Reactie op onderdeel persbericht PUF over klachtenmelddag op 19-2-2001:

Citaat: "Aftrek van hypotheekrente. In een aantal gevallen heeft de uitkeringsinstantie de voorlopige teruggave van de hypotheekrente van het maandinkomen afgetrokken. Daarnaast heeft de Belastingdienst de teruggave ook gekort. Dat heeft een dubbele korting tot gevolg. De korting door de uitkeringsinstantie is onterecht toegepast." (Persbericht PUF)

Oude belastingstelsel en voorlopige teruggave hypotheekrenteaftrek:

Hoorde bij alle uitkeringen met een bruto/netto traject (alles behalve de Abw) te leiden tot minder loonbelastinginhouding, dus tot een hogere netto betaling.

Nieuw belastingstelsel en voorlopige teruggave hypotheekrenteaftrek:

Aanvragen: als belastingdienst zelf een formulier stuurt: Formulier IB 420.
Sturen ze niks, vraag om formulier IB 440. De voorlopige teruggave wordt rechtstreeks uitbetaald door de belastingdienst. Werkgever en uitkeringsinstantie horen niet te korten op nettoloon/uitkering.
Uitzondering kan de Abw zijn. Vraag dan geen voorlopige teruggave aan hypotheekrenteaftrek, maar werk met aangifte IB achteraf.
Het persbericht stelt terecht dat de korting door de uitkeringsinstantie onterecht is toegepast.

Gesteld wordt dat de Belastingdienst de teruggave ook gekort heeft.
Gekort? Waarop? Dat kan alleen maar zijn op de overige voorlopige teruggaven, ander geld heeft de Belastingdienst niet om op te korten.
Ook deze korting is onterecht. De hypotheekrenteaftrek hoort thuis (i.t.t. de heffingskortingen) op het belastingbiljet in box 1, de heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting over het verzamelinkomen (resultaat box 1 plus 2 plus 3) en komen pas in zicht als de in principe te betalen belasting is vastgesteld via het inkomstenbelastingbiljet. De voorlopige teruggave op de hypotheekrente hoort te zijn: Geschatte hypotheekrente (opgave bank voor nieuwe belastingjaar) maal van toepassing zijnde belastingschijf gedeeld door 12 (maanden)

Conclusie: Zowel de korting door de uitkeringsinstantie als de korting door de belastingdienst op de voorlopige teruggave hypotheekrenteaftrek is fout. Sterker nog: Men heeft tegoed: Een maandelijkse betaling van de 'voorlopige teruggave' hypotheekrenteaftrek.

Voorbeeld: Ik heb van Jantje ¦100,- tegoed.
In plaats van dat Jantje mij betaalt pikt Jantje met Pietje samen mij elk ¦100,- af.
Hoeveel heb ik dus nu tegoed?
Van Jantje 2 maal ¦100,- en van Pietje ¦100,- Samen ¦300,-

Kortom: Gezien het bovenstaande vind ik op dit punt het persbericht van PUF wat vreemd geformuleerd.

secretaris Ver. PEL