LEEUWARDEN SLUIT MINIMA UIT VAN ZALMSNIP VOOR JAAR 2000!


De PvdA-wethouder van financiën, Hermien de Haan (PvdA) doet weer net of het rijksgeld voor de Zalmsnip gemeentelijk geld is, uit te delen naar eigen inzicht. Uit de Leeuwarder Courant van 27-10-1999:

ZALMSNIP STIJGT IN WAARDE

LEEUWARDEN - De Zalmsnip wordt in Leeuwarden ¦118,45 waard. Dit kan, doordat het stadsbestuur het kadootje van minister Gerrit Zalm volgend jaar over een kleinere groep Leeuwarders uitsmeert, 38.000 in plaats van 41.000. Tot de drieduizend mensen die de snip mislopen behoren zij die geen afvalstoffenheffing betalen, studenten en bewoners van verpleegtehuizen.

De snip wordt, als de gemeenteraad instemt, voortaan verrekend met de afvalstoffenheffing. Op die manier dient de rijksgeste niet langer als inkomensondersteuner, maar louter nog als lastenverlichter. Dat is een goede zaak, vindt financiën-wethouder Hermien de Haan, want het is gemeenten bij wet verboden om aan inkomenspolitiek te doen. De Haan heeft er nooit een geheim van gemaakt de snip een onding te vinden. De oude manier van verdelen kost te veel ambtelijke inzet, is fraudegevoelig en werkt rechtsongelijkheid in de hand, oordeelt ze.
De PvdA-wethouder vindt het goed te verdedigen dat armere Leeuwarders nu achter het net vissen. 'Voor hen hebben we een goed minimabeleid.'

Commentaar PEL: Op papier althans liep de Zalm-snip in 1999 in Leeuwarden voor het eerst goed, na veel gedonder in 1998. Nu begint alles van voren af aan en zelfs nog wat erger:

Verder hangt Hermien de Haan een drogreden op, door te stellen dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek mag doen. Want: Het gaat om Rijksgeld, niet om gemeentegeld. De enige rol van de gemeente hoort te zijn: Het verdelen van dat rijksgeld, volgens de regels zoals het Rijk die vaststelde, verder niks. Hermien de Haan gaat op de stoel van de minister zitten en doet of ZIJ uitmaakt, hoe dit geld verdeeld moet worden! In 1998 gebeurde dit in feite ook, door toen kamerbewoners niks te geven er ¦307.100,- OVERBLEEF!
WAAR IS DAT RIJKSGELD GEBLEVEN HERMIEN DE HAAN?!
Verdwenen onder de grijze Chinese straatklinkers op de Nieuwestad?
Sloopsubsidie van betaald?
Snel in de algemene reserve laten verdwijnen?
Of is het zo, dat dit Zalm-geld over 1998 is ingezet voor 1999 om kamerbewoners ook de Zalm-snip te geven 'omdat er geld over was', zoals het heette, zodat van het Zalm-geld over 1999 weer een deel overblijft (want het Rijk geeft geld voor ALLE huishoudens, zie eerdere bericht hieronder) enz. zodat je uiteindelijk als de Zalmsnip stopt, (die maar een tijdelijke maatregel is) geld overhoudt? M.i. blijft van het Zalm-geld 1999 nu een deel over (kamerbewoners voor 1999 betaald met Zalm-geld 1998) en wordt het Zalm-geld voor 2000 helemaal opgemaakt/verdeeld onder een kleinere groep mensen, om de zoveelste verhoging van de Afvalstoffenheffing politiek acceptabel te maken...)

In 1999 kostte uitvoering teveel ambtelijke inzet? Hoezo? Als dat zo is, dan is dat eigen schuld, vanwege eigen krakkemikkigheid. Er is ook geen sprake van calculerende burgers, maar van een calculerende overheid, waardoor het maar al te vaak zo is, dat burgers in de slag moeten met de gemeente omdat die de Zalmsnip niet betaalt, totdat gedreigd wordt met een rechtszaak. Ja, dat levert veel onnodig werk op...
Is de regeling dan fraudegevoelig?
Dat was niet zo in 1999 voor kamerbewoners: Zij konden (zie oude artikel hieronder) de Zalmsnip via een formulier aanvragen. Maar je moet uiteraard dan wel even de binnengekomen formulieren checken met het GBA (Bevolkingsregister), wat een fluitje van een cent is, met de computer erbij. Bovendien: Hoeveel kamerbewoners zouden aangevraagd hebben na de EENMALIGE publicatie in de gemeentelijke rubriek in het blad "Huis aan Huis"? Eenmalig dus, want stel je voor dat elke kamerbewoner zomaar had aangevraagd... Hieruit bleek dus al de 'frisse tegenzin' hiertegen omdat het punt 'kamerbewoners hebben ook recht op de Zalmsnip' moest worden afgedwongen...
Fraudegevoeligheid ontstaat als je niet goed nadenkt over de uitvoering van de vraag: Hoe zorgen we dat elk huishouden 1 maal de Zalmsnip krijgt? Doe je dit via de 'ingang' Afvalstoffenheffing, dan heb je nodig: Bestand belastingplichtigen Afvalstoffenheffing, bestand GBA en eventueel de Frigem-lijst plus dat je de betalingen bijhoudt opdat niet op 1 naam (Bijv. verhuurder van kamers met meerdere panden en meerdere Frigem-aansluitpunten op zijn naam) niet zoveelvoudig wordt betaald.

De Zalm-snip werkt 'rechtsongelijkheid' in de hand? Bedoeld zal zijn dat Hermien de Haan in haar verwrongen logica hieronder verstaat dat zomaar huishoudens die het moeten doen met onzelfstandige woonruimte (kamerbewoners) en mensen in verpleegtehuizen ook ¦100,- kregen en DAT was natuurlijk erg onrechtvaardig... En het waren nog 1-persoonshuishoudens ook, dus in de gemeente-optiek geen 'echte' huishoudens. Zie verder onze reactie op een eerder 'gemeentelijk memo' m.b.t. studenten en kamerbewoning. De enige die nu aanstuurt op rechtsongelijkheid is Hermien de Haan zelf...

Toppunt vormt tenslotte de bewering dat Leeuwarders op minimum-inkomensniveau geen Zalm-snip krijgen omdat er voor hen al een 'goed minimabeleid' zou zijn...
Dat is dus het kwijtscheldingsverhaal, of het moet zelfs zo zijn, dat mensen die bij de soos in het bestand zitten (Is uiteraard door gemeente te raadplegen) op voorhand al automatisch worden uitgesloten... Hier is het zonneklaar dat Hermien de Haan op de stoel van de minister gaat zitten. Zie hierboven ook het antwoord van de staatssecretaris over minima en kwijtscheldingsbeleid in relatie tot de Zalm-snip. Hermien de Haan bedrijft wel degelijk gemeentelijke inkomenspolitiek omdat zij tracht een vorm van rijks-inkomenspolitiek (lastenverlichting voor elk huishouden via deze Zalm-snip) te doorkruisen!