OMREKENING OZB-TARIEVEN 2002 VAN GULDENS IN EURO KLOPT NIET


VERZONDEN D.D. 9/12/2001 NAAR ALLE RAADSLEDEN: E-MAIL MET OPMERKINGEN OVER OMREKENING IN EURO VAN TARIEVEN OZB VOOR JAAR 2002.


Deze maand worden o.a. de tarieven OZB voor 2002 in de Raad behandeld.

Op bladzijde 3 van het stuk voor de Commissie Bestuur en Middelen, wat vermoedelijk ook het Raadsstuk wordt, vindt men de voorgestelde tarieven voor 2002 in guldens en op blz. 5 in Euro.

Tarief woning eigenaarsdeel f 14,34
Tarief woning gebruikersdeel f 11,48

Totaal: f25,82


Tarief woning eigenaarsdeel EUR 6,52
Tarief woning gebruikersdeel EUR 5,22

Totaal: EUR 11,74


1 Euro is 2,20371 gulden.

De tarieven in guldens omgerekend naar euro geeft dan:

Tarief woning eigenaarsdeel EUR 6,51
Tarief woning gebruikersdeel EUR 5,21

Totaal: EUR 11,72


De tarieven zijn per f5000,- waarde-eenheid ofwel per EUR 2.268 waardeeenheid. (Zie blz. 5 OZB-stuk)

Een woning van f100.000 WOZ-waarde (waar vind je die nog?) geeft 20 waarde-eenheden.

De gebruiker/huurder daarvan gaat 20 eurocent teveel betalen. De eigenaar/bewoner daarvan gaat 40 eurocent teveel betalen.

Dat lijkt weinig, maar zet wel degelijk op het grote aantal woningen de nodige financiele zoden aan de dijk voor de gemeente. Zo komt jan splinter door de winter...

Op bladzijde 5 van het OZB-stuk staat: "Vaststelling en berekening van de OZB-tarieven 2002 vindt plaats in EUR."

Uiteraard. Maar het verhaal wordt qua omrekenfactor 2,20371 niet eerlijk verkocht, als men blz. 3 vergelijkt met bladzijde 5.

secretariaat Ver. P.E.L.