SOCIALE ZAKEN LEEUWARDEN GEEFT HELE KLANTENBESTAND SOOS AAN JOOP VAN DEN ENDE...
Van den Ende kreeg adressen werklozen


'Vrijkaartjes na schending privacy werklozen'


Schriftelijke vragen d.d. 2/3/2005 van
raadslid Katie Dolstra van de LLP
n.a.v. LC-bericht van 26/2/2005


KLACHT PEL OVER SCHENDEN PRIVACY


'Van den Ende kreeg adressen werklozen'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 26/2/2005 plus:
'Vrijkaartjes na schending privacy werklozen'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 5/3/2005 plus:
'Schriftelijke vragen d.d. 2/3/2005 van raadslid Katie Dolstra van de LLP n.a.v. LC-bericht van 26/2/2005' plus:
'Klacht PEL over schenden privacy'
Uit de Leeuwarder Courant van ma. 7/3/2005


Uit de notulen van de Cliëntenraad Sociale Zaken van 25/11/2004:

"Mw. Mulder deelt mee dat Joop van den Ende als kerstcadeau 2500 kaartjes (max. 2 kaartjes p.p.) aanbiedt aan klanten van SoZa voor de voorstelling "Crazy for you". Een kaartje kost rond EUR 58,- Elke klant krijgt hierover rond de kerst informatie toegestuurd en om voor een kaartje in aanmerking te komen moet z.s.m. gereageerd worden. Aan de leden van de clientenraad wordt verzocht dit aan niemand verder te vertellen, omdat het een verrassing is." Einde citaat.

Daar was niks mis mee: De soos stuurt een mailing naar haar klanten en meldt dat wie er belang bij heeft, even moet reageren richting Joop van den Ende om kaarten.
Het verzoek "dit aan niemand verder te vertellen" kwam echter in een heel ander licht te staan door onderstaand bericht, waarbij je je afvraagt wie er nu 'crazy' geworden is bij de soos...
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 26/2/2005:

Van den Ende kreeg adressen werklozen

HEERENVEEN - Vele honderden adressen van Friese werklozen zijn de afgelopen maand doorgespeeld aan Joop van den Ende. De theaterman kreeg de beschikking over het complete adressenbestand uit de Wet Werk en Bijstand van in ieder geval de gemeenten Leeuwarden, Sneek, Smallingerland en Heerenveen.

[Overigens ontkent Smallingerland dat zij hun adressen doorspeelden aan Van den Ende.]

Van den Ende nodigde de mensen uit voor een gratis bezoekje aan zijn musical Crazy For You in de Leeuwarder Harmonie. De voorstelling draaide daar medio januari.

[We ontvingen hierover een e-mail van een uitkeringsgerechtigde die o.a. stelde:
"Net voor de kerstdagen zijn inderdaad die brieven verstuurd door Joop van Ellende BV. Onderaan stond ook het logo van de gemeente. De brief repte van 'Omdat u deel uitmaakt van een speciale doelgroep, nodigen wij u van harte uit om kans te maken op een bezoek aan één van onze voorstellingen' (vrij vertaald). Maar je moest wel snel reageren en daarvoor naar een duur betaald-telefoonnummer (70 of 90 eurocent per minuut) bellen om kans op zo'n bezoek te maken omdat er maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar was."
Betrokkene schrijft verder:
"Jammer dat de Leeuwarder Courant dit heeft weggelaten. De essentie is dus niet dat het bedrijf zo sympathiek is om mensen met lage inkomens eens een aardigheidje aan te bieden, maar dat de betreffende gemeenten onder het mom van 'doelgroepenbeleid' doelbewust de privacywetgeving overtreden en tegelijk dat bedrijf adressenbestanden aanleveren voor een direct-marketingactie waar de leden van de doelgroep normaal gesproken niet eens geld voor hebben! Het is dus zeker niet zoals in de krant wordt gesteld dat iedereen maar naar die voorstelling toe kon." Einde citaat.]

De Heerenveense belangengroep Stichting Houvast beklaagt zich over de gang van zaken in Heerenveen. Volgens woordvoerster Carla Bosma zijn alle privacyregels met voeten getreden.

[Dat lijkt mij ook! Ik snap werkelijk niet wat o.a. Leeuwarden bezielt om dit te flikken. Of je moet concluderen dat privacy voor mensen met een uitkering totaal niet bestaat. Verder stel ik vast dat ook de leden van de Cliëntenraad Sociale Zaken maar wat is wijsgemaakt: Hadden zij de echte werkwijze gekend, dan was daar zeker niet mee ingestemd! En het is zeker niet zo, dat de wethouder moet proberen om straks te beweren "dat de Cliëntenraad het er mee eens was", want dat is dan wel in strijd met de feiten.]

Wethouder Meine Scheweer van Heerenveen vertelde donderdagavond tijdens de raadsvergadering dat de gemeente zelfs haar eigen logo heeft gegeven aan Van den Ende Productions. Zo kon de theaterbaas dat afdrukken op zijn uitnodigingsbrief.

[Of moest daarmee richting briefontvangers de indruk worden gewekt dat de brief bij de gemeente wegkwam?! Zo ja, dan had men daar in Heerenveen kennelijk een kwaad geweten en wist men dat men fout zat. Uit de brief die wij ontvingen van een Leeuwarder uitkeringsgerechtigde valt op te maken dat ook Leeuwarden haar logo uitleende aan Van den Ende opdat hij dat op de uitnodigingen kon afdrukken.]

Volgens Scheweer is Heerenveen in januari benaderd door de sociale dienst van Leeuwarden met het verzoek Van den Ende terwille te zijn.

[Wist niet dat sommige soosmedewerkers hier ook een bijbaantje hebben bij Van den Ende...]

Omdat Leeuwarden, maar ook Sneek en Smallingerland al akkoord waren, is Heerenveen toen met de gevraagde adressen over de brug gekomen.

[Wat een stel pubers: Omdat de anderen al akkoord waren, doen wij ook maar mee...]

Volgens Scheweer heeft de gemeente naar beste weten gehandeld en zijn er ook blijde reacties gekomen op de geste met de vrijkaartjes. Vanwege "de commotie" overweegt de gemeente nu om voortaan geen adressenbestanden meer door te spelen aan derden.

[Vanwege 'de commotie' dus... Nee dwaas, omdat het totaal in strijd is met de privacywetgeving, daarom moet je dit soort fratsen laten! Als Heerenveen had gezegd tegen Van den Ende: Lever maar een brief aan, dan sturen wij die wel rond aan het klantenbestand, was er niets aan de hand geweest.]

In Heerenveen ging het naar schatting om drie- tot vierhonderd adressen. De afdeling burgerzaken stelde een speciaal privacyreglement op met Van den Ende. Daarin waarborgt hij verdere geheimhouding van de adressen.

[Allemaal leuk en aardig, maar dit is het hellende vlak: Vandaag Van de Ende, morgen andere organisaties. Als er maar een goed privacyreglement is... En hoezo, geheimhouding? Waarom geen vernietiging van de adressen?
Wat moet Van den Ende verder met die adressen? Of liggen ze op een dag op straat; lees: Internet?! Geregeld door 'een onbetrouwbare en inmiddels ontslagen' medewerker?!]

De Stichting Houvast mopperde in Heerenveen niet alleen over de schending van privacy, maar ook over de vervoerskosten naar Leeuwarden die niet werden vergoed. Verder moesten de meeste werklozen uit Heerenveen halverwege de tweede helft de musical verlaten. Anders misten ze de laatste trein naar huis.

[Ik zou hier niet naar toe zijn gegaan: Het is een variant op de gratis pan soep; een vorm van bedeling: Kijk mij eens sociaal bezig zijn...
Joop van Ellende: Rot op met je amusementsmachine en je soap...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE 5/3/2005:

De Leeuwarder Courant heeft na het bovenstaande bericht verder kennelijk contact gezocht met Sociale Zaken Leeuwarden omdat hier de kwestie was begonnen. Tevens is op donderdag 3/3/2005 door een van hun journalisten met ondergetekende gebeld, nadat de krant Sociale Zaken alhier had benaderd. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 5/3/2005:

'Vrijkaartjes na schending privacy werklozen'

LEEUWARDEN - De cliëntenraad van de sociale dienst in Leeuwarden overweegt bij het College Bescherming persoonsgegevens een klacht in te dienen tegen deze gemeentelijke afdeling. De sociale dienst zou bij het verstrekken van adresgegevens van Leeuwarder werklozen aan theatertycoon Joop van den Ende, privacyrechten hebben geschonden.

[Overal in dit artikel waar het woord 'cliëntenraad' staat hoort 'PEL' te staan.
Dat er 'cliëntenraad' staat is volledig voor rekening van de journalist die met het PEL belde: Kennelijk zag hij alles als een pot nat, hoewel je toch mag aannemen dat als je met het PEL belt, je iemand van het PEL aan de lijn krijgt...
Kortom: Het PEL overweegt om een klacht in te dienen. Sterker nog: Op vrijdag j.l. heeft het Dagelijks Bestuur van het PEL inderdaad besloten om dat te gaan doen, namens het PEL uiteraard, een van de deelnemende organisaties aan de Cliëntenraad.]

De stichting Nationaal Kerstcadeau vroeg namens Joop van den Ende in december het adressenbestand van bijstandsgerechtigden in Leeuwarden op. Van den Ende wilde hen gratis kaartjes voor zijn musical Crazy For You in de Harmonie aanbieden.

[Afgaande op de journalist, zou het adressenbestand dus 'opgevraagd' zijn... Hondsbrutaal dus. Natuurlijk had de soos meteen daartegen 'njet' moeten zeggen. Dat was dus in december, nadat in de Cliëntenraad in november jl. alleen was gemeld (zie notulen) dat zo rond de Kerst informatie rondgestuurd zou worden, verder niets. Overigens geloof ik persoonlijk niet dat degene die dit toen meedeelde (van de afdeling Voorlichting van Sociale Zaken) eigenhandig later die adressen heeft doorgegeven. Mijn vermoeden is eerder dat er ergens anders in hun werkapparaat een ambtenaar is geweest die heeft gedacht: Ik stuur gewoon dat adressenbestand, dan hebben wij als soos het minste werk hiermee...]

Omdat er kaarten overbleven, benaderde de sociale dienst van Leeuwarden ook de gemeenten Sneek, Heerenveen en Smallingerland. Sneek en Heerenveen gaven eveneens adressen door, Smallingerland ontkent dit te hebben gedaan.

De Leeuwarder sociale dienst speelde de adresgegevens door naar een onafhankelijk bedrijf, dat deze na eenmalig gebruik vernietigde.

[Zeiden ze dat?? Zou kunnen uiteraard. En iedereen moet nu geïmponeerd zijn door het woord 'onafhankelijk'?]

"We hebben hierbij alle privacyregels in acht genomen", zegt directeur Oebele Herder van de sociale dienst.
"Ook de cliëntenraad ging hiermee akkoord."

[Eigenlijk is het grof en typerend voor de minachting die ambtenaren veelal hebben voor het publiek en zeker voor mensen met een uitkering. De meeste ambtenaren zullen altijd als ze in het nauw worden gedreven, desnoods liegen dat het gedrukt staat, zo zitten ze nu eenmaal in elkaar qua mentaliteit.]

Johan Bakker van de Leeuwarder cliëntenraad ontkent dat. "Als Herder dat zegt, dan liegt hij dat hij barst."

[Ook hier wordt weer ten onrechte gesteld dat is gesproken namens de Cliëntenraad, in plaats van namens het PEL. Het citaat op zich is overigens juist en was een reactie op de mededeling dat de heer Herder kennelijk de journalist had verteld dat 'de cliëntenraad' hiermee akkoord ging. Deze reactie neemt ondergetekende tevens voor persoonlijke rekening. Ik heb in het gesprek met de journalist hieraan nog toegevoegd, dat maar al te vaak de cliëntenraad als schaamlap wordt misbruikt door de sociale dienst en soms ook door de wethouder richting gemeenteraad: "De cliëntenraad was akkoord" heet het dan en wie zijn dan nog de raadsleden om verder kritiek te hebben op voorstellen van B. en W. nietwaar?...]

De sociale dienst heeft volgens hem een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Over het doorspelen van adresbestanden werd niet gerept.
"Als we dat hadden geweten, waren wij nooit akkoord gegaan. Ik ben hier flink pissig over en overweeg een klacht in te dienen."

[Toen op 25/11/04 de zaak aan de orde was in de Cliëntenraad, zat ondergetekende op de publieke tribune en de toen gemaakte notulen kloppen gewoon. Met "wij" wordt uiteraard bedoeld: Het PEL. Op de DB-vergadering van 4/3 jl. is de zaak besproken en besloten is, dat het PEL een klacht gaat indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.]

Volgens Bakker wordt de privacywet wel degelijk met voeten getreden. "Vandaag Van den Ende, morgen weer andere organisaties", vreest hij. De cliëntenraad had liever gezien dat Van den Ende een brief naar de gemeenten had verstuurd. Die hadden de brief dan zelf naar de cliënten die voor een kaartje in aanmerking kwamen kunnen doorsturen.

[En desnoods vraag je daar als soos enig geld voor, per slot hoeft de gemeente geen kosten qua menskracht te maken om postbode te zijn voor derden. Maar het gaat er om, dat mailings van derden op zich best verstuurd kunnen worden, zolang sociale zaken haar klantenbestand maar niet aan derden ter beschikking stelt.]

De Leeuwarder Lokale Partij maakt zich ook zorgen over het vrijgeven van de adresgegevens en heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Eerder klaagde de Heerenveense belangengroep stichting Houvast al over de werkwijze van de gemeenten.

Herder begrijpt de commotie niet. "Onze handelswijze voldoet aan alle voorwaarden en we zouden het zo weer doen. Moet je mensen die het al niet zo makkelijk hebben, dan zo'n avondje uit onthouden?"

[Aan Herder is een demagoog verloren gegaan... PEL belet zielige uitkeringstrekkers gang naar theater... Overigens is Herder onlangs overgeplaatst bij de gemeente en moet hij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op de rails zetten; een wet waarbij allerlei taken door het Rijk richting gemeenten zijn gedelegeerd. Maar wellicht gaat het hier om het 'wegpromoveren' van Herder vanwege het doorspelen van het soos-klantenbestand?? Kortom: Sociale Zaken heeft nu een nieuwe directeur of eigenlijk sectorhoofd, zoals dat formeel heet.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte nog ter informatie:

Hieronder volgen de vragen zoals gesteld door de LLP naar aanleiding van het eerste LC-bericht over deze kwestie:

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leeuwarden volgens artikel 37 eerste lid, ingediend door de "Leeuwarder Lokale Partij".

2 maart 2005

Geacht college.
Volgens een berichtgeving van de Leeuwarder Courant van 26 februari 2004 heeft onder andere de Gemeente Leeuwarden het adressenbestand van de Leeuwarder bijstandscliëntéle doorgestuurd aan theater en programmamaker,de heer Van den Ende,

De reden hiervoor was dat Joop van den Ende een kerstcadeautje wilde aanbieden aan cliënten van de bijstand in de vorm van de theater voorstelling "Crazy For You".

Citaat: Leeuwarder Courant van 26 februari 2004.

HEERENVEEN - Vele honderden adressen van Friese werklozen zijn de afgelopen maand doorgespeeld aan Joop van den Ende. De theaterman kreeg de beschikking over het complete adressenbestand uit de Wet Werk en Bijstand van in ieder geval de gemeenten Leeuwarden, Sneek, Smallingerland en Heerenveen.

Van den Ende nodigde de mensen uit voor een gratis bezoekje aan zijn musical Crazy For You in de Leeuwarder Harmonie. Die voorstelling draaide daar medio januari. Einde citaat.

Hierover heeft mijn fractie de volgenden vragen.

Vraag: Is het juist dat de Gemeente Leeuwarden de namen en adressen van de Leeuwarder bijstandscliëntéle heeft door gespeeld aan de bovengenoemde televisiemaker?

Volgens de berichtgeving in de Leeuwarder Courant heeft afdeling burgerzaken in Heerenveen hiervoor speciaal een privacyreglement opgesteld.
Vraag: heeft Leeuwarden ook een privacyreglement opgesteld en in hoeverre is deze juridisch rechtsgeldig?

Mede door de uitzending van het programma "probleemwijken" op SBS 6 van 1 maart j.l., maakt mijn fractie zich zorgen over het vrijgeven van namen en adressen van mensen in de bijstand aan commerciële instellingen.
Vraag: Wat voor mogelijkheden heeft het college om te voorkomen dat, ondanks eventuele opgestelde "privacyregels", de gegevens van deze doelgroep niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden.

In afwachting,

Met vriendelijke groet,
Katie Dolstra
Werkmanslust 54
8922 cc Leeuwarden

telefoon: 058-2675261
06-12774685


Einde tekst schriftelijke vragen LLP.

UPDATE 7/3/2005

Naar aanleiding van het bericht in de LC van zaterdag 5/3/05 (zie hierboven) is door ons gevraagd om een kleine rectificatie, omdat in bedoeld bericht het woord 'cliëntenraad' onjuist was: Er was namelijk namens het PEL gesproken, niet namens de Cliëntenraad.
Inmiddels was in de vergadering van het dagelijks bestuur van het PEL op 4/3 jl. ook besloten om een klacht te gaan indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Op maandag 7/3/2005 plaatste de Leeuwarder Courant het volgende berichtje:

KLACHT PEL OVER SCHENDEN PRIVACY

LEEUWARDEN - Het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) gaat bij het College bescherming Persoonsgegevens een klacht indienen tegen de sociale dienst van Leeuwarden. Volgens het PEL heeft deze de privacyrechten geschonden toen het de adresbestanden uit de Wet werk en bijstand prijsgaf.

De sociale dienst van Leeuwarden stelde in december vorig jaar de gegevens ter beschikking aan een bedrijf dat namens theaterman Joop van den Ende bijstandsgerechtigden uitnodigde voor een gratis theaterbezoek. Ook de sociale dienst van Heerenveen en Sneek gaven adressen van cliënten prijs. In eerdere berichtgeving in deze krant beklaagde Johan Bakker zich over de handelwijze van de Leeuwarder sociale dienst. Hij deed dit niet namens de cliëntenraad, maar namens het PEL.


Einde 3e LC-bericht.

Waarmee de LC de zaak weer netjes had gerectificeerd. Soms wordt op deze website wel eens gemopperd op de LC, maar deze maal hebben zij een fout, die tot allerlei vervelende misverstanden kan leiden, weer keurig opgelost en dat mag dan ook wel eens gezegd worden.

secretariaat PEL