Nadat we op 19-8 jl. hier berichtten dat de Vereniging Eigen Huis twijfelde aan de eerlijkheid van vele OZB-taxaties op basis van signalen van haar leden, berichtte de Leeuwarder Courant van 21-8-2001 over die kwestie het volgende:


ONDERZOEK VOLGT AFSPRAKEN BIJ TAXATIES

DEN HAAG (GPD) - De Waarderingskamer gaat uitzoeken hoeveel gemeenten prijsafspraken hebben met taxateurs. De kamer reageert daarmee op een woedende brief die de Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag naar minister Klaas de Vries van binnenlandse zaken stuurde.
[De Waarderingskamer is belast met het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ; de Wet Waardering Onroerende Zaken. Op basis van die wet vinden eenmaal in de 4 jaar de hertaxaties plaats van woningen en andere pandn voor de gemeentelijke Onroerende Zaak Belasting. Als daar mee gerotzooid wordt is ook op dat punt het hek van de dam.]

Volgens de VEH zijn er tenminste vijftig gemeenten die dubieuze prijsafspraken hebben gemaakt met taxatiebureaus. Die bureaus stellen in het kader van de Wet Onroerende Zaken [Wet Waardering Onroerende Zaken; de WOZ dus] eenmaal per 4 jaar de waarde van particuliere woningen vast.
In veel gevallen zouden die bureaus direct of indirect belang hebben bij de hoogte van hun taxaties.
[Wat dat betreft wordt het tijd dat ook hier boven water komt welke contractuele afspraken zijn gemaakt tussen bureau Houdringe uit Drenthe en de gemeente, bv. over hoe er gewerkt moet worden bij hertaxaties na een bezwaarschrift.]

Zo betalen sommige gemeenten de taxatiebureaus voor hertaxaties alleen het volle pond uit als die niet meer dan 10 procent afwijken van de oorspronkelijke taxatie waartegen de eigenaar van de woning bezwaar heeft gemaakt.
[Het is goed dat dit soort zaken nu eens openlijk in de krant staat. Wie weet wat voor rotgeintjes er al jarenlang nog meer zijn uitgehaald?]

Een te hoge waardevaststelling kan eigenaren [maar ook huurders voor wat betreft het gebruikersdeel OZB!] veel geld kosten omdat deze de basis vormt voor de berekening van de onroerendzaakbelasting, de waterschapslasten en het eigenwoningforfait.

"Uit een eerste inventarisatie blijkt dat in maximaal 10 procent van alle gemeenten zulk soort afspraken bestaan, maar we willen het exact weten. Dit soort afspraken zijn overigens niet wettelijk verboden, maar we zijn er geen voorstander van omdat zelfs de schijn van belangenverstrengeling ongewenst is", aldus woordvoerdster Inkje Elsinga van de Waarderingskamer.
[Dit soort afspraken zou meteen verboden moeten worden. Nu kunnen de gemeenten waar dit plaats vond hier ook nog mee weg komen en dat lijkt me een slechte zaak. Een overeenkomst tussen een gemeente en een taxatiebureau zou voortaan op z'n minst goedkeuring van de Raad moeten hebben alvorens een College die kan afsluiten.]

De kamer verwacht over een maand verslag te kunnen uitbrengen aan staatssecretaris Wouter Bos van financiën.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].