OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN
PER 1 JULI 2007.


Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 juli 2007.
Bron: Website gemeente Leeuwarden


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/7/2007

Per juli 2007 gaan vergeleken met de laatste wijziging in januari 2007, de bijstandsuitkeringen netto wat vooruit. De gezinsbijstand wordt EUR 10,12 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 9,11 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 7,09 per maand omhoog. Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen.
De vakantiegeld-opbouw DAALT echter iets...
Al met al gaat het per saldo om marginale verhogingen, net als bij het vorige kabinet, m.i. te laag om het inflatiepercentage en het gestegen prijsindexcijfer te compenseren. Kortom: de bijstand blijft gewoon teveel om dood te gaan, maar te weinig om van te leven.

Het overzicht komt van de website van de gemeente Leeuwarden, omdat het blad Huis aan Huis waarin de gemeente deze cijfers ook publiceert, zo slecht wordt bezorgd, dat we het bewuste nummer niet te pakken konden krijgen... Wellicht kan Sociale Zaken deze wijzigingen voortaan beter meesturen met hun maandelijke inkomstenoverzicht wat ze aan alle klanten sturen. Dan zijn alle belanghebbenden tenminste op de hoogte.

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JULI 2007

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1246,19 EUR 1186,37 EUR 59,82
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1121,57 EUR 1067,73 EUR 53,84
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1208,80 EUR 1150,78 EUR 58,02
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1059,26 EUR 1008,42 EUR 50,84

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1121,57 EUR 1067,73 EUR 53,84
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 996,95 EUR 949,10 EUR 47,85
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1084,18 EUR 1032,14 EUR 52,04
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 934,64 EUR 889,78 EUR 44,86

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 872,34 EUR 830,47 EUR 41,87
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 747,72 EUR 711,83 EUR 35,89
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 834,95 EUR 794,87 EUR 40,08
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 685,41 EUR 652,51 EUR 32,90

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 623,10 EUR 593,19 EUR 29,91
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 747,72 EUR 711,83 EUR 35,89
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 685,41 EUR 652,51 EUR 32,90

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1306,44 EUR 1243,73 EUR 62,71
Paar,65+/65-  EUR 1306,44 EUR 1243,73 EUR 62,71
Alleenstaande
ouder      EUR 1174,23 EUR 1117,87 EUR 56,36
Alleenstaande  EUR 952,75 EUR 907,02 EUR 45,73

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 186,93
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 87,23

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft. Dus: korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48. Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakte in januari 2006 weer tot 1 : 2,14 en bleef op 1/7/06 ook 1:2,14. De verhouding blijft nu ook 1:2,14.

Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft. Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils. Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie:
Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom. Ook moeten kosten gemaakt worden om de vaak in een niet al te beste staat verkerende panden wat wind- en waterdicht te krijgen of te houden.
Heeft men geen gas en elektra, dan moet verlichting vaak geregeld worden door bv. petroleumlampen en eten koken door op flessengas (butaangas) te koken, wat m.i. duurder is dan koken op aardgas. Verwarming moet dan vaak geregeld worden door een houtkachel, maar ook hout is meestal niet gratis.