Uit de Leeuwarder Courant van 31-5-2001:


ARMOEDETOP LEVERT WEINIG CONCREETS OP

DEN HAAG (ANP) - De eerste armoedetop heeft gisteren tot teleurstelling van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid geen concrete toezeggingen opgeleverd. Het is de verenigde belangenorganisaties tegengevallen dat minister Willem Vermeend (Sociale Zaken) niets wilde toezeggen over het repareren van negatieve inkomensgevolgen voor minima door het nieuwe belastingstelsel.
[Dat stelt mij niet teleur: Dat had je kunnen verwachten. Het kabinet is niet geÔnteresseerd in echte verbeteringen van de uitkeringen. Ze zijn eerder geÔnteresseerd in juist het vergroten van de inkomensverschillen tussen degenen met betaald werk en degenen met een uitkering.
Wat wij zien van die 'verenigde armoeclubs' zijn vooral bergen papier en keurig uitziende blaadjes met op zich goed bedoelde voorstellen en soms ook met veel geleuter. Het lijkt op veel elkaar wat bezig houden met 'werkconferenties', weekenden Bakkeveen voor veel strategiediscussies enz. enz. en de betaalde krachten van die clubs verdienen er een leuke boterham aan. Maar veel 'power' heeft het niet.]

Het overleg, waarbij gisteren ook aanwezig waren de ministers Roger van Boxtel (Grote Stedenbeleid) en Margo Vliegenthart (Welzijn) en staatssecretaris Wouter Bos (FinanciŽn), zal voortaan twee maal per jaar plaatsvinden.
[Ook Leeuwarden heeft inmiddels maar weer eens een 'armoedenota' uitgebracht, voornamelijk bestaande uit een opsomming van hoe goed ze het nu al doen met al hun maatregelen plus de aankondiging dat Leeuwarden in navolging van het Rijk een werkaanvaardingspremie wil geven.
Dat gaat dan bij het Rijk om die fl. 1000,-/half jaar, twee jaar lang, is fl. 4000,- totaal † ter bestrijding van de 'armoedeval'.
Kortom: Meer dan het 'volgen' van † het rijksbeleid is dit niet.
Voor de rest bestaat de nota die op 7-6-2001†in de CliŽntenraad van de soos aan de orde komt, vooral ook uit een opsomming van eerder door wethouder Hafkamp (PAL/Gl) gedane beloften die tot nu toe niet waargemaakt zijn.
Tenslotte constateerde de nota: "Daar komt ook nog bij dat gelet op het gebrek aan informatie over de lokale armoedeproblematiek er weinig uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de omvang van de armoede en de eventuele effecten van het armoedebeleid." Maar gelukkig wordt er een 'lokale armoedemonitor' ontwikkeld, zodat hun computers worden verrijkt met nog een leuk speeltje en men nog minder achter het beeldscherm vandaan komt en nog meer smoezen heeft om alles van iedereen te registreren, te categoriseren, te stigmatiseren enz.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].