Ook in het jaar 2000 liep het weer niet lekker met de betaling van de roemruchte 'Zalmsnip' in Leeuwarden en in sommige andere plaatsen.
Uit de Leeuwarder Courant van 10-11-2000:


STUDENTEN GRIJPEN VAAK NAAST ZALMSNIP

UTRECHT (ANP) - Veel gemeenten blijken de zogeheten Zalmsnip voor mensen met een laag inkomen, niet uit te keren aan studenten. Mogelijk steken gemeenten daardoor jaarlijks enkele miljoenen ten onrechte in eigen zak, zo meldde het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gisteren. Het ISO baseert zich op een onderzoek van een student aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Die ontdekte dat alleen al in zijn stad vorig jaar een ton overbleef aan Zalmsnippen en ¦85.000 dit jaar. Ook in Leeuwarden grijpen studenten naast de Zalmsnip.
Einde 1e LC-bericht.

In Leeuwarden wordt de Zalmsnip voor degenen die er wel recht op hebben verrekend via de Afvalstoffenheffing. Die heffing is een z.g. "meeliftende post" op de energienota's van Essent (v.m. Frigem). Mensen die recht hebben op kwijtschelding van deze gemeentelijke heffing behoren in Leeuwarden de Zalmsnip van de gemeente rechtstreeks op hun rekening te ontvangen. Maar kennelijk gaan er dingen niet goed met die verrekening van de Zalmsnip als de afvalstoffenheffing-inning via de Essent loopt.
Uit de rubriek "Ingezonden stukken" uit de Leeuwarder Courant van 5-12-2000:


Verlaging afvalstoffenheffing is onjuist verrekend

ZALMSNIP VERSNIPPERD

De afvalstoffenheffing in de gemeente Leeuwarden zou dit jaar worden verlaagd met de Zalmsnip, oftewel ¦100. Die verlaging zou worden verrekend in de jaarafrekening van de Frigem, thans dus Essent. Bovendien zou de afvalstoffenheffing dit jaar met ¦20 extra worden verlaagd.
[Dat was het extra bedrag dat voor de overigen overbleef omdat de gemeente ten onrechte dit jaar de Zalmsnip niet aan studenten wilde uitbetalen, of beter gezegd, niet aan kamerbewoners.]

Uit de jaarafrekening van Essent blijkt echter, dat de Zalmsnip niet volledig is verrekend en de extra verlaging van de afvalstoffenheffing ad. ¦20 niet is toegepast. Essent heeft bij de jaarafrekening de Zalmsnip van het jaar 2000 versnipperd over 12 gelijke maandelijkse termijnen. Op de jaarafrekening zijn evenveel maandelijkse termijnen van de Zalmsnip verrekend als het aantal maanden, dat die jaarafrekening van het jaar 2000 omvat. In mijn geval betrof dat tien maanden.
[Het staat er wat ongelukkig, maar het komt er bv. op neer dat: Het verbruiksjaar loopt van 1-11-99 tot 1-11-2000. 12 maanden uiteraard. 10 van die 12 maanden vallen in het jaar 2000. De Zalmsnip is elke maand voor eentwaalfde deel verrekend. Deze man heeft dan op zijn eindnota van 1-11-2000 gezien dat hij maar tientwaalfde deel van die ¦100 heeft gehad en hij mist ook de beloofde ¦20,- extra.]

Er zijn in mijn nadeel dus twee maandelijkse termijnen van deze Zalmsnip in de kas van de gemeente Leeuwarden blijven zitten, samen met de niet verrekende extra verlaging van de afvalstoffenheffing ad. ¦20.
[Als het systeem nog net zo werkt als indertijd bij Frigem, wordt op het moment van de eindnota de door Essent ontvangen Afvalstoffenheffing aan de gemeente afgedragen. De Essent heeft daarvan tot die tijd de rente getrokken, wat vermoedelijk een onderdeel is van de deal tussen Essent en gemeente. De gemeente heeft intussen *alle* Zalmsnip-geld zelf in kas gehouden, maar ontvangt gewoon minder Afvalstoffenheffing via Essent.
Dus gewoon het volle bedrag conform de tarieven minus de korting middels de Zalmsnip. Het tweetwaalfde deel Zalmsnip 2000 plus 20 piek zitten m.i. gewoon bij Essent. Hoe het dan verder gaat qua voorschotten over de laatste 2 maanden van 2000 staat niet in het verhaal. Maar dat het zo niet echt goed komt, lijkt wel vast te staan. Essent moet m.i. op de eindnota het volle bedrag qua Afvalstoffenheffing zetten voor 2000 minus ¦100 en minus ¦20.]

Deze vorm van verrekening van de Zalmsnip is in strijd met de wettelijke regeling daaromtrent. Van de Zalmsnip mag ¦75 worden verrekend en moet ¦25 contant aan de rechthebbende worden uitgekeerd.
[Of dat nog klopt in dit jaar weet ik niet: Gemeenten hebben dit jaar van de Tweede Kamer die dat in november 1999 regelde meer vrijheid gekregen in de wijze waarop de Zalmsnip wordt verrekend/uitbetaald.]

Leeuwarden
J.C. Dreves
Einde 2e LC-bericht (Ingezonden verhaal) Commentaar tussen [].


Tenslotte: Er is een simpele methode om van dit gedoe af te zijn: Stuur een aangetekende brief aan Essent waarin wordt meegedeeld dat je nimmer toestemming aan hen gaf de Afvalstoffenheffing te innen en dat je weigert verder nog 1 cent Afvalstoffenheffing te betalen aan hen. Tevens deel je hen in die brief mee dat je uiteraard bereid bent en blijft de verbruikte energie aan hen te betalen. Tenslotte deel je mee dat je het maandvoorschot verlaagt met het bedrag van de 'meeliftende post', die je uiteraard deelt door het aantal termijnen van het verbruiksjaar. Het energiebedrijf mag naar aanleiding hiervan niet overgaan tot afsluiting van gas en elektra. De gemeente zal voortaan een aanslagbiljet Afvalstoffenheffing moeten sturen met daarop in mindering gebracht het juiste bedrag van de Zalmsnip, als zo'n gemeente zoals hier de Zalmsnip verrekent met de Afvalstoffenheffing. Heb je weinig geld, dan is het verstandig per maand steeds een stukje van de Afvalstoffenheffing te reserveren. Zit je qua inkomsten op bijstandsniveau of net daarboven, dan is het ook verstandig om na te gaan of je ook kwijtschelding kan krijgen van de aanslag. Voorzover ik uit stukken van de Tweede Kamer kan opmaken, moet de gemeente ook dan de Zalmsnip aan je uitbetalen, door bv. storting op bank- of girorekening.

secretariaat Ver. PEL