OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1 JULI 2008.


Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 juli 2008
Bron: Blad Huis aan Huis van woensdag 2/7/2008
Gemeenterubriek "Aan de Grote Klok"


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/7/2008

Per juli 2008 gaan vergeleken met de laatste wijziging in januari 2008 de bijstandsuitkeringen netto wat vooruit. De gezinsbijstand wordt EUR 13,74 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 12,36 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 9,62 per maand omhoog. Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen. De vakantiegeld-opbouw DAALT echter iets en wel bij ALLE bijstandsuitkeringen...
Dit verschijnsel deed zich ook al voor bij de laatste verhogingen van de bijstand in juli 2007 en januari 2008 en het betekent dat de verhoging van de maandbedragen voor een stukje berust op een sigaar uit eigen doos...
Al met al gaat het per saldo opnieuw om marginale verhogingen, net als bij het vorige kabinet, m.i. te laag om het inflatiepercentage en het gestegen prijsindexcijfer te compenseren. Kortom: de bijstand blijft gewoon teveel om dood te gaan, maar te weinig om van te leven. Ik hoef alleen maar te wijzen op het feit dat de prijzenoorlog tussen de supermarkten nu echt wel voorbij is: ze zijn allemaal bezig met een inhaalslag qua prijzen van levensmiddelen en vooral de laatste maanden is dat goed merkbaar...
Mondiaal spreekt men over voedselschaarste en hoge olieprijzen, wat hier niet betekent dat de supermarkt leeg raakt, maar wel dat de prijzen verder zullen stijgen, evenals de prijzen van producten die uit olie gemaakt worden en de energieprijzen. De marginale verhogingen van de bijstandsuitkeringen kunnen dat bij lange na niet compenseren....

Voor wat betreft dit overzicht: het blijft een kunst de slecht bezorgde Huis aan Huis te pakken te krijgen en daarom blijf ik er voor pleiten om dit overzicht mee te sturen met het maandelijkse overzicht van de uitkering zoals Sociale Zaken dat verstuurt aan de mensen met een bijstandsuitkering.

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JULI 2008

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1273,37 EUR 1214,79 EUR 58,58
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1146,03 EUR 1093,31 EUR 52,72
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1235,17 EUR 1178,35 EUR 56,82
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1082,36 EUR 1032,57 EUR 49,79

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1146,03 EUR 1093,31 EUR 52,72
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1018,70 EUR 971,84 EUR 46,86
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1107,83 EUR 1056,87 EUR 50,96
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 955,03 EUR 911,10 EUR 43,93

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 891,36 EUR 850,36 EUR 41,00
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 764,03 EUR 728,88 EUR 35,15
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 853,16 EUR 813,91 EUR 39,25
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 700,36 EUR 668,14 EUR 32,22

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 636,69 EUR 607,40 EUR 29,29
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 764,03 EUR 728,88 EUR 35,15
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 700,36 EUR 668,14 EUR 32,22

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1337,72 EUR 1276,18 EUR 61,54
Paar,65+/65-  EUR 1337,72 EUR 1276,18 EUR 61,54
Alleenstaande
ouder      EUR 1202,53 EUR 1147,21 EUR 55,32
Alleenstaande  EUR 975,01 EUR 930,16 EUR 44,85

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 191,01
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 89,14

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft.
Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48. Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakte in januari 2006 weer tot 1 : 2,14 en bleef op 1/7/06 ook 1:2,14. Sinds die tijd t.m. 1/7/2008 bleef de verhouding 1 : 2,14.

Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft.
Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils.
Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie: Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom. Ook moeten kosten gemaakt worden om de vaak in een niet al te beste staat verkerende panden wat wind- en waterdicht te krijgen of te houden.
Heeft men geen gas en elektra, dan moet verlichting vaak geregeld worden door bv. petroleumlampen en eten koken door op flessengas (butaangas) te koken, wat m.i. duurder is dan koken op aardgas. Verwarming moet dan vaak geregeld worden door een houtkachel, maar ook hout is meestal niet gratis.