Hoe ging het nu verder met de slag om het rioolrecht, de OZB en de Zalmsnip in Leeuwarden? Op maandagavond 20-12-1999 werd hierover uiteindelijk beslist in de Leeuwarder gemeenteraad.
Uit de Leeuwarder Courant van 21-12-1999:

DWARSLIGGERS GEPAAID MET BELASTINGCOMPROMIS

LEEUWARDEN - De Leeuwarder PvdA-wethouder Hermien de Haan heeft de belangrijkste politieke dwarsliggers tegen haar belastingplan gisteravond met een nieuw voorstel over de streep getrokken. Met wat toegeven links en rechts werd de opwinding van vorige week, toen het debat culmineerde in een zesdaagse schorsing, gesmoord.

De overeenstemming werd bereikt na een uitputtende overleg-estafette. Niet eerder in deze raadsperiode zochten de fractievoorzitters elkaar zo vaak thuis, per telefoon en per e-mail op. De Haan sprak zelfs van 'een crisis-achtige situatie'.
[Wethouder De Haan lijkt een botsing van meningen en een debat in de Raad kennelijk niet normaal te vinden, wat het wel behoort te zijn. De Raad is niet de applaus-machine van het College. We zijn met zo'n opvatting in feite al diep afgezakt van wat een gemeenteraad eigenlijk hoort te zijn: Het bestuur van een gemeente. B&W zijn maar uitvoerders, verder niks. Zo hoort het tenminste m.i. te zijn.]
Dat was te zwaar aangezet, stelden VVD'er Puck van Ulzen en PAL/Groen-Linkser Andre Roekiman: 'Dit was toch geen crisis?'

Maar in elk geval was er sprake van een inschattingsfout, meenden CDA, NLP en D66. Volgens CDA'er Gerrit Krol heeft De Haan te lang gedacht dat haar oude voorstel het wel zou halen. 'Heeft het te maken met coördinatie?', vroeg hij met gevoel voor retoriek.

NLP'er Gijs Jacobse meende van wel. Hij stelde De Haans eigen PvdA-fractie verantwoordelijk. Die joeg de wethouders van CDA en VVD de stuipen op het lijf met een motie over de Zalm-snip, hetgeen De Haan twee medestanders in het college kostte.
[En wat was dat horror-scenario dan wel: I.t.t. het College-voorstel vond de PvdA-fractie dat de Zalmsnip niet alleen in het tarief Afvalstoffenheffing moest worden verwerkt, maar dat de mensen die kwijtschelding van deze belasting hadden - de minima - en de bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen die niet rechtstreeks een aanslag kregen - al dan niet via de Frigem-nota - de ¦100,- rechtstreeks betaald moesten krijgen. De PvdA sloot daarbij kamerbewoners echter nog steeds uit, zodat de motie ons juist niet ver genoeg ging. Kortom: Wethouder Bilker van het CDA en wethouder Brok van de VVD wilden deze groepen doodleuk uitsluiten van de Zalmsnip in dit jaar 2000. En toen dat niet lukte, waren ze boos, wat leidde tot een politieke barst in het College... Kortom: Dit is gewoon weer eens het ware gezicht van CDA en VVD...]
De driekoppige NLP, die geen zin had om 'links' aan een meerderheid te helpen, koos vervolgens de zijde van de dissidente collegepartijen VVD en CDA.
Als gevolg van het ¦2,5 miljoen kostende compromis wordt de rioolheffing volgend jaar afgeschaft en gecompenseerd door een hogere onroerendezaakbelasting. Hiermee is het risico van juridisch verzet van bedrijven weggenomen.
[Maar niet heus... Want als in 2001 de hertaxatie OZB leidt tot hogere WOZ-waarden, willen B&W waarschijnlijk 2 tarieven OZB invoeren: Voor bedrijven en voor woningen. Er zijn plaatsen in Nederland die dat al zo hebben geregeld en prompt lopen daar processen van bedrijven die dat aanvechten en ze lijken kans te maken dat te winnen... Probleem is, als je nl. een tarief per ¦5000,- waarde hebt voor een bedrijf en een ander (lager) tarief per ¦5000,- voor woningen, dat dat ongelijke behandeling genoemd zou kunnen worden. Hoe die processen aflopen, weet ik nu nog niet, maar een nieuw juridisch probleem zit er dus al weer aan te komen...]

Vrijwel iedereen betaalt per saldo minder, behalve mensen met een huis van meer dan ¦150.000. Zij worden echter het jaar daarop zo goed mogelijk gecompenseerd als de aanslag hertaxatie een onbillijk zware aanslag oplevert. Ook wordt het tarief voor de onroerendezaakbelasting in 2001 en 2002 niet verhoogd met het inflatiepercentage.
[Allereerst dit: De werkelijke reden voor de keuze van B&W om het rioolrecht te verstoppen in de OZB is m.i. ontstaan na telefoontjes van de grote bedrijven aan wethouder Den Oudsten, die vroeger PR-man was bij de Condens, een van de grote bedrijven hier. Deze bedrijven vonden dat ze teveel rioolrecht gebruikersdeel moesten betalen. Vermoedelijk dreigden ze met processen tegen de gemeente, net als elders in het land aan de gang was. We hebben via informele weg een staatje dat door het College is gemaakt met daarop 5 scenario's doorgerekend voor panden met een lage WOZ-waarde en weinig waterverbruik t/m panden met een hoge WOZ-waarde en veel waterverbruik. Bij die laatste panden moet men aan grote bedrijven denken, zoals de Condens. Scenario 5 geeft de situatie waarin het rioolrecht verwerkt is in het OZB-tarief. En ziedaar: De grote bedrijven besparen daarin het meest, nl. ong. ¦175.000,-/jaar! Een drastische lastenverlichting voor hen dus, die natuurlijk ergens anders weg moet komen, want het geld komt uit de lengte of uit de breedte. Kortom: De echte winnaar is in feite de VVD, wethouder Den Oudsten en de grote bedrijven...
Tweede punt: De hertaxatie die in 2001 door gaat werken. Als in 2001 en 2002 de OZB niet wordt verhoogd met het inflatiepercentage, dan is dat veel te mager. Juist de goedkopere huizen zijn gigantisch in prijs gestegen; daar vallen de klappen, ook bij de huurwoningen, omdat de eigenaar via de kale huur het eigenaarsdeel OZB heus wel laat doorwerken in de jaarlijkse huurverhoging. Dat wordt dan geen inflatie-percentage, maar hoger... B&W willen dan de woningen die hoger in waarde zitten dan ¦150.000,- compenseren, maar de klappen vallen juist bij de woningen die goedkoper zijn en qua waarde verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn en dan ergens tussen de ton en de 1,5 ton WOZ-waarde uitkomen. Het ging dan om huisjes die in de tachtiger jaren zo'n ¦50.000,- kostten... Deze zaak komt komende herfst ongetwijfeld aan de orde als de OZB-tarieven voor 2001 vastgesteld moeten worden. In feite is er maar 1 oplossing: De OZB-tarieven moeten dan drastisch oplaag!]

Overigens wordt de rioolcomponent in het tarief uitgezonderd van deze maatregel.
[M.a.w.: Die blijft gewoon vrolijk doorstijgen.]

De Zalmsnip komt beschikbaar voor alle belastingbetalers (¦108), minima en bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen (¦100).
Studenten grijpen ernaast.
[Nee, voor de zoveelste keer: Kamerbewoners. Student of geen student is geen criterium. Om het ingewikkeld te maken: Mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen zijn ook kamerbewoners en die krijgen de Zalmsnip weer wel.
In feite is dit ook meten met 2 maten.]

De snippen die vorig jaar overbleven (ter waarde van ¦450.000) worden in de pot voor de afvalstoffenheffing gekieperd, zodat het tarief hiervoor eenmalig met ¦12 omlaag kan.
[Dus in feite extra Zalmgeld van ¦12,- voor degenen die rechtstreeks worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing.]
In 2001 tot slot zal de raad discussiëren over een heffingensysteem dat burgers en gebruikers moet aanmoedigen minder water te gebruiken, het zogeheten 'waterspoor'.
[Wellicht dat dan ons probeerseltje weer van stal kan om enerzijds een gebruikersdeel rioolrecht te laten bepalen via het aantal kub.m. verbruikt water, maar anderzijds de lasten niet te laten stijgen, zodat mensen met weinig geld niet noodgedwongen op water gaan bezuinigen. Dat laatste zou nl. geen goede zaak zijn, omdat elk huishouden gewoon een zekere hoeveelheid water nodig heeft.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Hoe ziet het slagveld er nu concreet uit qua tarieven in het jaar 2000:

 1. Rioolrecht Eigenaarsdeel en Gebruikersdeel: Zit verwerkt in de tarieven OZB.
 2. Tarieven OZB. Eigenaarsdeel: ¦22,16 per elke volle ¦5000,- waarde. (WOZ-waarde delen door ¦5000 en hele getal uitkomst vermenigvuldigen met tarief.)
  Gebruikersdeel: ¦17,80 per elke volle ¦5000,- waarde. (WOZ-waarde delen door ¦5000 en hele getal uitkomst vermenigvuldigen met tarief.)
 3. Het budget voor het jaar 2000 van de Zalmsnip wordt deels benut om rechtstreeks aan mensen die kwijtschelding Afvalstoffenheffing hebben en mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen ¦100,- Zalmsnip te geven. Het andere deel van het budget wordt gebruikt om het tarief Afvalstoffenheffing te verlagen, nee, niet met ¦100,- maar met ¦108,-
  Het budget wordt over minder mensen verdeeld, omdat kamerbewoners (v.nl. studenten) in 2000 geen Zalmsnip krijgen.
 4. Het eenmalige overschot van de Zalmsnip 1998 met daarbij geteld een overschot uit 1999 (door de slechte voorlichting vroegen veel kamerbewoners geen Zalmsnip aan; scheelde wel 2 ton qua geld...) geeft ¦450.000,= overschot Zalmsnip totaal.
  Dit geld wordt gebruikt om het tarief Afvalstoffenheffing nog met ¦12,- extra te laten dalen.
  Totale extra daling dus ¦20,- De Zalmsnip van ¦100,- drukt het tarief nog eens met dat bedrag omlaag. Afvalstoffenheffing vanaf tarief 2000 in totaal ¦120,- omlaag.

Resultaat:

Afvalstoffenheffing 1 pers. huish. 1999 was ¦354,-
Met Zalmsnip rechtstreeks betaald erbij: ¦254,-

Afvalstoffenheffing 1 pers. huish. 2000 was ¦372,-
Af: ¦8,- plus ¦12,- plus ¦100,- is ¦120,- : ¦252,-

N.B.: Met Zalmsnip meegerekend dus ¦2,- lager dan 1999...
Dat hakt erin...
In feite wordt ¦18,- per huishouden door de gemeente qua Zalmgeld ingepikt... (¦372,- min ¦354,-)

Afvalstoffenheffing meerpers. huish. 1999 was ¦426,-
Met Zalmsnip rechtstreeks betaald erbij: ¦326,-

Afvalstoffenheffing meerpers. huish. 2000 was ¦447,-
Af: ¦8,- plus ¦12,- plus ¦100,- is ¦120,- :¦327,-

N.B.: Met Zalmsnip meegerekend dus ¦1,- hoger dan 1999...
In feite wordt ¦21,- per huishouden door de gemeente qua Zalmgeld ingepikt... (¦447,- min ¦426,-)

secretaris Ver. P.E.L.