SCHULDEN HUISHOUDENS STEEDS HOGER
SCHULDHULP STUIT OP ONWIL VAN CLIËNTEN
'Minima in schulden door nieuw zorgstelsel'


'Schulden huishoudens steeds hoger'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 8/1/2005 plus:
'Schuldhulp stuit op onwil van cliënten'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 28/7/2005 plus:
'Minima in schulden door nieuw zorgstelsel'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 30/7/2005


Als inleiding op het tweede bericht eerst een bericht uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 8/1/2005 over de situatie inzake schulden en huishoudens in het algemeen:

SCHULDEN HUISHOUDENS STEEDS HOGER

Inkomensverschil arm en rijk groeit

DEN HAAG (GPD, ANP) - Veel Nederlandse huishoudens zien geen mogelijkheden tot bezuinigen meer en maken steeds meer schulden om rond te komen. Ook blijven rekeningen langer liggen. Met name de lage inkomens lenen meer. Het verschil tussen rijk en arm is in 2004 verder toegenomen.

[Eigenlijk iets wat we al lang wisten.]

Dat zijn enkele conclusies uit de eindejaarsenquête van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Volgens het instituut is bij veel huishoudens de rek er uit. In 2002 en 2003 gaf 45 procent van de huishoudens aan te hebben bezuinigd. Over 2004 lag dat 10 procent lager, vooral omdat er eenvoudigweg minder te bezuinigen valt. Als er toch werd bezuinigd was dat het vaakst op kleding, gevolgd door dagelijkse boodschappen en voeding, abonnementen en vakanties.

[Moeten bezuinigen op de dagelijkse boodschappen en voeding is een teken aan de wand. Geen abo's en niet met vakantie is niet leuk, maar nog niet essentieel. Boodschappen en voeding wel, hoewel het ook knullig is als je zowat geen broek of rok meer aan je k.. hebt.]

In het onderzoek geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat zijn of haar financiële situatie vorig jaar slechter is geworden. Mensen met een inkomen beneden modaal zijn er naar eigen zeggen vaker op achteruit gegaan.

[Ook dit verwondert me niks. Iedereen beneden modaal heeft dit kunnen merken.]

Het Nibud maakt zich zorgen over de financiële situatie bij de lage inkomens. Zij gaven aan in 2004 meer rood te hebben gestaan dan in 2003. Ook moesten ze noodgedwongen rekeningen langer laten liggen en werd er meer geleend om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Volgens het instituut logisch, want in deze groep zijn meer mensen in inkomen achteruit gegaan dan in de groep van hoge inkomens. Onder lage inkomens werden bijna twee keer zoveel leningen afgesloten dan onder de hoge inkomens.

[Dit is echt een teken aan de wand: Moeten lenen om de gaten qua noodzakelijke uitgaven te dichten. Doordat de vaste lasten dan toenemen met rente en aflossing, wordt het besteedbaar budget nog kleiner.]

De inkomensverschillen tussen arm en rijk zijn weer verder uit elkaar komen te liggen. De budgetonderzoeker wijst er op dat er voor mensen in geldnood veel regelingen zijn via gemeentes of de belastingen om de financiële last enigszins te verlichten.

[Er zijn redelijke regelingen, maar ook regelingen die zo doortrapt in elkaar zitten, dat je er zowat nooit voor in aanmerking komt, wat kennelijk ook de bedoeling was gezien de criteria. Maar goed, het staat goed naar buiten toe: Kijk ons eens een fijne regeling hebben...]

Ruim een derde van de mensen denkt er volgend jaar financieel op achteruit te gaan. Veel respondenten noemen als reden dat alles duurder is geworden, terwijl het inkomen niet voldoende is meegestegen om de prijsstijgingen te compenseren.

[Simpel zat: Prijzen omhoog, inkomens niet of nauwelijks. Bijstand en WAO werden zelfs netto iets lager.]

Volgens het Nibud zijn de gestegen schulden steeds minder te wijten aan de invoering van de euro. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat tweederde van de consumenten in staat is om van vaak gekochte artikelen de prijs in euro's aan te geven. Dat lag vorig jaar nog rond de 50 procent.

[Toch is bij de invoering van de euro al te veel gerekend door de heren ondernemers: 1 gulden is een euro. Verder zijn we ook nog belazerd met de wisselfactor 1 euro is 2,20371 gulden. De gulden was op dat moment meer waard dan die wisselkoers...]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Onderstaand bericht vonden we in de Leeuwarder Courant van donderdag 28/7/2005 inclusief enige vreemde uitspraken van directeur Ger Jaarsma van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland:

SCHULDHULP STUIT OP ONWIL VAN CLIËNTEN

LEEUWARDEN - De Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (GKB) krijgt steeds meer te maken met onwillige klanten. Die vinden het beleid van de GKB te streng en weigeren mee te werken aan het oplossen van hun schulden. Directeur Ger Jaarsma spreekt van een zorgelijke maatschappelijke trend.

[Volgens TeleText op 28/7/05 had hij o.a. gezegd dat 60 procent van de mensen die bij hen aankloppen, afhaken. Hij moet het ook eens hebben over mensen die door hen worden afgewezen, vooral mensen in de bijstand, die te weinig betalingscapaciteit hebben volgens het GKB. Dit geldt dan m.n. voor de jongerenuitkeringen.]

Schuldenaars met een bijstandsuitkering die nog een auto hebben, moeten die van de GKB verkopen om kosten te sparen. Steeds meer mensen accepteren dat niet en haken af bij het proces van schuldsanering.
"Zij zien die auto dan als eerste levensbehoefte", legt Jaarsma uit.

[Ja, erg toch? Een auto is vooral op het platteland met z'n steeds verder afnemende openbaar vervoer bijna een must, ook als je werk zoekt. Je actie-radius wordt qua gebied waar je werk zoekt gewoon groter. Dan wordt een auto zowat eerste levensbehoefte. Neemt niet weg, dat een auto wel een kostenvreter is: Brandstof, APK, verplichte WA-verzekering, motorrijtuigenbelasting enz. Als je in een beetje stad woont, zou ik een auto weg doen, als ik er zo voor stond. Jaarsma ziet echter geen nuances t.a.v. nut en noodzaak van een auto en wil een beeld schetsen van een onverantwoordelijke mentaliteit van de mensen. Je zou dit al naar de individuele omstandigheden moeten bekijken, is mijn mening.]

Alcoholisten weigeren soms af te kicken, terwijl hun drankprobleem meestal de oorzaak is van de schulden. Vaak komen de afhakers later wel terug hij de GKB omdat ze opnieuw zonder geld zitten.

[Zal wel meer in het frequente café-bezoek zitten dan in het thuis-drinken. Afkicken is op zich het beste, maar ik zou beginnen met: Niet meer naar de kroeg, geen sterke drank i.v.m. de kosten, maar gewoon kratten bier uit de supermarkt. Beetje goedkoop merk, kratje per dag erdoor, kost DAT je qua kosten dan echt de kop? Als degene dat zo voor elkaar krijgt, dan kun je daarna eens beginnen aan afkicken.]

Jaarsma pleit voor een hardere aanpak, omdat anders voor te weinig klanten een blijvende oplossing kan worden geregeld.
Huisuitzettingen en afsluiting van gas en energie zouden daarbij volgens hem passende sancties zijn. De dreiging dakloos te worden zou veel mensen ertoe bewegen de schuldsanering toch door te zetten, meent Jaarsma.

[Dit zijn gewoon managers-praatjes van iemand die pretendeert een sociale bank te hebben, maar die in werkelijkheid net zo commercieel is als de rest. Wij, als GKB zien ons 60 procent van onze potentiële klanten door de vingers glippen en anderen moeten daar wat aan gaan doen door dwangmaatregelen. Woningcorporaties en energie- en waterleidingbedrijven moeten maar even oneigenlijk gaan dreigen terwille van bijvoorbeeld, een schuld aan Wehkamp die samen met andere schulden door het GKB gesaneerd wordt.
Als iemand drie maanden huurschuld heeft bij de corporaties hier, eindigt hij bij de rechter voor het hekje en de eis is: Ontbinding huurovereenkomst. Consequentie: Hij staat op straat. Bij energie- en waterschulden gaat gewoon de knop om of de kraan dicht.
Dit weet Jaarsma ook, dus bedoelt hij iets anders. Als iemand niet wil meewerken aan schuldsanering bij het GKB moet de verhuurder betrokkene z'n huis uitzetten, ook al is er geen huurschuld, maar gaat het om andere schulden. Dat bedoelt onze manager. Zo krijgt hij meer klanten...
Alsof het GKB al niet genoeg (extra) geld de laatste tijd kreeg van de gemeente Leeuwarden. Soms denk ik wel eens: Zo kan ik ook een 'gesponsorde' bank beginnen...
Maar: Is het dan geen sociale bank met o.a. het product schuldsanering, waarvoor je als gemeente wel iets over hebt? Per slot wil je als gemeente liever niet dat mensen niet meer uit hun schulden komen en kopje onder gaan. Ach, wat heet sociaal? Voor een kleine lening van bv. 1000 euro vragen ze dezelfde woekerrente als de handelsbanken, pakweg 13 tot 14,5 procent...
Verder hanteerden ze althans vroeger voorwaarden die de gewone banken niet hadden, zoals het moeten cederen (juridisch in eigendom overdragen) van het loon of de uitkering... Daar waren ZIJ dan juridisch de eigenaar van geworden...
Ook hadden ze de gewoonte om indertijd bijvoorbeeld bij een lening van 1000 gulden, de rente meteen bij de schuld op te tellen. Men leende dan 1000 gulden maar had meteen bv. 1190 gulden schuld aan hen. Nu kun je dat natuurlijk zo doen, maar vervolgens werd over het aflossingsbedrag (dan bv. 20 termijnen van 59,50) volgens hun zeggen weer rente berekend... Dat is dus dubbel vangen en daar hoefde je dus niet in te trappen. Echt sociaal dus...]

Mede door de toenemende onverschilligheid ten aanzien van schulden, meldden zich in 2004 6 procent minder mensen bij de GKB voor schuldregeling dan het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat budgetbeheer krijgt nam juist toe met 12 procent.

[Hoe weet men dat? Ja, het aantal mensen die hulp wilden nam af, maar hoe weet je dan waarom de mensen die niet kwamen, niet kwamen?!
Hier wordt een oordeel over de motieven van mensen geveld die men niet kent omdat ze niet langs kwamen. In de volgende alinea wordt over de oorzaken van dat niet komen weer een ander verhaal opgehangen. Kortom: Jaarsma praat er maar wat in om.]

De afname van het aantal aanvragen voor schuldregeling is te danken aan de integrale schuldhulp die de GKB in samenwerking met gemeenten en verslavingszorg doet, zegt Jaarsma. De bedoeling is de schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium te ontdekken en er meteen tegen op te treden. De GKB is landelijk een koploper op dit gebied, meldt Jaarsma. Nationaal stijgt het aantal aanvragen voor schuldhulp nog steeds, terwijl in Friesland de daling ook de eerste helft van dit jaar doorzet.

[Hier spreekt weer de manager die even wat reclame maakt voor z'n toko. Nu daalt het aantal aanvragen weer omdat ze samen met de integrale schuldhulpverlening zulk goed werk doen...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Via het GKB kun je ook terecht komen in de WSNP. Dit is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Op papier lijkt dit allemaal best redelijk, maar in de praktijk is dit een puinhoop.
Laatst al een tv uitzending over falende bewindvoerders, post die ze niet op tijd doorsturen (post loopt dan via bewindvoerder) met als gevolg bv. een strafkorting van de soos (bv. niet verschenen bij een oproep voor heronderzoek) enz. Meer ellende hierover staat op http://www.schulden.tk
Het GKB zelf is op internet te vinden onder http://www.gkbfriesland.nl

Maar wat te doen als je in een schuldsituatie verzeild raakt? Ik zou zeggen: Als je enigszins nog beschikt over een normaal verstand en 6 klassen lagere school maak je jezelf niet afhankelijk van hulpverleners en bewindvoerders die je elk gevoel van eigenwaarde ontnemen en je soms van de regen in de drup helpen. Leer zelf budgetteren, het is maar simpel.
Schrijf alle vaste uitgaven per jaar op, alles dus en vergeet niets. Deel die door 12. De rest is huishoudgeld. Dat is het hoofdprincipe. Hou je geen huishoudgeld meer over, betaal dan met voorrang de huur of hypotheek plus gas, elektra en water. Dan houd je onderdak en kan niemand je op straat zetten. Zoek uit waarvoor je kwijtschelding van belastingen kunt krijgen en vraag dat steeds aan.
Zie dit maar als een soort gokkast (deze gokverslaving is niet gevaarlijk!) onder het motto: Niet geschoten is altijd mis. Afgewezen: Pluis de regels uit en dien eventueel bezwaar in. Woon je in een stad: Doe de auto weg. Schuldeisers aan de deur? Bied een kleine afbetalingsregeling aan. Zijn ze niet akkoord? Laat dan maar voorkomen. Overleg brieven aan de rechter dat je een afbetalingsregeling voorstelde, maar dat de schuldeiser(s) niet akkoord ging(en).
Zeg alle abonnementen op. Samen is dat vaak een fors bedrag. Zeg de kabelTV op. Scheelt bijna 50 euro per kwartaal. Koop als je op een flat wat hoger zit, een kamerantenne met ingebouwde versterker van die 50 euro. Heb je Nederland 1, 2 en 3 terug. Of koop niets: Volgend jaar wil men heel Nederland voorzien van digitale tv. Als dat klaar is, werkt de kamerantenne niet meer omdat de analoge tv zenders dan uitgeschakeld worden. (Bv. toren Smilde) Met digitale tv kost een abo per maand een kleine 9 euro, dus zowat de helft minder dan de kabel. Telefoon opzeggen is dubieus i.v.m. ziekte ed. Zijn er al schulden qua huur, energie en water? Bied afbetalingsregelingen aan. Koop nooit op afbetaling bij postorderbedrijven: Bij de Kijkshop staat vaak hetzelfde spul, maar dan goedkoper... Sluit zeker geen leningen af en vooral niet bij de aanbieders die in radio- en tv-gidsen staan. Overigens staan tv-programma's ook in de krant. Met een losse krant gekocht op zaterdag in de supermarkt kun je het hele weekend vooruit. Jarig? Vraag een spaarlamp kado. Voorzie langzamerhand hele huis van spaarlampen, ze zijn echt zuiniger.
Dit alles vereist dat je zelf nadenkt en zelf bezig gaat. Grote voordeel: Je hebt met kredietbanken en bewindvoerders niets te maken, je bent arm maar vrij! Ik beweer niet dat deze weg makkelijk is, maar onmogelijk is het niet.

secretaris PEL


UPDATE 30/7/2005

Op zaterdag 30/7/2005 kwam de Leeuwarder Courant opnieuw met een bericht over minima en schulden, deze keer over mogelijke nieuwe schulden die kunnen ontstaan nadat vanaf 1/1/2006 het nieuwe zorgstelsel wordt ingevoerd:

'Minima in schulden door nieuw zorgstelsel'

DEN HAAG (GPD) - De nieuwe ziektekostenverzekering zal het aantal minima met schulden opjagen, verwachten de meeste sociale diensten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten.

[Dat zou best eens kunnen: Alleen al voor de basisverzekering gaat men 1100 euro per jaar betalen, zo wordt beweerd, maar reken m.i. maar pakweg op 100 euro per maand is 1200 euro per jaar.
Daarbovenop komt dan nog de premie voor de aanvullende verzekeringen en i.t.t. de basisverzekering heeft de zorgverzekeraar geen acceptatieplicht. Ze kunnen de aanvullende verzekering dus weigeren, je accepteren of je accepteren met uitsluitingen en/of een verhoogde premie. Als je bij een maatschappij je basisverzekering hebt of neemt, word je tot 1 maart 2006 zonder selectie geaccepteerd, heet het in een brochure van het ministerie van WVS. Over mogelijke hogere premies voor 'slechte risico's' wordt echter niet gesproken.
Mensen in de bijstand moeten m.i. extra opletten: Wie geen aanvullende verzekeringen neemt maar vervolgens om bijzondere bijstand verzoekt voor ongedekte ziektekosten, kon wel eens een afwijzing krijgen van de soos.
Bij de basisverzekering is het onduidelijk of je zelf de keuze hebt om een eigen risico te nemen van 0 tot 500 euro maximaal, of dat de zorgverzekeraar die keuze maar voor je maakt.
De voorlichtingsbrochure stelt: "Zorgverzekeraars kunnen u voor het basispakket een aanbod doen voor een eigen risico tussen 100 en 500 euro. U kunt zelf beslissen of u daar wel of niet gebruik van maakt."
Stel dat de zorgverzekeraar een aanbod doet voor het basispakket met een eigen risico en stel dat je dat niet wilt, wat dan? Kun je dan op zoek naar een andere zorgverzekeraar met een aanbod zonder eigen risico? Of stel dat je akkoord gaat en je bij de bijzondere bijstand je eerste kosten gaat declareren, omdat je eerst je eigen risico moet opsouperen bij de zorgverzekeraar voordat die betaalt? Waarschijnlijk vang je ook dan bot bij de soos.
Andere valkuil voor mensen in de bijstand: Het soort polis dat je afsluit: In natura of restitutie:
Bij restitutie moet je de ziektekosten eerst voorschieten en vervolgens declareren. Afgezien van het feit dat je dat maar moet kunnen (ziekenhuisnota's lopen zo in de duizenden euro's!) is er een tweede probleem:
Bij een restitutiepolis kun je zelf je zorgaanbieders uitkiezen, bv. naar welk ziekenhuis ga ik, maar de nota's voor precies hetzelfde bij het ene ziekenhuis liggen soms veel hoger dan bij het andere ziekenhuis. Het kan dan zijn dat de zorgverzekeraar de nota maar vergoed tot een bepaald standaardbedrag wat zij redelijk vinden.
Met de rest blijf je dan mooi zitten en ik zie de soos daarop geen bijzondere bijstand verstrekken.
Bij deze voorbeelden zal de soos vermoedelijk zeggen dat je onvoldoende verantwoordelijkheid hebt getoond voor de kosten van het bestaan o.i.d.
Intussen wordt er wel door de veel hogere premies steeds meer afgeschoven van de bijzondere bijstand naar de platte beurs van mensen met lage uitkeringen.
Advies: Mensen met lage uitkeringen en i.h.b. de mensen met minimumuitkeringen kunnen m.i. het beste de basisverzekering in natura nemen zonder eigen risico en als het mogelijk is, zich zo goed mogelijk aanvullend verzekeren.
Voor Leeuwarden is het te hopen dat de gemeente de AV-Frieso als collectieve verzekering zo goed mogelijk overeind weet te houden en zo uit weet te onderhandelen met zorgverzekeraar De Friesland dat de premie 10 procent lager ligt dan de standaardpremie.
Die tien procent is de maximale door de wet toegestane korting die mogelijk is bij collectieve verzekeringen zoals de AV-Frieso. Ik ben even wat uitgebreider op de zorgverzekering ingegaan omdat hierin al de basis zou kunnen worden gelegd voor het ontstaan van mogelijke toekomstige schulden als je niet heel goed je keuzes maakt.]

Mensen met een laag inkomen krijgen straks via de belastingdienst een zorgtoeslag.

[Tussen alleenstaanden en gezinnen zit het weer behoorlijk scheef, zoals te verwachten valt van de verheerlijkers van het gezin als enige juiste leefvorm: Kinderen zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering van een gezin. Gratis? Dacht het niet: Als per volwassene 1200 euro per jaar wordt betaald en 2 kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd, betaalt men in feite per persoon 2400 gedeeld door 4 is 600 euro per jaar. De alleenstaande betaalt 1200 euro per jaar.
M.a.w.: Wie zit er weer op verkapte wijze mee te betalen aan de ziektekosten van andermans kinderen? Ja, solidariteit niet waar? Wanneer werkt dat eens andersom?!
Om over de kraamzorg en verloskundige zorg die ook in het basispakket zitten, maar te zwijgen, als je niet bv. alleenstaand tienermoeder bent...
Over die zorgtoeslag het volgende: Het heet dat een alleenstaande met inkomsten tot maximaal 25000 euro per jaar maximaal 420 euro per jaar terugkrijgt van de belastingdienst en een gezin met een gezamenlijk inkomen tot 40000 per jaar maximaal 1200 euro per jaar.
In die situatie heeft een alleenstaande per saldo 780 euro betaald en dat gezin 1200 euro. Dus per persoon 600 euro met de kinderen gratis meeverzekerd... Hierbij ga ik uit van een nominale premie van 1200 euro per volwassene per jaar. Dus 180 euro extra voor de verzekering van andermans minderjarige kinderen... Overigens vraag ik me af wat men bedoelt met inkomen:
Brutoloon of -uitkering, fiscaal loon, belastbaar inkomen in box 1 of verzamelinkomen over box 1, 2 plus 3 van de inkomstenbelasting. Ik vermoed het laatste. Als dat zo is, gaat ook de hoogte van het spaargeld op te geven in box 3, nog een rol spelen.
Welke inkomensdefinitie het is, kan nogal wat verschil uitmaken qua echte inkomensgrenzen voor die zorgtoeslag.
Een ander punt is de procentuele premie van de zorgverzekering.
Het heet: "Iedereen die een inkomen heeft, is voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is, behoudens enkele uitzonderingen, verplicht deze bijdrage volledig aan u te vergoeden. Deze bijdrage is 6,25% van het inkomen en zal tot een maximale inkomensgrens van circa 30.000 euro worden geheven."
Ook wordt gesteld dat voor ziekenfondsverzekerden de procentuele ziekenfondspremie vervalt die op het inkomen wordt ingehouden. Ik mag aannemen zowel werknemers- als werkgeversdeel ziekenfondspremie. Er is immers geen ziekenfonds meer.
Verder wordt gesteld: "Voor alle verzekerden gaat de AWBZ-premie omlaag. Dit scheelt aanmerkelijk in uw netto-inkomen."
Ze vertellen er niet bij dat de AWBZ-premie afgelopen jaren steeds steeg opdat nu de mensen een sigaar uit eigen doos kan worden gepresenteerd. Ik vrees dat die sigaar uit eigen doos, dus de daling van de AWBZ-premie, moet dienen om een stuk van die nieuwe procentuele premie van 6,25 procent, af te dekken. Anderzijds heet het weer dat werkgever of uitkeringsinstantie die premie moet 'vergoeden'. Wat betekent dat nu? Werkgeversdeel ziekenfondspremie wordt vervangen door die 6,25%? Zo ja, dan is er niks aan de hand. Of wordt dit de vervanging voor het werknemersdeel ziekenfondspremie die je dan kennelijk weer terug moet zien te krijgen van werkgever of uitkeringsinstantie? Het is onduidelijk en het verhaal over de aanmerkelijke stijging van het netto-inkomen maakt wantrouwig.
Kortom: Er kon ons nog wel eens een lelijke verrassing te wachten staan met die procentuele premie... Om over wat de wijziging in het zorgstelsel en het gedoe met procentuele premies betekent voor de huursubsidie die net dan even wijzigt in een huurtoeslag, maar te zwijgen... Kortom: Je hoeft geen aso en randdebiel te zijn om schulden te krijgen!]

De sociale diensten zijn echter bang dat zij die niet zullen gebruiken om premie te betalen, maar voor andere dingen, zoals boodschappen of het afbetalen van andere schulden.

[Ook heel nuttig: Eten halen en boodschappen doen. Kan handig zijn als je honger hebt... Afbetalen van huur- of energieschulden is ook heel handig: Zetten ze je huis niet uit en zit je niet zonder water, gas en elektra... Ik wordt hier wat cynisch van... Hier spreekt weer de soos, die iedereen met een bijstandsuitkering voor randdebiel of gekke henkie aanziet, die vooral tegen zijn/haar eigen onverantwoordelijke gedrag moet worden beschermd... Laat de soos z'n mond eens open doen over het feit dat de bijstandsuitkering gewoon al jaren structureel te laag is en dat gemeenten al jaren met een lappendeken qua regelingen voor minima proberen de gaten wat te stoppen, bv. in Leeuwarden nu via het vergoeden van de aanschafkosten van de ID-kaart. Maar het zijn en blijven noodoplossingen!]

Dat kan leiden tot hoge premieschulden. Uiteindelijk zal de verzekering worden beČindigd en zullen grote groepen minima onverzekerd door het leven gaan. Vooral in de grote steden worden veel problemen verwacht.

[Ongetwijfeld zal het zo gaan in sommige gevallen, vooral bij mensen die lang moeten wachten op hun bijstandsuitkering na eerste aanvraag. Als Divosa dit vindt, hadden ze dat maar eerder aan de regering moeten vertellen toen de wet nog in behandeling was. Maar toen hoorde je ze niet en nu zijn de uitkeringsgerechtigden dom en onverantwoordelijk...]

De sociale diensten vinden bovendien dat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe zorgverzekering, die op 1 januari van kracht wordt. Ze weten bijvoorbeeld niet of ze geld op bijstandsuitkeringen mogen inhouden om ervoor te zorgen dat de premie wordt betaald.

[Wij als soos zullen het wel even regelen voor die dombo's die zomaar boodschappen gaan doen van de zorgtoeslag... Ik zie het nog wel zo gaan, dat de soos net als bij de heffingskortingen, ook deze zorgtoeslag al op voorhand in mindering brengt op de bijstandsuitkering... Inkomsten die je had *kunnen* kunnen hebben nietwaar? Ik hoop dat het zo wordt geregeld dat de soos net als bij de huursubsidie dit geld niet mag korten op de uitkering. Ik hoop dat het ook niet wordt toegestaan dat buiten de wil van betrokkene om, de soos de nominale premie gaat zitten betalen van de bijstandsuitkering. Dat is wat anders als betrokkene zegt: Soos, betaal jij dat maar aan de zorgverzekeraar en trek het maar af van mijn uitkering. Maar de soos moet afblijven van de zorgtoeslag.
Die komt de betrokkene toe, niet de soos! Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat betrokkene tegen de belastingdienst kan zeggen: Stort de zorgtoeslag maar op de rekening van mijn zorgverzekeraar, terwijl de zorgverzekeraar hem/haar een lagere nominale premie in rekening brengt.
Dus net als met huursubsidie die via huurmatiging meteen naar de verhuurder gaat.]

Ook Ger Jaarsma, directeur van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet verwacht dat zijn vereniging komend jaar opnieuw te maken krijgt met extra werk.
"Ik houd mijn hart vast voor 1 januari, als het nieuwe systeem voor de ziektekosten wordt ingevoerd. Mensen met een laag inkomen krijgen dan minder zaken vergoed, maar kampen met dezelfde, soms dure gezondheidsproblemen als Nederlanders met een hoger inkomen. Dat kan weer zorgen voor extra financiële problemen."

[Dan kunnen ze maar weer mooi 'begeleid' worden richting integrale schuldhulpverlening met veel budgetbeheer.
Uit het GKB-Jaarverslag 2004: "De GKB zal meer gaan bankieren. In 2004 komt 60% van de opbrengsten uit de schuldregeling en de Wsnp. Beide onderdelen zijn zeer conjunctuurgevoelig en zijn niet echt bancaire produvten. De bancaire producten zijn kredietverlening en budgetbeheer (40% van het resultaat).
Gezien de stabiliteit van de bancaire producten is het voor het GKB van belang zo snel mogelijk de huidige percentages "om te keren". Het grootste deel van de opbrengsten van de GKB Friesland moet komen uit bancaire producten. Er zal in 2005 in ieder geval gewerkt worden aan een flinke uitbreiding van het aantal budgetbeheerrekeningen. Er is een plan uitgewerkt om de kredietportefeuille weer uit te breiden. Andere financieringsvormen is een middel om uit te breiden. Het meer benaderen en beter communiceren met de doelgroep kan tevens een uitbreiding van de portefeuille opleveren. Daarnaast zal de GKB gaan nadenken of andere bancaire producten in te voeren zijn. Hierbij kan gedacht worden aan sparen en assurantiën."
Einde citaat.
Met dat laatste voornemen is niets mis, maar er moet kennelijk ook veel meer budgetbeheer komen. De integrale schuldhulpverlening, w.o. de HWL, moet uiteraard de nieuwe klanten binnenslepen en hen aanpraten dat budgetbeheer toch echt voor eigen bestwil is. Uiteraard heet zoiets "het meer benaderen en communiceren met de doelgroep".
Hun kredieten bestaan met name uit het omzetten na een akkoord met de schuldeisers van een zeker percentage van de schulden in 1 lening bij het GKB voor de klant.
Gelukkig is er een plan uitgewerkt om meer kredieten te verstrekken. Anders gezegd: Er is een plan uitgewerkt om meer klanten te krijgen. Maar ach, de klanten willen niet zo erg? Geen nood, dan moet de wetgever wellicht in aktie komen en zorgen dat corporaties en energiebedrijven de onwillige klant onder druk gaan zetten, om de GKB, die in 2004 nog ruim 180.000 euro toevoegde aan de algemene reserve, om de GKB aan meer winst te helpen en meer klanten. Het is te hopen dat de corporaties en de energiebedrijven zich niet voor de kar van Jaarsma laten spannen om te dreigen met 'passende sancties' als iemand niet mee wil doen met de schuldhulpverlening. Bovendien is het tot nu toe niet zo, dat een rechter iemand het huis uitzet met 1 maand huurschuld, ook al zou de corporatie dat vragen.
Zoals eerder gesteld, is het belangrijk altijd bij voorrang eerst huur plus gas, elektra en water te betalen en dan te zien wat er nog over is voor boodschappen en voor de rest. Als je in de bijstand zit, met geen enkel uitzicht op verbetering van die situatie en je hebt forse schulden, kun je hoogstens een hele kleine afbetalingsregeling voorstellen aan een paar van de belangrijkste schuldeisers. Ga daarbij nooit boven de 107 euro per maand, anders kun je kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wel vergeten.
Gaan ze niet akkoord, dan kan nooit op meer geld beslag worden gelegd dan op 10 procent van het voor jou geldende bijstandsniveau. Dat beslag vindt dan plaats bij de soos op de uitkering. Dreigen ze de meubels te verkopen? Breng waardevolle spullen ergens anders en zet wat oude troep neer. Laat ze die maar verkopen. Als bv. voor een bepaalde schuld een oude tv wordt verkocht, is het maar de vraag of de deurwaarder retour mag komen voor het restant van die schuld. Ik zou dat moeten nazien, maar zelf enig uitzoekwerk doen is ook niet verkeerd.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].