Burgemeester weg!

Het stond in diverse kranten en haalde vanavond het NOS-Journaal: Burgemeester Van Maaren vertrekt voortijdig als burgemeester van Leeuwarden. De vandaag na een extra Raadszitting hedenmiddag uitgegeven gezamenlijke verklaring van B en W spreekt over "een onoverbrugbaar verschil van inzicht". Dit zou dan betrekking hebben op "het dagelijks bestuur van Leeuwarden, de gemeentelijke organisatie en de bestuurscultuur". Hieruit was dan de conclusie getrokken "dat er thans onvoldoende mogelijkheden zijn om als college effectief te kunnen functioneren." (Zie voor de integrale tekst de website van de gemeente Leeuwarden: http://www.leeuwarden.nl)
Verder is door beide partijen, t.w. de burgemeester enerzijds en de wethouders anderzijds, afgesproken geen verdere mededelingen te doen. Het heet dat partijen het betreuren dat 'voordat het lopende overleg was afgerond' in de media publiciteit is gegeven aan de ontstane problemen.
Ook de raadsleden die vanavond in het NOS-journaal aan het woord waren, waren bijzonder zwijgzaam. Nog voor de perspublicaties was ons echter al bekend dat de fractievoorzitters van de politieke partijen onlangs op het stadhuis waren ontboden en dat het om 'iets ernstigs' ging; uiteraard ultra-geheim...
Gelukkig dan maar dat de pers toch nog iets boven water heeft weten te brengen over de aard van de problemen, anders werden de burgers helemaal dom gehouden. Wie menen die raadsleden wel wie ze zijn om niks te willen zeggen? Wie heeft hen eigenlijk gekozen? De dagen van het Kremlin zijn echt voorbij.

Uit de weinige kranteartikelen die iets meldden over de inhoud van de problemen lijkt het of naar de smaak van de wethouders de burgemeester teveel dingen op eigen houtje deed. Maar is het nu echt zo, dat de burgemeester nu alles fout deed en de wethouders alles goed?
Dat ligt toch wat genuanceerder: Zo vond de burgemeester als hoofd van de politie het onzin om de binnenstad maar vol te hangen met camera's, zoals een deel van de Raad graag zag. M.a.w.: Anno 2001 een burgemeester die op dit punt tegen de waan van de dag durfde ingaan; tegen de schijn-veiligheid die die politiecamera's suggereren. De camera's kwamen er niet, maar nu Van Maaren weg gaat, zal dat circus wel opnieuw beginnen. Vind nog maar eens een burgemeester die zich met succes tegen die camera-onzin durft te keren...

Een van de ergernis-punten van de wethouders was volgens de krant het feit, dat de burgemeester afgelopen zomer, toen wethouder Hermien de Haan met vacantie was, zelf zomaar opdracht had gegeven aan professor Monsma van Monsma en Partners (belastingzaken) om de gemeentelijke afdeling Belastingen eens door te lichten. Dat dan nadat we twee forse OZB-kwesties hadden beleefd.
Maar: WAT WAS HIER MIS MEE?! Volgens mij was dit een prima initiatief en er was m.i. na alle OZB-belevenissen alle reden toe. Maar ja, als je wethouder De Haan tegenover je hebt met achter haar Peter de Haan, al jarenlang de lokale partij-ideoloog van de PvdA, dan krijg je 'de Partij' tegen je. Bedreig niet de machtspositie van het partijkader...
En dan nog wel op het vermoedelijk enige moment dat dat mogelijk was: In de vakantie van 'big sister' Hermien de Haan...
Dat deze dat niet op zich zou laten zitten en wraak zou volgen, was voorspelbaar. Maar dat wist de burgemeester vermoedelijk niet, want die kwam uit een andere 'bestuurscultuur'.

Natuurlijk zijn er ook minpunten: Wellicht teveel zaken die op eigen houtje werden gedaan, zoals de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris. Of dat formeel zo kan, is mij niet bekend, maar als het de gewoonte is daarover eerst in het College te overleggen, is het niet handig dat dan na te laten.
Ook m.b.t. de onderhandelingen over de fusie van Nuon Water met de waterleidingbedrijven van Overijssel en Gelderland ging het niet goed (de burgemeester zat hier in de Raad van Commissarissen): Het hoofdkantoor van Nuon Water werd verruild voor 80 ingenieursbanen in de watertechnologie. Maar dat was al eerder beloofd bij de verkoop van Waterleiding Friesland aan de Nuon in 1999. Een sigaar uit eigen doos dus. Maar: Was er dan geen ambtenaar die even de voorgeschiedenis kon vertellen aan de burgemeester onder het motto: Een gewaarschuwd mens telt voor twee?
Of is een mogelijk gebrek aan ambtelijke steun mede de oorzaak voor een aantal gemaakte fouten? En zo ja, zijn dat dan wellicht de ambtelijke methoden om van een burgemeester af te komen? (Doelbewust laten zwemmen opdat men verzuipt?)

En dan de wethouders: Kennelijk konden zij niet meer met de burgemeester door 1 deur, maar hoe 'sterk' zijn zij zelf eigenlijk?!
Wethouder Hafkamp van PAL/GL is m.i. ronduit 'zwak': Er gaat niets van uit.
Wethouder Bilker was ook gewoon een zwakke wethouder, die zijn materie (volkshuisvesting) ronduit slecht kende.
Wethouder De Haan wist het met de OZB-kwesties altijd sluw te formuleren met veel omhaal van holle woorden, maar als het werkelijk 'technisch' werd (En die elementen zitten naast 'de politiek' ook vaak in belastingkwesties) dan was te merken dat ook zij de materie niet geheel in de vingers had. Soort kwestie van : 'Bijna goed, maar net niet helemaal'.
Over wethouder Brok kan ik weinig zeggen: Cultuur is een terrein wat ik graag aan anderen overlaat.
Kortom: Laat die wethouders a.u.b. niet al te veel zeggen over het niet goed functioneren van iemand anders.

In een 'fout ochtendblad' (Telegraaf) las ik dat burgemeester Van Maaren de problemen deels weet aan de 'Friese bestuurscultuur', wat uiteraard door betrokkenen werd bestreden. Maar: Zou daar heel misschien toch niet een tikje waarheid in zitten?
Op een vreemde manier doet deze kwestie mij denken aan de manier hoe wethouder Inge van Ammers (VVD) indertijd het veld moest ruimen. Op een of andere manier 'paste' zij ook niet bij de rest. Ook zij kwam niet uit Leeuwarden.
Op een of andere manier komt het nooit echt een steek verder met Leeuwarden: Leeuwarden wil zo graag een echte grote stad zijn, maar blijft steken in 'provincialisme'.

Natuurlijk zullen er wel fouten zijn gemaakt door de burgemeester.
Bepaald waardeloos vond ik bv. (maar daar werkte een Raadsmeerderheid aan mee!) het 'samenscholingsverbod' voor de binnenstad en ook voor een aantal omringende woonwijken. Dat zijn 'moffen' maatregelen die we als burgers massaal moeten negeren. De politie zal 'natuurlijk' dat verbod met 'veel wijsheid en verstand en inzicht' selectief toepassen...
Ofwel: Willekeur naar hoe het hen uitkomt. Het heet gericht te zijn tegen drugshandel op straat, maar waarom worden die handelaren dan niet gewoon opgepakt en hun 'handel' in beslag genomen?
Tevens kwam er een 'vermommingsverbod': Eerste slachtoffer wordt Sinterklaas? Ik laat geloof ik m'n baard maar staan (Taliban-lengte) en een snor. Valt dat daar ook onder?
Maar laten we geen illusies hebben: Een andere burgemeester draait dit echt niet terug, omdat dit geheel past bij de tijdgeest; ook al voor 11 september jl.

Tenslotte: De Vereniging PEL heeft eigenlijk nooit veel van doen met de burgemeester en nieuwjaarsrecepties worden door ons sporadisch bezocht: Alleen als we honger hebben. We hebben gezien de doelstellingen van de vereniging vooral te maken met de terreinen volkshuisvesting en welzijn (m.n. bijstandsuitkeringen en additionele werkgelegenheid) en die zitten niet in het takenpakket van een burgemeester, tenminste niet in rechtstreekse zin.
De burgemeester wordt formeel ontslag verleend op 1-11-2001. Typerend voor de sfeer is, dat er geen afscheidsreceptie komt...
Zij krijgt via doorbetaling van salaris tot 1-2-2005 (kom daar maar eens om bij een gewoon ontslag), wachtgeld daarna en een bijdrage in een aanvullende pensioenregeling, 1,4 miljoen of 2 miljoen, afgaand op verschillende bronnen. Een gewoon mens kan alleen hopen op de staatsloterij...
Kortom: De burgemeestersstatus is dan weg, maar door al dat geld komt er iets terug wat veel belangrijker is: Veel vrijheid.

secretariaat Vereniging PEL