Na het debat in de Commissie Bestuur en Middelen op 5-9 jl. moest zoals bekend, de Raadsbrief veranderd worden. Dat op het punt: Waarom werd de fax van het dure adviesbureau Monsma voor wethouder en gemeenteraad door de ambtenaren verzwegen?
Uit de Leeuwarder Courant van 8-9-2001:


BEGRIP KLEINER, RISICO GROTER IN OZB-RAADSBRIEF

LEEUWARDEN - Burgemeester en wethouders van Leeuwarden hebben er niet langer begrip voor dat ambtenaren eigenmachtig en stilzwijgend een eigen fout in de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen ongemoeid hebben gelaten.
[En zorgen hiermee voor het politiek gewenste antwoord wat de meerderheid van de Raad graag wil horen, omdat wethouder De Haan en het College kunnen blijven zitten tot de komende gemeenteraadsverkiezingen.]
Wel begrijpt het college hoe de verzwegen fout kon ontstaan, zo blijkt uit de nieuwste versie van de brief over de affaire aan de gemeenteraad.

Na herstel van de fout blijft er voor de gemeente een risico bestaan op een strop van fl. 120.000 , aldus de nieuwe brief. In de vorige versie werd nog een bedrag van fl. 20.000 genoemd. Het grotere risico en het geringere begrip hadden opmerkelijk genoeg ook al in de concept-raadsbrief gestaan, waarover burgemeester en wethouders in augustus drie maal beraadslaagden.
[Wij hebben dat concept niet, maar het is vreemd dat dan in de versie zoals naar buiten ging, het risico was teruggebracht tot 20 mille. M.a.w.: Dat werd minder ernstig voorgesteld dan het is. Voor een gemeente is 1 ton meer risico niet extreem, maar toch vind ik niet dat je dan wat moet gaan zitten rommelen met de feiten. Het is geen belangrijk detail, maar m.i. wel symptomatisch; een mentaliteitskwestie.]

Het college koos er toen voor het ambtelijk concept een milde draai te geven. Misprijzen van de raadscommissie bestuur en middelen noopte de bestuurders er woensdag toe het stuk weer aan te scherpen. Maandagavond zal blijken of de raad er nu mee uit de voeten kan.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].