Girogluren


…ťn van de grootste ergernissen in het leven van een bijstandsgerechtigde is het zogeheten 'girogluren' door de Sociale Dienst. Volgens de ABW zijn bijstandsgerechtigden verplicht de Sociale Dienst inzicht te verschaffen in hun inkomsten/uitgavenpatroon, met als gevolg dat de Sociale Dienst hen vraagt tijdens het heronderzoek de bank/giroafschriften over een periode van 3 maanden (in sommige gemeenten zelfs over een periode van 6 maanden!) te laten zien.
De Registratiekamer heeft omtrent het girogluren de volgende uitspraak gedaan:


Naar aanleiding van deze uitspraak van de Registratiekamer heeft het ministerie van SoZaWe de volgende richtlijn uitgevaardigd aan de Gemeentelijke Sociale Diensten: Uitkeringsgerechtigden hebben het recht hun uitgaven onleesbaar te maken op hun bank/giroafschriften. Wil de Sociale Dienst toch inzicht in de uitgaven van de betreffende uitkeringsgerechtigde, dan zal ze dat per geval met redenen omkleed aan moeten geven. Samengevat komt het dus op het volgende neer: