NIEUWSBRIEF LEDEN P.E.L.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN

POSTBUS 939 8901 BS LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
********************************************************************

Leeuwarden,15/10/97

Op de laatste ledenvergadering werd besloten dat het PEL weer net als in het verleden soms gebeurde, een Nieuwsbrief voor de leden gaat uitbrengen, te beginnen herfst 1997. Vanwege de centjes kan dit niet meer voorstellen dan een dubbelzijdig A4-tje, maar beter wat dan niks.

secretaris P.E.L. ===================================================================

WERK, WERK, EN NOG EENS WERK?!

Op DINSDAGAVOND 21 OKTOBER 1997 organiseert de Vereniging P.E.L. een openbare discussieavond met als thema:

`WERK, WERK, WERK EN NOG EENS WERK'

sinds de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet is er nogal wat veranderd: Voor alleenstaanden en een-ouder gezinnen werd de uitkering in twee delen gehakt:
Een basisuitkering (vanuit het Rijk) en een Toeslag vanuit de gemeenten. Elke gemeente ontwikkel- de daarna haar eigen beleid t.a.v. deze Toeslag, zodat het lang niet altijd meer zo was dat basisuitkering plus toeslag samen even hoog werden als in de "oude" bijstandswet. Tevens werd de Wet Boeten en Maatregelen ingevoerd, waarbij men het risico loopt voor de kleinste kleinigheid een boete te krijgen op de bijstandsuitkering.
Soms lijkt het wel alsof de overheid er op uit is het leven van uitkeringsgerechtigden zo zuur en onaangenaam mogelijk te maken.

Dezelfde overheid heeft echter ook een 'oplossing':
De banenpool, het Jeugdwerkgarantie plan, Melkert1, 2 en ook 3.
En straks de Wet Inschakeling Werkzoekenden.
Kortom: Iedereen uit de bijstand naar deze gesubsidieerde banen of 'verplicht' vrijwilligerswerk?

Allemaal goed en wel, maar wat betekent dat nu in de praktijk?
Hoe kijken betrokkenen - van lokale beleidsmakers tot banenpoolers - daar nu tegenaan?
Onder welke voorwaarden moet gesubsidieerde arbeid plaats vinden? Zijn er andere oplossingen te bedenken voor het probleem van de structurele werkloosheid?
Zo ja, waaruit bestaan die dan en hoe realistisch zijn die?

Na een inleiding door Ton Geurtsen, publicist over o.a. arbeids- ethos, is er gelegenheid om hem het nodige te vragen.

Hierna volgt een forumdiscussie, waarbij elk forumlid een kort verhaaltje houdt van zo'n 3 tot hooguit 5 minuten, waarna een discussie volgt, waarbij de zaal volop mee kan doen. Binnen dit kader staat het de forumleden natuurlijk vrij hun eigen accenten te leggen.

Het is dus niet de bedoeling dat de forumleden uitsluitend met elkaar in discussie zullen gaan, maar vooral ook met de zaal.

================== PROGRAMMA =================

Inleiding door * Ton Geurtsen,
schrijver/publicist over werk/werkloosheid.

Forum onder voorzitterschap van * Dieuwke Kroese,
tv-presentatrice Omrop Fryslan.

In het forum zullen plaats nemen:

* Harm Brinks, wethouder Sociale Zaken
Gemeente Leeuwarden.

* Jellie van der Meer, onderzoekster bijstandssituaties
van vrouwen.

* Yvo Poelsma, voormalig banenpooler
en v.m. lid OR. Stichting Werkwijzer.

* Pyt van der Galien, voorzitter Vereniging P.E.L.

Uiteraard zal het publiek volop de gelegenheid krijgen mee te discussieren.

Plaats: De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 Leeuwarden
Datum: DINSDAGAVOND 21 OKTOBER 1997
Aanvang: 20.00 UUR (ACHT UUR 's AVONDS)

 ENTREE GRATIS            ZAAL OPEN: 19.30 UUR
=======================================================

LEEUWARDEN SLOOPT 2900 GOEDKOPERE WONINGEN IN KOMENDE ACHT JAAR!!

De gemeente Leeuwarden en de woningcorporaties willen vanaf 1998 tot 2005 300 woningen per jaar slopen, plus de 500 woningen die al op de nominatie voor sloop stonden! Dit vooral in de na-oorlogse wijken aan de noord- en oostkant van de stad.
DIT IS EEN RAMP VOOR DE MENSEN MET WEINIG GELD EN VOORAL VOOR DE KLEINE HUISHOUDENS DIE VAAK IN FLATS WONEN.
Want het zijn vooral de flats die het moeten ontgelden. Het heet dat de leegstand enorm groot is, maar die leegstand betreft vooral de dure woningen. Als we het Jaarverslag 1996 zien van de Centrale Registratie Woningzoekenden en we bekijken recente toewijzingslijsten in hun blaadje Woonwijzer, dan is het beeld onveranderd:
Het regent ingestuurde bonnen voor goedkopere woningen. Voor een flatje wat bv. leeg komt en wat ong. f400,= huur doet worden gegarandeerd 30 tot 50 bonnen ingestuurd!
Kortom: Vanwege hun politieke doelen wordt o.i. zwaar met cijfers gemanipuleerd. De `beleidsmakers' spreken over 'herstructurering' en bedoelen dat er veel gesloopt moet worden in wijken met goedkopere woningen en dat daar dure koopwoningen voor 'middle-class' gezinnen moeten komen.
Dit is tevens Rijksbeleid en dient een groot aantal doelen, waaronder het verminderen van het aantal goedkope woningen wat in het Regeerakkoord werd afgesproken.

WIJ KOMEN HIEROP IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF TERUG!