Op maandag 19 februari 2001 hielden P.U.F. (Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland) plus het Fries WAO Beraad een klachtenmelddag over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel.
Uit de Leeuwarder Courant van 20-2-2001:


NEGENTIG KLACHTEN OVER UITKERINGSINSTANTIES

LEEUWARDEN - Ruim negentig Friese uitkeringsgerechtigden hebben gisteren hun beklag gedaan over de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel. Het Platform Uitkeringsgerechtigden (PUF) had speciaal voor dit doel in Leeuwarden een melddag op touw gezet.

De aard van de klachten kwam overeen met de losse meldingen die het PUF al eerder noteerde. Grote ontevredenheid bestaat er over de informatie van de uitkeringsinstanties. Die is dikwijls summier, onduidelijk, incompleet of onjuist.

Ook komt het voor dat de melders overvoerd zijn met informatie en door de bomen het bos niet meer zien. Een persoonlijke aanpak, in de vorm van een huisbezoek door een onafhankelijke deskundige, ware beter geweest, meent het PUF.

De uitkeringsinstelling Cadans springt er in negatieve zin uit. Veel melders vinden het oneerlijk dat Cadans de klanten slechts twee maal per jaar een specificatie van de uitkering toestuurt, zodat controle lastig is.
[Het GAK doet het overigens ook niet beter: Ook zij sturen alleen bij wijziging van de uitkeringshoogte een specificatie. Op zich hoeft dat m.i. geen bezwaar te zijn, mits men bij het overboeken van het geld op bank of giro van betrokkene zorgt dat de specificatie op het dagafschrift belandt. Het GAK deed dat vroeger wel, maar op een gegeven moment niet meer, zodat alleen het nettobedrag nog zichtbaar was op iemands dagafschrift.]

Bezorgd is het PUF over het grote aantal meldingen van mensen die er financieel op achteruit gaan. Mogelijk krijgen zij geld terug van de belastingdienst, maar dit zal pas blijken over 2001. Het PUF concludeert dat de beloofde verbetering van de koopkracht aan de neus van de uitkeringstrekkers voorbijgaat.
[Het leeuwendeel van de meldingen had betrekking op de volgende situatie: Man heeft WAO-uitkering en partner heeft klein bijbaantje. Daar trad maandelijkse netto-achteruitgang op vergeleken met vorig jaar van bedragen tussen de ¦200,- en pakweg ¦280,-
De oorzaak moet verder worden achterhaald. Deze mensen worden teruggebeld en met hen wordt afspraak gemaakt, waarbij men de papierwinkel mee moet nemen.
Voorzover er nu iets over valt te zeggen, heeft het met het volgende te maken: In het bruto-netto traject van de WAO zit de algemene heffingskorting verwerkt in de loonbelastingtabel. Voorzover het bijbaantje van de partner beneden de ¦10.500,- ligt, zou diegene de algemene heffingskorting zelf rechtstreeks uitbetaald moeten krijgen. Dat zou ook zijn gebeurd. Een gokje van deze kant is: Wordt het effect veroorzaakt doordat de z.g. 'voetoverheveling' zoals in het oude belastingstelsel mogelijk was nu niet meer bestaat en heeft 2 maal algemene heffingskorting een kleiner belastingdrukkend effect op de loonbelasting dan het oude systeem?
Of zijn er fouten gemaakt m.b.t. het plaatsen van de WAO-uitkering in de juiste loonbelastingtabel? Het schijnt niets te maken te hebben met eventueel te verkrijgen andere heffingskortingen, want daarbij bestaat de keuze tussen nu meteen aanvragen via een voorlopige teruggave of achteraf over 2001 via de inkomstenbelasting terugvragen.
Kortom: Om zekerheid te krijgen over wat er nu precies aan de hand is, zullen mensen bij het PUF langs moeten komen op afspraak en de papieren mee moeten nemen.]

Veel bellers blijken van het kastje naar de muur te worden gestuurd. De uitkeringsinstantie verwijst naar de belastingdienst, en de laatste verwijst weer terug.
[Het gebruikelijke geklier: Als er fouten zijn gemaakt kan de oorzaak zowel liggen bij de uitkeringsinstelling als bij de belastingdienst of bij een van hen. Ik zou in die situatie beginnen bij het begin: De belastingdienst en eerst duidelijk zien te krijgen of hun straatje schoon is en dan m.b.v. die gegevens de uitkeringsinstelling benaderen. Het voorwerk bestaat er helaas in, dat je zelf eerst zicht hebt op de hoofdlijnen van het nieuwe belastingstelsel en vooral op de heffingskortingen en of ze meteen worden verwerkt in het bruto-netto traject van bv. de WAO of dat ze moeten worden aangevraagd via een voorlopige teruggave of via de inkomstenbelasting achteraf alsnog kunnen worden verkregen.]
Overigens vertelden nogal wat betrokkenen dat de belastingdienst door overbezetting van de telefoonlijnen zeer slecht te bereiken is.
[Als je in een stad woont waar een inspectie van de belastingdienst particulieren is gevestigd, zou je er ook nog heen kunnen gaan om te proberen hetzij het probleem meteen te laten oplossen, hetzij om een afspraak te maken. Zorg dat je alle papieren bij je hebt en je je vragen paraat hebt.]

Een opmerkelijke klacht betrof een vrouw wier wegenbelastingschuld door de fiscus vast in mindering was gebracht op geld dat zij vanwege haar uitkering nog te goed had.
[M.i. mag een belastingschuld worden verrekend met een vordering op de belasting; helaas. Boeiend wordt het dan wel als betrokkene bijstand heeft: Betrokkene krijgt minder heffingskorting van de belasting of helemaal niets en de soos moet de heffingskorting in mindering brengen op de uitkering. Wat valt er dan te korten voor de soos?

De heffingskorting minus de belastingschuld of het oorspronkelijke bedrag van de heffingskorting?
Tweede punt is: Stel dat de heffingskorting groter was per maand dan tien procent van de bijstandsuitkering en stel dat een flink aantal maanden de hele heffingskorting wordt opgegeten door die belastingschuld die men verrekent?
Zij houdt dan minder over dan 90 procent van het voor haar geldende bijstandsniveau, terwijl bv. deurwaarders die beslag leggen op een bijstandsuitkering niet verder mogen gaan dan maximaal 10 procent van de bijstandsuitkering inhouden. Nu gaat het in dit geval niet om een gewone schuld, maar om belastingschuld, dus dat zou anders kunnen zitten, maar een resultaat waarbij men het qua geld moet doen met minder dan 90 procent van de Abw lijkt me sociaal zeer ongewenst en vraagt bijna om nieuwe problemen zoals huurachterstanden, problemen met energiebetalingen ed.]

De bevindingen van het PUF zullen onder meer worden toegezonden aan de Tweede Kamer, in de hoop op reparatiewetgeving.
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].