ons telefoonnummer is meeverhuisd: 058-2671636. De leden hebben inmiddels bericht gehad over ons nieuwe kantooradres en ook de Leeuwarder Courant van zaterdag 8/11/2003 plaatste een berichtje.

Mededeling: De verhuizing van ons kantoor heeft inmiddels plaats gevonden: Zondag 23/11/2003 zijn de meubels verhuisd plus het archief en zondag 30/11/2003 was de hele verhuizing klaar en is het kantoor weer werkklaar!
DE TELEFOON: WE ZIJN SLECHT BEREIKBAAR GEWEEST VANAF ZONDAGMIDDAG 23/11/2003 EN OP 1/12/2003 WERD ONZE TELEFOON AFGESLOTEN OP ONS OUDE ADRES! OP WOENSDAG 3/12/2003 WERD ONS TELEFOONNUMMER 058-2671636 OP ONS NIEUWE KANTOOR WEER AANGESLOTEN.
Tevens hebben we sinds medio december via een netwerk vanaf kantoor ook toegang tot internet. E-mailen vanaf het kantoor lukt echter tot nu toe nog niet, omdat dit via een netwerk moet van derden. We zijn hier echter mee bezig. Uiteraard is ons bestaande e-mail adres root@pel.xs4all.nl gewoon bereikbaar, maar het is handig om ook op het kantoor e-mail te kunnen verzenden en ontvangen.