De kwestie over de financiële janboel bij de Leeuwarder Stichting Werkwijzer, waar de mensen in dienst zijn die in WIW-verband werken, is nog lang niet afgelopen. De 'Verenigde Oppositie' heeft bloed geroken en gaat er op af...
Uit de Leeuwarder Courant van 14-11-2000:


OPPOSITIE: EXTERN ONDERZOEK WERKWIJZER

LEEUWARDEN - De raadsfracties van NLP, SP, D66 en de Christenunie hebben gisteren tevergeefs gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de crisis bij stichting Werkwijzer. Gijs Jacobse (NLP) stelde dat zo'n onderzoek gewenst is, omdat twee wethouders (CDA'er Bearn Bilker en Hetty Hafkamp van PAL/GroenLinks) tevens bestuurder bij de stichting zijn.
[Interessant is, dat zich bij diverse gelegenheden een ad-hoc 'Verenigde Oppositie' begint af te tekenen met als harde kern: De NLP, de SP en Addy Stoker van de Christenunie/SGP met daarbij in wisselende samenstelling: Fractie Dolstra en D66 en laatst bij een SP-aanval op de sloopdoelstellingen van de Stedelijke Vernieuwing zelfs college-partij PAL/GroenLinks.]

Hierdoor ontstaat een vermenging van functies, die een helder oordeel over de oorzaken van de administratieve chaos bij Werkwijzer zou bemoeilijken.
Het college ontraadde de motie bij monde van Hafkamp, die Werkwijzer in haar portefeuille sociale zaken heeft. De wethouder kondigde aan dat het college nog deze week een andere woordvoerder dan zijzelf of Bilker kiest om de raadscommissie welzijn over de toestand te informeren.
[Een cosmetische operatie dus.]

Verder riep Hafkamp de raad op een analyse af te wachten die door accountants van het bureau Deloitte en Touche wordt voorbereid. Twee uitzendkrachten van dit kantoor namen vorige maand de werkzaamheden over van de geschorste directeur en bureaumanager van Werkwijzer.

De grote partijen stelden dat de raad na rapportage van de accountants alsnog kan besluiten eigen onderzoek te laten doen. Hafkamp beloofde eind deze maand met de eerste resultaten te komen.
Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].


Er komt dus 'een andere woordvoerder' om de Raad zoet te houden. En zoals je meer ziet als het 'menens' wordt: Nu komt 'volkscommissaris' De Haan naar voren voor het echte werk...
Uit de Leeuwarder Courant van 15-11-2000:


WETHOUDER DE HAAN 'DOET' WERKWIJZER

LEEUWARDEN - PvdA-wethouder Hermien de Haan (financiën en welzijn) zal namens het Leeuwarder college van burgemeester en wethouders optreden als woordvoerder over de perikelen bij de stichting Werkwijzer. Tot nader order zal De Haan de raadscommissie te woord staan en ook namens het college rapportages en voorstellen beoordelen, die van de kant van de stichting en de interim-managers worden aangeboden.
[En ook de analyse die accountantskantoor Deloitte en Touche zal maken van de financiële puinhoop eerst even 'zeven' en uitmaken wat de commissie 'mag' weten?!
En dan een beeld presenteren waarbij nu al valt te raden dat het College geen enkele blaam treft? De Koersk werd aangevaren door een buitenlandse onderzeeboot van onbekende herkomst... Zoiets dus.
Maar al met al is duidelijk dat de positie van wethouder Bilker en wethouder Hafkamp schade opliep en dat nu gestreefd moet worden naar 'operatie schade beperken' voor B&W. En daar past geen onafhankelijk onderzoek bij.]

De tijdelijke rol van De Haan wordt nodig geacht omdat portefeuillehouder sociale zaken Hetty Hafkamp (PAL/Groen Links) tevens in het bestuur van Werkwijzer zit. Ook wethouder Bearn Bilker (CDA) zit in het stichtingsbestuur.
[Al vrij lang en ook nog als voorzitter, wat hem m.i. extra verantwoordelijk maakt.]
Hun dubbelrol maakt politieke verantwoording ingewikkeld, aldus b. en w.
Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].