Leeuwarden 11-4-2001

Aan: het College van B&W

Betreft: Eindrapportage experimenteel sociale activeringsproject "Een actieve wijk"

Geacht College,

Bij deze een aantal kanttekeningen onzerzijds betreffende de eindrapportage "Een actieve wijk".
Vooropgesteld zij dat wij geen voorstanders zijn van het laten uitvoeren van dergelijke werkzaamheden door commerciële bemiddelingsbureau's.
Aangezien we dat standpunt echter al bij diverse gelegenheden naar voren hebben gebracht, zullen we dit punt verder laten rusten.
De situatie zijnde zoals ze is, plaatsen we de volgende kanttekeningen bij de eindrapportage:

Hoogachtend,

P.v.d. Galiën

Voorzitter Vereniging PEL