OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1 JANUARI 2006.


'Overzicht bijstandsuitkeringen per 1 januari 2006'.
Bron: Rubriek "Aan de Grote Klok" van de gemeente Leeuwarden in het blad Huis aan Huis van woensdag 21/12/2005.


OVERZICHT BIJSTANDSUITKERINGEN PER 1/1/2006

Per januari 2006 gaan vergeleken met de laatste wijziging in mei 2005, de bijstandsuitkeringen netto wat vooruit. Het werd tijd! Of dat samen met de zorgtoeslag voldoende is om de premies op te brengen voor de zorgverzekering? Om maar niet te spreken over de ook in 2006 te verwachten verdere stijging van de energieprijzen.
Ook duiken hier en daar verhalen op over tegenvallende huurtoeslag, de vervanger van de huursubsidie, plus enkele berichten over huurverhogingen per 1 januari 2006. Of dat hier ook gebeurt door de corporaties? Zo ja, mail ons even.
De uitkeringen zelf: De gezinsbijstand wordt EUR 43,77 per maand hoger, de uitkering voor eenoudergezinnen EUR 39,40 per maand en de bijstand voor alleenstaanden van 23-65 jaar gaat EUR 30,64 per maand omhoog.
Bij alleenstaande ouders en alleenstaanden gaat het daarbij om de basisuitkering plus de toeslag die respectievelijk dan op 90 procent WML (Wettelijk minimumloon) en 70 procent WML komen. Toch wreekt zich hier weer het feit dat de bijstandshoogte netto wordt bepaald, niet bruto. Was dat laatste het geval geweest, dan had het per 1 januari vervallende 'werknemersdeel ziekenfondspremie' gezorgd dat het traject bruto-netto korter werd. Anders gezegd: De bijstand was nog wat hoger uitgevallen. Straks komt sociale zaken met de jaaropgaaf over 2005 met daarop o.a. het gereconstrueerde brutojaarinkomen over 2005 en een jaar later met de opgave 2006. Je zou dan de bruto jaarbedragen eens moeten vergelijken: Ik vermoed dat er weinig verschil zal zijn. Anders gezegd: De stijging van de bijstandsuitkeringen is m.i. deels bekostigd uit een korter netto-bruto traject.

Uit het blad Huis aan Huis van woensdag 21/12/2005:

WET WERK EN BIJSTAND BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2006

Woonsituatie Totale uitkering Maanduitk. Vak.toeslag

Paren van 21 jaar maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1201,20 EUR 1142,34 EUR 58,86
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 1081,08 EUR 1028,11 EUR 52,97
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1165,16 EUR 1108,07 EUR 57,09
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 1021,02 EUR 970,99 EUR 50,03

Alleenstaande ouders van 21 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 1081,08 EUR 1028,11 EUR 52,97
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 960,96 EUR 913,87 EUR 47,09
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 1045,04 EUR 993,83 EUR 51,21
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 900,90 EUR 856,17 EUR 44,14

Alleenstaanden van 23 jaar en ouder maar jonger dan 65 jaar

Alleenwonend  EUR 840,84 EUR 799,64 EUR 41,20
Kamerverhuurder
of kostgever  EUR 720,72 EUR 685,40 EUR 35,32
Kamerhuurder
of kostganger  EUR 804,80 EUR 765,36 EUR 39,44
Niet-commercieel
woningdeler   EUR 660,66 EUR 628,29 EUR 32,37

Alleenstaanden van 21 en 22 jaar

21 jaar,
alle situaties EUR 600,60 EUR 571,17 EUR 29,43
22 jaar,
alleenwonend of
commercieel
woningdeler   EUR 720,72 EUR 685,40 EUR 35,32
22 jaar,
niet-commercieel
woningdeler   EUR 660,66 EUR 628,29 EUR 32,37

Personen van 65 jaar en ouder

Paar,65+/65+  EUR 1261,72 EUR 1199,90 EUR 61,82
Paar,65+/65-  EUR 1261,72 EUR 1199,90 EUR 61,82
Alleenstaande
ouder      EUR 1133,09 EUR 1077,57 EUR 55,52
Alleenstaande  EUR 913,18 EUR 868,43 EUR 44,75

Verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten

Alleenwonenden, jonger
dan 65 jaar         EUR 173,09
Woningdelers, jonger
dan 65 jaar         EUR 80,49

N.B.: Opvallend is, dat de verlaging vanwege het ontbreken van woonkosten sinds januari 2005 niet meer de verhouding 1 : 2 heeft.
Dus: Korting woningdeler staat tot korting alleenwonende als 1 : 2. In januari 2005 werden deze kortingsbedragen resp. 80,49 en 172,48.
Die verhouding was: 1 : 2,14 en bleef hetzelfde bij de wijziging van de bijstandsbedragen in april 2005. De verhouding kroop in mei 2005 verder omhoog tot 1 : 2,15, maar zakt nu weer tot 1 : 2,14.
Ik blijf dit nog steeds een vreemd punt vinden bij deze 'krakerskorting', die overigens ook dak- en thuislozen treft. Ook zij hebben echter woonkosten, of zo men wil 'verblijfskosten' als ze ergens voor de nacht onderdak vinden, b.v. bij De Terp of het Leger des Heils. Ook is het een fabeltje dat er geen woonkosten zijn in een kraaksituatie: Er moet wel worden betaald voor de nutsvoorzieningen en het energiebedrijf vraagt vaak een forse waarborgsom.