Dijkstal wil inkomensafhankelijke regelingen afschaffen

Minister Dijkstal van de VVD grijpt de discussie over de armoedeval aan om de aanval in te zetten op alle inkomensafhankelijke regelingen. Zij moeten uiteindelijk allemaal worden afgeschaft, zo stelde hij op 31-1 jl. op een VVD-bijeenkomst in Nijmegen. Ze houden mensen maar af van te gaan werken, dat is de bekende toer waarop hij ging.
Kortom: Het oude liedje: Alsof de algemene bijstand niet structureel te laag is, waardoor gemeenten noodgedwongen de afgelopen jaren via de bijzondere bijstand aan het repareren sloegen. Dit leidde tot het bekende verschijnsel van de armoedeval: Dat wil zeggen dat als je een laagbetaald baantje vindt, je een deel van de inkomensvooruitgang weer verliest of in sommige situaties zelfs achteruit gaat qua geld, omdat dan allerlei regelingen komen te vervallen. In plaats van nu te kijken hoe je dat kunt verhelpen, wordt deze discussie door hem meteen aangegrepen om de zaak te verslechteren voor mensen in de bijstand. Dan gaan ze wel aan het werk, die luie uitkeringstrekkers, zo is de bekende achterliggende VVD-gedachte. Hij maakt het zelfs breder, want hij begint ook over de huursubsidie als inkomensafhankelijke regeling. Al enige malen eerder had het VVD-Tweede-Kamerlid Geert Wilders de aanval ingezet tegen de huursubsidie.
Zo vond hij dat mensen met een uitkering gekort moesten worden op de huursubsidie, alweer om hen te 'prikkelen' om werk te zoeken. In het Amsterdamse werklozenblad 'Mug' van januari jl. betoogde hij o.a. dat de huursubsidie bijvoorbeeld zou kunnen worden bevroren of alleen maar tijdelijk zou moeten worden verstrekt.
Wat Dijkstal nu naar voren bracht lijkt sprekend op het verhaal van Wilders in het blad Mug. Dijkstal lanceert een 'Aanvalsplan tegen de Armoedeval', maar het lijkt sprekend op een aanvalsplan tegen mensen met een uitkering. Zoals hij het doet, ken ik er nog wel een: Schaf de hele bijstand af, dan zul je eens zien hoe snel 'iedereen' werk heeft. Of zou het toch wat gecompliceerder liggen?
De gemeente Leeuwarden organiseert op maandagmiddag 20 maart a.s. een congres over de armoedeval. Het is de bedoeling dat dan het rapport over wat je tegen de armoedeval kunt doen op rijksniveau en gemeenteniveau, klaar is.
De gemeente heeft minister Klaas de Vries ook uitgenodigd voor het congres en hij zou dit toegezegd hebben, zo begreep ik onlangs. Niet dat ik hier veel van verwacht, maar als je wat publiciteit wil, dan moet het wel zo.
Over Dijkstal en Wilders tenslotte: Hun verhalen kunnen m.i. het beste als populistische praatjes worden gezien; gevaarlijke populistische praatjes, dat wel.

secretaris P.E.L.