Uit de Leeuwarder Courant van 7-12-1999 (journalist Ger Bosklopper):

'VIDEO BIJ VERHOREN VAN SOCIALE RECHERCHE'

LEEUWARDEN - Video-opnamen moeten sociaal rechercheurs en verdachten van uitkeringsfraude de zekerheid geven dat de verhoren correct verlopen. De vereniging De Horzel in Leeuwarden bepleit het maken van deze beelden in een brief aan het Cliëntenplatform, een adviesorgaan van de Sociale Dienst in de Friese hoofdstad.

De Horzel ontleent haar suggestie aan een rapport van de Werkgroep Sociale Zekerheidsadvocaten Noord te Groningen. Hierin zijn ruim honderd klachten gebundeld over vermeende onredelijke druk van sociaal rechercheurs bij het ondervragen van verdachten. Negen klachten zijn afkomstig uit Friesland.

'Opsporingsambtenaren van de sociale dienst die correct handelen hebben van video-opnamen niets te vrezen', aldus De Horzel.
'Integendeel, het beschermt ook hen tegen onterechte klachten van verhoorde cliënten.'

De Horzel wil ook dat een vertrouwenspersoon of raadsman bij het verhoor aanwezig kan zijn als waarnemer. De video-opnames horen te vallen onder de privacywetgeving. Zodra een zaak is afgehandeld moeten de opnames worden vernietigd, aldus de vereniging.

De Horzel is een samenwerkingsverband van de Stichting Blut, het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden en het Komitee Vrouwen en Bijstand.

Directeur Oebele Herder van de gemeentelijke sociale dienst reageert terughoudend op de suggestie. Hij voelt er niets voor camera's alleen te gebruiken in geval van mogelijke uitkeringsfraude.

Herder: 'Maar hoever moet je gaan? Je moet geen zwaardere middelen inzetten dan strikt noodzakelijk.' Bovenal is het de officier van justitie die beslist over het eventuele gebruik, aldus de directeur.
Einde LC-bericht.

Commentaar: Herder voelt er niets voor camera's alleen te gebruiken in geval van mogelijke uitkeringsfraude. Een wat vreemde zin, net alsof hij vaker camera's wil inzetten. Maar dat zal hij wel niet bedoelen, want kennelijk vindt hij dit bij verhoren 'een te zwaar middel'. Kortom: Hij wil er niets van weten, hiermee in feite het rapport met daarin ergerniswekkende getuigenverklaringen over het optreden van de sociale recherche in diverse plaatsen negerend.
Bovendien speelt hij de bal door naar de officier van justitie, die beslist.

Het gaat er nu echter eerst om, de mening te horen van de overige deelnemers van het Cliëntenplatform en van de sociale dienst, zodat dit duidelijk wordt. Daarna zullen we de volgende stappen moeten zetten. Zo zou bijv. gedacht kunnen worden aan een brief naar de OvJ (Officier van Justitie), waarbij tevens om een gesprek wordt verzocht. Kortom: Wordt vervolgd. Het Cliëntenplatform vergadert op 13 december a.s.