Het zal wel iets gecompliceerder zijn dan De Telegraaf van 19-7-2001 schrijft, maar het berichtje is opmerkelijk:


Merkteken op woning bij steunfraude

Van onze correspondent

ENSCHEDE, donderdag

De sociale recherche van diverse gemeenten kan ongehinderd doorgaan met een geheime opsporingsmethode, waarbij steunfraudeurs via een onzichtbaar merkteken op hun voordeur kunnen worden ontmaskerd.
[Waar zou dat 'onzichtbare' teken, dat me doet denken aan het aloude strootje of lucifersplinter tussen de deur uit bestaan? Een merkteken met een UV-pen, zoals ook wel gebruikt voor het onzichtbaar markeren van bv. een dure TV of video? Zou het helpen de deur aan de buitenkant geregeld te wassen?!]

Aan de hand van het merkteken kunnen de sociaal rechercheurs nagaan of iemand daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. De bestuursrechter in Almelo heeft in een proefproces deze opmerkelijke methode goedgekeurd.

Dank zij het onzichtbare merkteken kon de gemeente bewijzen dat de man de deur niet had geopend van een woning in de Maanstraat, waar hij stond ingeschreven.
[Het enige dat bewezen is, is dat de bewoner de voordeur niet heeft geopend gedurende een bepaalde tijd, verder niks. Ligt hij ziek thuis of in het ziekenhuis, is hij met vacantie zonder dat gemeld te hebben bij de soos?
Formeel schijnt er weinig te zijn geregeld m.b.t. de vraag hoe vaak je thuis 'moet' zijn; informeel hoor je wel eens dat de soos stelt dat je 3 nachten per week elders mag verblijven. Verblijf je meer dagen per week elders, dan zou bij de soos het vermoeden kunnen rijzen, dat je elders een gemeenschappelijke huishouding voert. Overigens dom van betrokkene om in elk geval een aantal malen per week niet zijn post te gaan ophalen: Er kan iets belangrijks bij zijn, bv. een oproep van de soos...
Had hij/zij dat gedaan, dan was de voordeur een aantal malen open geweest en was in de opvatting van de rechter 'bewezen' dat hij/zij daar wel woonde?
Kortom: Het wordt tijd dat de bijstand eens wordt geïndividualiseerd zodat het er niet toe doet of je samenwoont of niet. Daar hoort de overheid in feite geen boodschap aan te hebben.]

Einde bericht uit De Telegraaf. Commentaar tussen [].