Eigen bericht


LEEUWARDEN - Bij de discussie in de Commissie Bestuur en Middelen is ook dit jaar weer discussie gevoerd over de hoogte van de tarieven. Deze maal was dat extra belangrijk omdat in 2001 de nieuwe W.O.Z.-waarden gaan gelden. (Hertaxatie woningen en bedrijfspanden in kader Wet Waardering Onroerende Zaken)
Een van de discussiepunten was een onderdeel in het B&W-voorstel om de middels de tarieven doorberekende reservering van 6 ton voor de onkosten m.b.t. de te verwachten bezwaarschriften te verhogen tot 1,7 miljoen. Een meerderheid van de Commissie Bestuur en Middelen was het daarmee niet eens.
Op 22-11-2000 vergaderden zij voor de tweede maal over het OZB-voorstel. B&W kwamen toen met een Memo (datum Memo 10-11-2000)waarin werd gesteld dat ze gezien de eerdere vergadering van B&M op 10-10-2000 afzagen van verhoging van deze reservering en kwamen in dat Memo met een herzien/verlaagd tariefvoorstel. Dat scheelde ongeveer ¦4,- per ¦100.000 WOZ-waarde. Geen groot bedrag dus, maar daar ging het ook niet om; het was meer een principe-kwestie.

Op 18-12-2000 moet o.a. het OZB-tarief definitief door de Raad worden vastgesteld. En nu stellen B&W in dat voorstel doodleuk weer dat deze voorziening er gewoon bij komt en dat "het creëren van een dergelijke voorziening is besproken in de eerdergenoemde Commissie Bestuur en Middelen.
De commissie heeft over dit onderwerp geen eenduidig advies uitgesproken.
Het College handhaaft haar voorstel."

Daarna volgen de tarieven in het bedoelde Raadsstuk. En die tarieven zijn doodleuk weer even hoog als in het oorspronkelijke voorstel en dus hoger dan in het Memo van B&W zelf...

Wat een goedkope truc...
Als de Raad dus niet oplet, krijgen B&W dus alsnog hun zin. Tevens hebben ze dan een nieuw criterium ingevoerd voor adviezen van de Commissie Bestuur en Middelen: Als het advies niet unaniem is, doen wij gewoon toch onze zin...
Nu ja, uiteraard voorzover ons dat het beste uitkomt. Ook m.b.t. dit detail (wel/niet de voorziening voor bezwaarschriften in de tarieven OZB verhogen) blijkt dat een Memo van B&W zelf niet meer is dan een vod papier als dat zo uitkomt.
Overigens blijft het sowieso een vreemde zaak dat burgers zelf de kosten betalen van hun eigen bezwaarschriften via de OZB-tarieven, terwijl bezwaarschriften behandelen toch een normale taak is van de overheid.

Samengevat: Als de Raad zit te slapen krijgen B&W alsnog hun zin op dit punt, want: Een aangenomen voorstel is een aangenomen voorstel...
Als de Raad echter oplet, heet e.e.a. een 'vergissing' van de ambtenaar.
Dat soort 'vergissingen' zijn echter van dezelfde soort als bij het teruggeven van wisselgeld in de supermarkt: Daar zou je verwachten dat gemiddeld en statistisch de supermarkt er even vaak geld bij in schiet als dat ze teveel ontvangt. Jaren terug deed de Consumentenbond daar onderzoek naar. Wat bleek: In ruim 70 procent van de gevallen waarbij het onjuiste bedrag werd teruggegeven aan de klant was dat te weinig wisselgeld...

secretariaat Ver. PEL