De slag om de tarieven voor 2001, het jaar waarin de hertaxatie van de waarde van de woningen (WOZ) in nota's (OZB) wordt vertaald, gaat door.
Uit de Leeuwarder Courant van 13-11-2000:


WETHOUDER ZWICHT: OZB-TARIEF IETS LAGER

LEEUWARDEN - De onroerende-zaakbelasting in Leeuwarden valt volgend jaar toch iets lager uit. Wethouder Hermien de Haan (financiën) ziet onder druk van een raadsmeerderheid af van een hoger risicofonds. Hierdoor kan het ozb-tarief met zo'n 20 cent per ¦5000 taxatiewaarde dalen.
[Dit levert dan een besparing op van ¦4,- bij een woningwaarde van ¦100.000,- Hakt er wel in dus...
Maar: Het gaat hier meer om het principiële punt: Waarom moeten burgers meebetalen aan de uren die ambtenaren maken bij het behandelen van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde? Alsof dat niet tot de normale taken van de overheid hoort. En dan ook nog eens aan de kosten op bezwaarschriften die, zoals het College vreesde, vooral door bedrijven zullen worden ingediend...]

Aanvankelijk wilde De Haan met de ozb van 2001 ruim ¦1 miljoen extra binnenhalen ter dekking van het risico, dat bedrijven met succes in beroep gaan tegen hun aanslag. De meeste fracties vinden zo'n risico-opslag in strijd met de belofte dat de lokale lasten niet zullen worden verhoogd.

Het inningsrisico van de ozb zal nu uit de algemene reserve worden gedekt.
Burgemeester en wethouders blijven bij hun voorstel de ozb-tarieven voor woningen en niet-woningen te differentiëren.
Op deze wijze worden de woningeigenaren en -huurders enigszins gespaard ten laste van de eigenaren van overig onroerend goed. Deze laatste categorie bleek bij hertaxatie minder in waarde te zijn gestegen.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Was het al een lichtpuntje dat dat belachelijke risicofonds uit het tariefvoorstel verdween, het volgende verhaal is zelfs revolutionair...
Of zit er een adder onder het gras?
Uit de Leeuwarder Courant van 14-11-2000:


RAAD ZOU OZB WEL WILLEN AFSCHAFFEN

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden wil een landelijke discussie uitlokken over afschaffing van de onroerende-zaakbelasting (ozb). In plaats van de ozb zou er een eerlijker en gemakkelijker te hanteren lokale heffing moeten komen. Op voorstel van D66 zal Leeuwarden de Vereniging van Nederlandse gemeenten per brief om een voorstel vragen.
[Ach gut, weten ze zelf niks te bedenken? Ze zullen de VNG om een voorstel vragen.... De stakkers.
En waarom zou een lokale heffing eerlijker zijn?! De hemel beware ons voor lokaal gedoe, want meestal wordt de willekeur nog veel groter! Dan nog liever centrale regelgeving; gelijk voor het hele land.
Mijn voorstel zou snel klaar zijn: Afschaffing van de OZB en verhoging met hetzelfde bedrag vanuit het Rijk richting gemeentefonds. Om dat bedrag voor het Rijk op tafel te brengen: Kleine verhoging van de directe belastingen; dus gewoon van de inkomstenbelasting. In 1 klap ben je zo af van het binnen de OZB niet echt op te lossen probleem van de volkomen ongelijkmatige waardestijgingen binnen het hele bestand woningen van goedkoop naar superduur.
Want dat is in deze discussie het echte grote probleem. Ondanks dat het in theorie in feite wel klopt, blijft juist dat onverkoopbaar aan woningeigenaren en huurders. Juist de goedkoopste woningen worden op dat punt het zwaarst getroffen. Stijging: 112 procent...]

De ozb-aanslag stoelt op de getaxeerde marktwaarde van onroerend goed. De gemeenteraad is flauw van de grillige verschuivingen in lastendruk waarmee elke taxatieronde gepaard gaat. [Wie niet?] Maar de raad hecht er wel aan dat de gemeente een eigen belastingheffing houdt. De ozb brengt jaarlijks een kleine ¦60 miljoen op.
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].