Eigen bericht

LEEUWARDEN 1-3-2001

OZB GOEDKOOPSTE WONINGEN ENORM GESTEGEN

Afgelopen najaar is diverse keren bericht over de OZB-tarieven voor 2001 en de herziening van de WOZ-waarden (Wet waardering Onroerende Zaken) van de woningen. De Leeuwarder Courant van 12-10-2000 meldde indertijd al dat de WOZ-waarden fors zouden stijgen en bovendien heel ongelijkmatig. Het kwam er op neer dat naar verhouding de goedkoopste woningen het meest waren gestegen en wel zodanig, dat ook een tariefsverlaging (Zoveel gulden betalen per ¦5000,- waarde) de te betalen OZB niet in de hand kon houden.
Zo werd gesteld dat de WOZ-waarde van een portiekflatje dat in 1994 een WOZ-waarde had van ¦50000,- zou uitkomen op ¦106000,- Dat was een waardestijging van 112%.
Een flatje dat in 1994 een WOZ-waarde had van ¦125000,- zou uitkomen op ¦223750,- Waardestijging: 79%.
De gemiddelde waardestijging over het hele woningbestand zou neerkomen op ongeveer 71%.

Maar de realiteit zoals die nu blijkt is stukken erger m.b.t. de goedkoopste woningen. Voorbeeld: Portiekflatje was in 1994 ¦49000,- en is nu ¦126000,- Stijging: 157 procent!

De gemeente heft haar tarieven inderdaad verlaagd en ook een 2-tarief systeem ingesteld: Een tarief voor woningen en een tarief voor bedrijven.
Daar er m.b.t. een aantal incourante objecten (niet-woningen) echter een stommiteit is uitgehaald door de gemeente, waardoor volgens de krant qua OZB-opbrengst een gat van ¦5,8 miljoen is ontstaan, zullen de woningen dat volgend jaar ongetwijfeld moeten bezuren door een tariefsverhoging...

Te betalen nu:
OZB-eigenaar ¦13,69/¦5000 is (¦126000,-) ¦342,-
OZB-gebruiker ¦10,95/¦5000 is (¦126000,-) ¦273,

Eigenaar-verhuurder betaalt ¦342,- (en versleutelt dit wel door in huur per 1-7 a.s.!)
Huurder betaalt ¦273,-
Eigenaar-bewoner betaalt beide is ¦615,-

Te betalen in 2000:
OZB-eigenaar ¦22,16/¦5000 is (¦49000,-) ¦199,-
OZB-gebruiker ¦17,80/¦5000 is (¦49000,-) ¦160,-

Eigenaar-verhuurder betaalde ¦199,- nu ¦342,- MEER: ¦143,-
Huurder betaalde ¦160,- nu ¦273,- MEER: ¦113,-
Eigenaar-bewoner betaalde ¦359,- nu ¦615,- MEER: ¦256,- (!)

Kwijtschelding mogelijk? Alleen voor huurders op bijstandsniveau.
Eigenaar-bewoners op of net boven bijstandsniveau? Vergeet het maar, geen kwijtschelding mogelijk.
En dan maar lekker blijven koersen op 'stedelijke vernieuwing': Sloop van de goedkopere woningen zodat op het laatst iedereen in woningen zit met een veel hogere WOZ-waarde en men zich helemaal arm kan betalen.

Wie kwaad wil, zou kunnen denken dat de aanvankelijk gecalculeerde waardestijging van de goedkoopste woningen met 112 procent op de valreep extra is opgeschroefd toen eenmaal was ontdekt dat men een enorme vergissing had gemaakt qua waardeinschatting van een aantal incourante bedrijfsobjecten...

secretariaat Ver. PEL