Uit de Leeuwarder Courant van 7-2-2000:

PLAN MINISTER OM LAGE LONEN OP TE TREKKEN

Baan wordt aantrekkelijker

HILVERSUM (ANP) - Minister Klaas de Vries (Sociale Zaken) werkt aan een plan om lagere inkomens op te trekken zodat het voor mensen met een uitkering aantrekkelijker wordt om een baan te zoeken. Volgens de bewindsman kost dat vele miljarden. "Maar voor een goed plan moet je geld over hebben", zei hij gisteren in het televisieprogramma 'Buitenhof'.

Nu gaan mensen die vanuit een uitkering in een laagbetaalde baan komen er per saldo niet of nauwelijks op vooruit, de zogeheten 'armoedeval'. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat iets wat volgens De Vries moet worden aangepakt.

Dat kan door de lage inkomens over de hele linie omhoog te trekken maar vervolgens weer iets te korten op bijvoorbeeld de huursubsidie.
"Specifiek wordt generiek Je geeft iedereen meer geld", aldus De Vries.
[Indien hij hier bedoelt dat de lonen voor de laagstbetaalde banen omhoog moeten, klinkt dat sympatiek, want het zijn armoe-baantjes. Indien de huursubsidieregeling ongemoeid wordt gelaten, wordt een deel van de verhoging weer ingeleverd omdat deze dan lager wordt. Er moet dus meer verhoging plaats vinden dan men aan huursubsidie verliest. De Vries heeft het echter gehad over korten op de huursubsidie. Een gedeeltelijke tegemoetkoming aan de VVD? Indien dit betekent dat tegelijk de huursubsidie-tabellen verlaagd worden, is hier sprake van een doortrapt verhaal.
Immers: De gelukkige met het laagbetaalde baantje die meer gaat verdienen, levert dan meer huursubsidie in dan hij nu bij loonsverhoging had ingeleverd. Wordt zijn verhoging niet gewoon betaald uit de besparingen voor het Rijk op de huursubsidie? En houdt hij/zij dan echt meer over dan nu??
Tweede punt is, dat kortingen op de huursubsidie ook de mensen treffen met een bijstandsuitkering, zodat bij hen de huurquote, d.w.z. hoeveel procent zij kwijt zijn aan 'wonen' nog hoger wordt dan nu... Dit treft vooral alleenstaanden, die toch al in de slechtste IHS-tabel zitten. Ook op dit punt wordt dan de VVD op haar wenken bediend: Mensen met een uitkering krijgen minder huursubsidie. Uiteraard mensen die een laagbetaalde baan hebben ook, maar zij krijgen iets meer loon. Zo wordt dan de 'afstand' tussen mensen met betaald werk en mensen zonder betaald werk verder vergroot, zonder dat De Vries verweten kan worden dat hij een relatie legt tussen de hoogte van de IHS en het al dan niet verrichten van betaalde arbeid, zoals de VVD graag wil...
Kortom: Een smerig plan, die de tweedeling tussen mensen met een uitkering en mensen met betaald werk alleen maar zal vergroten. Wellicht dat de 'armoedeval' gedeeltelijk is opgelost, maar dat gaat dan deels door een verlaging van het netto besteedbaar inkomen van uitkeringsgerechtigden!]

Van het afschaffen van de huursubsidie - een wens van de VVD-Tweede-Kamerfractie - is volgens hem geen sprake. Het plan van sociale zaken wordt deze of volgende maand aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

VVD-kamerlid Henk Kamp is stomverbaasd over het voorstel van De Vries.
[Per slot deed hij onlangs nog zo z'n best op TV bij juffouw Sonja Barent's volkstribunaal om mensen met een uitkering verder de stront in te trappen met een aanval op de bijzondere bijstands-regelingen die toch maar lelijk verhinderden dat die 'luie uitkeringstrekkers' nu eindelijk eens gingen werken... Zo zei hij het niet, maar daar kwam het wel op neer.]
"Dit is in strijd met wat de minister anderhalve week geleden in de Kamer zei, toen het ging over de subsidies aan bedrijven om laaggeschoolde mensen in dienst te nemen."

PvdA-kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl onderschrijft het belang van een aanpak van de armoedeval. CDA-woordvoerster Ank Bijleveld heeft veel vragen bij het plan. D66 staat open voor alle varianten, maar noemt de plannen nog te vaag om er al serieus op te reageren.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].