NIEUWSBRIEF 7 VAN HET PEL
NOVEMBER 2005


NIEUWSBRIEF 7 VAN HET PEL
NOVEMBER 2005


Nieuwsbrief van de Vereniging Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden
November 2005 Telefoon: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel of:
http://verenigingpel.nl


CORPORATIEHOLDING FRIESLAND VERKOOPT
HUURWONINGEN AAN HUISJESMELKERS

Corporatieholding Friesland, in Leeuwarden vertegenwoordigd door Woonbedrijf Regio Noord, verkoopt soms haar huurwoningen aan huisjesmelkers...
Zoals bekend zal zijn, zijn de woningcorporaties bezig om veel van hun huurwoningen te verkopen, eerst de dure huurwoningen zoals ze ooit hadden in Camminghaburen, Westeinde en Aldlân, maar nu ook sociale huurwoningen en huurflats. Waar de juridische mogelijkheid ook maar bestaat, zoals bij huurflats, spant het PEL een bezwaarprocedure aan tegen de verkoopplannen.
Dit, omdat door al die verkoperij het bestand aan sociale huurwoningen niet alleen door sloop wordt uitgedund, maar sluipenderwijs ook door verkoop.
Al een aantal jaren is er weer sprake van forse wachtlijsten voor woningzoekenden die een *betaalbare* huurwoning zoeken.

Verkopen

Tot nu toe verkocht Corporatieholding Friesland (CHF) haar huurwoningen vaak als z.g. 'keuzewoning'. Dat wilde zeggen: Wie bovenaan de wachtlijst stond voor een bepaalde lege woning, had soms de keus tussen huren of kopen. Bij de keuzewoning die ook werd gekocht, stond een z.g. zelfbewoningsclausule in de koopacte plus een kettingbeding plus een boetebeding als de koper of de daaropvolgende koper het huis toch ging verhuren. Tevens was er bij een keuzewoning bij verkoop de verplichting het huis eerst weer aan te bieden aan CHF.
Andere door hen te koop aangeboden woningen, werden alleen verkocht met een recht van eerste terugkoop door CHF. Dergelijke koper zou het huis op termijn wel degelijk kunnen gaan verhuren. We kunnen echter wel merken dat de heer Deinum daar geen directeur/bestuurder meer is, want onlangs liepen we aan tegen de volgende kwestie:

Particuliere verhuur

De Joubertstraat nummer 1 in de Transvaalwijk bevind zit in een blokje van 6 woningen, die in de 80-er jaren als bejaardenwoningen voor de verhuur door de corporatie zijn gebouwd. Inmiddels zijn diverse woningen aldaar verkocht, maar ze worden bewoond door de eigenaar zelf. De 'gewone' verkopen van CHF lopen via hun vaste makelaardij: WoonAccent. Zo werd onlangs via WoonAccent Joubertstraat 3 te koop aangeboden.

Medio juli jl. gingen de bejaarde huurders van nummer 1 naar een verpleegtehuis. De huur werd in de eerste helft van juli jl. opgezegd. De woning werd echter niet via WoonAccent aangeboden, maar werd onderhands verkocht "aan een stichting voor buitenlanders en gehandicapten" zoals tegenover het PEL werd beweerd.

Een onnozele leugen, want uit de Kadastergegevens blijkt dat CHF op 3/10/2005 de woning verkocht aan Huisvesting Noord-Oost Friesland B.V., gevestigd aan Woudhorne 27 te Dokkum, een adres waar nog meer firma's zijn gevestigd. Directeur is een zekere heer Y.M. Kooistra, die meteen een papier met een 06-nummer op het raam plakte met de woorden "Te Huur"...
De huur die bij CHF 495 euro was, werd meteen maar met 100 euro per maand verhoogd: Huurprijs 595 euro...

Van de heer Deinum is ons bekend dat er voorheen in elk geval door CHF op werd gelet, dat er niet aan huisjesmelkers werd verkocht. Het lijkt er op dat dit na zijn vertrek wél het geval is....
Het PEL vindt het een hele slechte ontwikkeling als dit de trend wordt bij CHF: Het betekent namelijk dat huurwoningen die worden verkocht, vervolgens huurwoning blijven, maar toegevoegd worden aan het bestand particuliere huurwoningen...
Ziet u het voor zich: In een jaar b.v. 150 huizen verkocht en 75 daarvan duiken weer op als huisjesmelkerswoningen...
Dat is nu precies een huurwoningenbestand waar wij niet op zitten te wachten!
Bovendien stelt het Besluit Beheer Sociale-Huursector versie 1/7/05 in artikel 11 lid d sub 1b dat de toegelaten instelling haar voornemens tot vervreemding moet melden aan de minister als het gaat om verkopen aan rechtspersonen of vennootschappen die geen toegelaten instelling zijn. In dit verband zou de onderhandse karakter van de verkoop wel eens geen toeval kunnen zijn...

secretaris PEL

=============================================================================

CORPORATIEHOLDING FRIESLAND MAAKT MISBRUIK VAN
ONBEKENDHEID MET HUURRECHT VAN BUITENLANDSE STUDENTEN

Op 27/10 j.l. konden we in de LC lezen dat een 18-jarige Indiase student die een kamer had aan de Paardenwei in een complex voor buitenlandse studenten, van zijn kamer was gezet door Woonbedrijf Regio Noord, onderdeel van CHF. Dit, zonder dat de rechter daar aan te pas kwam... Dit is onjuist, want alleen de rechter beslist of er sprake is van een huuropzegginggrond en niet de verhuurder! CHF doet aan 'eigenrichting' als ze zelf mensen uit hun kamer zet.
Directeur Hilde van Ree van het Woonbedrijf vindt echter dat buitenlandse studenten geen huurbescherming hebben en stelde: "Buitenlandse studenten hebben andere rechten dan mensen die volledig in onze samenleving meedraaien".
Ja, dit soort opmerkingen kennen we: De machthebbers en managers bepalen wel wie rechten heeft en wie niet... Het zegt ook wel iets over hun persoonlijke opvattingen. We hebben haar interessante opmerkingen inmiddels onder de aandacht gebracht van het Anti Discriminatie Bureau.
We kennen dit soort ideeën: Gezinnen, mits blank en voorzien van kinderen, staan volledig in 'onze' samenleving en hebben daarom wat rechten, eenoudergezinnen minder, alleenstaanden nog minder en buitenlanders hebben geen rechten...
Maar goed dat deze student inmiddels de weg naar een advocaat heeft gevonden. Twistpunt was een 'logeerverbod' in de huurovereenkomst, over het algemeen een z.g. 'onredelijk beding'. De verhuurder mag in principe geen beperkingen opleggen aan het ontvangen van bezoek. Ook als iemand blijft slapen, kan hij daartegen geen bezwaar maken. Twee of drie achtereenvolgende overnachtingen worden in de regel door rechters niet gezien als permanente bewoning. Dat laatste kan in een kamerhuurcontract wel verboden worden.
Tenslotte: De Nederlandse wet geldt op Nederlands grondgebied voor allen die zich daar bevinden, ook voor buitenlanders. Dat geldt niet alleen voor plichten, maar ook voor rechten.

Secretaris PEL