8 maart 2000

Persbericht

Op 20 maart a.s. organiseert de gemeente Leeuwarden een conferentie over de armoedeval.
Onderdeel van deze conferentie is een forum over bovengenoemde problematiek. De gemeente heeft ons als leden van het Cliëntenoverleg met de Sociale Dienst gevraagd een deelnemer aan het forum te leveren. Wij zullen deze uitnodiging afslaan. Niet omdat wij een discussie over de armoedeval niet zinnig zouden vinden. Wel omdat de toegangsprijs voor deze conferentie maar liefst ¦150,- bedraagt. Het zal duidelijk zijn dat de groep mensen die getroffen worden door de armoedeval door deze absurd hoge prijs niet in staat zal zijn op de conferentie aanwezig te zijn.
Wie wel aanwezig zullen zijn: politici, (hoge) ambtenaren, economen, sociologen en al die andere bobo's die altijd zo goed weten wat wij moeten doen. Geen wonder: zij hebben - i.t.t. de leeuwarder uitkeringsgerechtigden - een persoonlijke uitnodiging gekregen.
M.a.w.: deze conferentie heeft het bekende karakter van 'over u, maar wel zonder u'.
Wij zijn van mening dat wij als belangenbehartigers van de laagstbetaalde leeuwarders niet deel kunnen nemen aan een conferentie waarvan deze zelfde leeuwarders in de praktijk uitgesloten worden.

Stichting BLUT
Vereniging PEL