Uit de Leeuwarder Courant van 12-7-2001:


STIJGING WERKLOOSHEID VERWACHT NA 2002

ZOETERMEER (ANP) - De werkloosheid in Nederland zal na 2002 weer stijgen. Dat blijkt uit een prognose van het Arbeidsbureau Nederland, die vandaag is gepubliceerd. Oorzaak is de beperkte toename van de werkgelegenheid door een lagere economische groei. Op dit moment zit 7 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Na een lichte daling tot 6 procent eind 2002, zal het aantal werklozen daarna weer toenemen.

De prognose is gebaseerd op de veronderstelling dat dit jaar de economische groei 2,75 procent bedraagt en volgend jaar 2,25 procent.
Volgens het Arbeidsbureau neemt het aantal banen dit jaar met 115.000 toe en komend jaar met 105.000. Dat is een sterke afname ten opzichte van 2000 toen de stijging nog op 180.000 banen uitkwam. Alleen een versnelling van de economische groei tot 3,5 procent per jaar kan de toename van de werkloosheid voorkomen, voorspelt het Arbeidsbureau.

Hoewel er momenteel minder nieuwe banen zijn dan in de afgelopen jaren, wisselen nog steeds veel mensen van werkgever. Hierdoor moeten zowel dit jaar als volgend jaar bijna 900.000 vacatures worden vervuld. Ten opzichte van 2000 is dat een daling met 10 procent toen met een miljoen vacatures een record werd geboekt.

Eind dit jaar verwacht het Arbeidsbureau Nederland dat de vergrijzing ook definitief onder werkzoekenden zal toeslaan. Dan zal de 'magische grens' van 50 procent worden overschreden en is meer dan de helft van de werknemers ouder dan veertig jaar.
[Is dat dan zo zorgelijk? Als meer dan de helft van de werknemers ouder is dan 50 of 55 jaar, wordt het m.i. pas zorgelijk. Natuurlijk wil de werkgever het liefst jonge en zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten, liefst in zo flexibel mogelijke arbeidsverhoudingen zodat ze meteen bij overbodigheid weer aan de dijk gezet kunnen worden. Mij lijkt een 'mix' van jongere en oudere werknemers in een bedrijf juist heel goed. De een is wellicht sneller en de ander heeft meer ervaring. Dat vult elkaar goed aan.]

Steeds meer mensen vinden emplooi via 'kleine' banen, van soms minder dan 12 uur per week.
[Ik meen dat men dan niet meetelde in de statistieken voor wat betreft betaald werk? Als dat zo is, is het ook wel begrijpelijk, want het lijkt me niet dat je zonder aanvullende uitkering kunt leven van een baantje van 12 uur of minder per week.]
Ook eigen baas worden blijkt voor velen heel aantrekkelijk: de komende jaren zullen zich gemiddeld 22.500 nieuwe zelfstandigen aandienen.
[Maar hoeveel van hen zullen bij een teruglopende economie onderuit gaan en wie zijn de blijvers? In het verleden bleek wel, dat slechts een deel nog zelfstandige is na enige jaren.]
De grootste groei zit verder in de commerciële dienstverlening, zoals horeca, catering, ICT, telecom en milieudiensten.
[Vooral ICT en telecom lijken me branches vol risico. De ICT-hype lijkt aardig over en vooral in de USA is daar menigeen al onderuit gegaan. Een website openen en het geld stroomt binnen: Echt niet. Het wordt daar m.i. net zo als in de 'oude economie': Een goed en degelijk plan is het halve werk.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].


Tenslotte: Ik verwacht dat bij een toenemende werkloosheid onder het motto 'last in first out' die gebieden in het land die traditioneel een hoger werkloosheidspercentage hebben dan de rest, het eerst de klappen zullen ondervinden. Daartoe behoort ook de stad Leeuwarden.
Kortom: Het zoveelste signaal dat men bij Stedelijke Vernieuwing niet alle kaarten op sloop en dure nieuwbouw moet zetten, zoals de gemeente hier wil. Betaalbare en behoorlijke huisvesting, ook als betaald werk uitvalt, behoort een voortdurende zorg te zijn van een goed gemeentebestuur. In maart 2002 zouden we daar met z'n allen iets aan kunnen doen!

Secretaris PEL