MINIMUMLOON VERDER UITGEHOLD
Uit het PEL-archief: TeleText bericht 21/12/1996
MINDER DAN MINIMUM
VOOR LANGDURIG WERKLOZE


'Minimumloon verder uitgehold'
Uit het PEL-archief: TeleText bericht 21/12/1996 plus:
'Minder dan mimimum voor langdurig werkloze'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 12/10/2004.


Dit kabinet wil nu ook het wettelijk minimumloon afschaffen, zodat straks straks net als in de USA, mensen 'mogen' werken voor 5 dollar zoveel per uur...
Natuurlijk wordt niet gezegd dat men het minimumloon wil afschaffen, maar dat men dit wil doen voor 'slechts' de groep langdurig werklozen. En natuurlijk heet het dat dat maar tijdelijk is...
Doet me denken aan Dik Trom, het varken en de worst... Uiteindelijk kreeg het varken de worst nooit te pakken.
M.i. is het einddoel simpelweg: Afschaffing van het minimumloon. Nu nog even wachten op herinvoering van de kinderarbeid (kom op Brinkhorst, ik wacht op je voorzet in die richting) en we zijn weer aardig retour in de 19e eeuw.

De kabinets-aanval op het minimumloon is niet nieuw. Al in december 1996 wilden de VVD en D66 het minimumloon voor langdurig werklozen afschaffen, terwijl ook de toenmalige PvdA-minister Melkert hier voor was, maar voor 'kostwinners' (gezinnen) daarbij een uitzondering wilde maken. Uit ons archief een TeleText bericht van 21/12/1996 plus het toenmalige commentaar:

MIMIMUMLOON VERDER UITGEHOLD

TELETEXT ZA. 21/12/96 KOK STEUNT PLAN MINIMUMLOON MELKERT.

DEN HAAG Premier Kok vindt dat D66 en VVD minister Melkert "het voordeel van de twijfel" moeten geven bij zijn plan om langdurig werkloze kostwinners uit te sluiten van de verplichting te gaan werken voor 70% van het minimumloon.

De PvdA steunt haar minister. D66 en VVD willen kostwinners niet uitzonderen van de afspraak uit het regeerakkoord dat langdurig langdurig werklozen 2 jaar onder het minimumloon mogen betalen in ruil voor een intensieve begeleiding.

D66 wil de zaak in de Kamer uitvechten, waar zij met VVD en CDA een meerderheid kan vormen. Kok deed voor de Tros-radio een beroep op D66 daarvan af te zien.


Einde TeleText-bericht

Commentaar : Dit verhaal waarover teletext nu bericht, is al geruime tijd in voorbereiding. Het betekent een verdere ondergraving van het minimumloon. (Maak uitzondering regel en laat de regel verworden tot uitzondering, dan kan de regel t.z.t. geruisloos weg..) Het PvdA-standpunt is een typisch gezins-ideologisch standpunt, net als bij de nABW : Het Toeslagen-gedoe geldt alleen voor niet-gezinnen.

D66 en VVD gaan uit van het standpunt : "Iedereen gelijk achtergesteld, is OOK gelijk behandeld".

Welk scenario het nu ook wordt, het betekent, dat nu ook bruto onderscheid wordt gemaakt qua minimumloon, tot nu toe alleen netto. Bij gelijk bruto-loon gaan alleenstaanden en een-ouder-gezinnen met minder geld naar huis dan een "gezinshoofd". (Netto dus) Wat dat betreft was het al nooit : Gelijk werk, gelijke beloning. Dit zet zich nu voort op bruto-niveau : Gelijk werk, ook bruto geen gelijke beloning.

Tenslotte nog het aspect "kostwinner". Al sinds begin tachtiger jaren werd bepaald, dat alleenstaanden geen kostwinner zijn. Dat iemand in elk geval kostwinner is voor zichzelf, telt niet meer. Weer een van de vele puntjes waaruit het gezins-ideologisch karakter blijkt van de wet- en regelgeving. (Op velerlei gebied)

secretaris P.E.L.


Einde bericht 21/12/1996 uit archief PEL

Het toenmalige verhaal ging uiteindelijk niet door maar in plaats daarvan kwamen de z.g. 'Melkert-banen' voor 32 uur per week. De Melkertbanen en de JeugdWerkGarantiebanen (JWG-banen) verdwenen, de ID-banen en WIW-banen verschenen en worden nu weer afgeschaft en het 'Werken met behoud van uitkering' is nu weer de grote manie. Kennelijk is dit alles nog niet genoeg en moet nu ook het minimumloon zelf verdwijnen opdat we beter de concurrentie aan kunnen met China, zoals de propaganda ons wil doen geloven.
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 12/10/2004:

MINDER DAN MINIMUM VOOR LANGDURIG WERKLOZE

DEN HAAG (GPD) - Werkgevers moeten tienduizenden langdurig werklozen tijdelijk in dienst kunnen nemen voor een salaris tot twintig procent onder het minimumloon. Dat zijn de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 deze week overeengekomen.

[De bijstand voor alleenstaanden vanaf 23 jaar is 70 procent van het Wettelijk Minimumloon, ofwel op dit moment EUR 769,18 excl. vakantiegeld opbouw. Het loon zou dan ongeveer 880 euro per maand zijn.
Dat is eenvoudigweg te weinig als je uitgaat van het principe dat je bij een volle werkweek met werk voldoende moet kunnen verdienen om rond te kunnen komen.]

Het voorstel komt uit de koker van de VVD. Het is opmerkelijk dat het CDA nu werken onder het minimum toestaat, want tot voor kort waren de Tweede-Kamerfractie én CDA-minister van sociale zaken Aart Jan de Geus daar nog fel tegen.
"Ik wacht rustig af waarmee de regeringspartijen komen."

[Intussen is bekend dat het CDA koehandel pleegde met de VVD: De VVD doet niet moeilijk meer over een CDA-wens: De huisarts valt niet onder het nieuwe no-claim systeem bij de ziekenfondsen zoals dat vanaf 2005 ingaat. Dat systeem houdt in dat als je geen ziektekosten hebt, je per jaar EUR 250 terugkrijgt van je ziekenfondspremie, die volgend jaar veel hoger wordt. Wie wel ziek wordt heeft pech: Geen EUR 250 terug: Eigen schuld, had je maar niet ziek moeten worden...
De CDA-wens om dat a-sociale systeem ietje minder a-so te maken had een hoge prijs: In ruil daarvoor wilde de VVD dat er voortaan ook gewerkt zou kunnen worden voor minder dan het minimumloon. De Geus, die eerst tegen heette te zijn, zal nu als een echte CDA-er gaan glibberen als een paling in een emmer snot totdat hij het tegelijk hier wel en toch ook tevens niet mee eens is. Vraag me niet dat uit te leggen: Vraag dat maar aan een CDA-er, die kent dat foefje.]

Kamerlid Gerda Verburg (CDA) vindt dat de maatregel juist kansen biedt "voor mensen die anders misschien van hun 32ste tot hun 65ste in de bijstand zitten". Verburg wil dat de werknemers na een bepaalde periode tegen normaal salaris in dienst worden genomen.

[Ik denk dat werkgevers nog liever mensen willen die bij hun moeten werken 'met behoud van uitkering' en dat daarna de gemeente hen loonkostensubsidie betaalt. In Leeuwarden wordt het nu zo, dat je eerst een half jaar 'mag' werken met behoud van uitkering en daarna een half jaar met loonkostensubsidie voor de werkgever. Daarna val je terug op de bijstand...
Verburg kan het vergeten met haar verhaal over een normaal salaris na een bepaalde tijd. Zodra de werkgever dan het minimumloon moet betalen, schopt hij diegene eruit en verruilt hem/haar voor de volgende die hij minder dan het minimumloon mag betalen. Dit dus voorzover hij geen mensen kan krijgen die bij hem moeten werken 'met behoud van uitkering'.]

Ook VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen noemt de maatregel sociaal.
"Het zal heel wat regulier werk opleveren voor mensen die anders niet aan een baan kunnen komen." Goedkope arbeidskrachten zijn aantrekkelijk voor de werkgever.

[We gaan steeds verder in de richting van de USA: Straks is 1 baantje niet meer genoeg om van te kunnen leven; let wel: Leven op minimumniveau, want zo hoog is dat minimumloon niet. Daar hebben velen 2, soms zelfs 3 baantjes en maken 60 tot 80 uur per week, alleen om te kunnen overleven....
Uiteraard het ideaalbeeld wat hier de VVD uiteindelijk ook voor ogen staat...]

Nog voor het kerstreces moet er een uitgewerkt voorstel op tafel liggen. De hoogte van het minimumloon (EUR 1264 bruto per maand), dat geldt voor 23-jarigen en ouder, verandert niet door de maatregel.

[Maar het voorstel betekent wel. dat het minimumloon steeds minder betekenis zal krijgen, omdat er steeds meer uitzonderingen in negatieve zin op zullen worden gemaakt.]

De PvdA, Groenlinks en vakcentrale FNV voelen niets voor het plan. De werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet mogelijkheden voor langdurig werklozen om ervaring op te doen.

[Merk op, dat de vakcentrale CNV ontbreekt in het rijtje van tegenstanders... Wedden dat het CDA straks komt met een 'versoepeling' van de maatregel, inhoudend dat 'kostwinners' (lees 'gezinnen') in die situatie een 'toeslag' kunnen krijgen, die het loon weer aanvult tot het minimumloon... Hiermee bereikend dat alleenstaanden en eenoudergezinnen WEL 'mogen' werken voor 80 procent van dat minimumloon...
En wedden dat het CNV dan gewoon akkoord gaat? De top ervan wilde laatst ook al niet meedoen met de treinstaking, maar werd daartoe uiteindelijk door de eigen achterban gedwongen...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].