AANKONDIGING VAN DE VOLTALLIGE CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN: OPENBARE BIJEENKOMST VOOR PUBLIEK OP
DINSDAGMIDDAG 14 FEBRUARI 2006


AANKONDIGING VAN DE VOLTALLIGE CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN:

Dinsdagmiddag 14/02/2006 14.00-16.00 uur:
DE KLANT AAN HET WOORD: OPENBARE MIDDAG VAN DE CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering op het minimumniveau of een uitkering. De Cliëntenraad waarin o.a. zitting hebben: Vereniging PEL, Stichting BLUT en het Komitee Vrouwen en Bijstand wil deze middag graag met u meepraten, als u:
* op een of andere wijze afhankelijk bent van een inkomen op het minimumniveau of een uitkering;
* klant bent van Sociale Zaken;
* een beroep wilt doen op bijzondere bijstand;
* een reïntegratietraject volgt of dat binnenkort gaat doen.

Heeft u vragen of wilt u een ervaring kwijt, dan bent u van harte welkom. De Cliëntenraad Werk en Inkomen is er per slot voor u!
Plaats: De Open Hof, Goudenregenstraat 77 Leeuwarden.